Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Kontakt

Vďaka za Vašu podporu tohoto misijného diela

spiritualcapital@centrum.sk

Pokora je pravda

 

123

spirituálne

 etikoterapeutické poradenstvo  

č. ú. 10411671/6500

IBAN : SK 5365 desať núl 10411671