Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

600 rokov od upálenia Jána Husa

  „Zranili jsme svatou matku církev ! V našem svědomí musí být ono poprošení o odpuštění za dějiny naší rodiny za každou událost kdy jsme zabili ve jménu Boha.“ pápež...

Štyri roky vyhnanstva

Vo svojej dobe veľmi dôležitý, ale nesvätý kardinál Richelieu poslal na 4. roky do vyhnanstva svätca   Všetci, čo prenasledovali počas svojho života niekoho svätého a hrali sa v cirkvi...

Prečo potrebujeme pápeža?

„Ak by nebolo na svete pápežského úradu bolo by toľko druhov kresťanstva koľko je kňazov“ Pius XI. Právoplatne zvolený pápež je nástupcom apoštola Petra ktorého poveril sám Ježiš Kristus aby...

Večerník filozofa

Výročná správa zo zvieracej farmy Niekedy pripomína náš život zoo, kde ľudia sú v klietkach a zvieratá sa potulujú slobodne… A ten najviac mazaný extrafilantropus ultracriminallis tomu zo zákulisia šéfuje...

Ktorý pápež sa zmýlil?

človek sa musí podriadiť Božím zákonom: „A všetci ľudia sú povinní hľadať pravdu, najmä čo sa týka Boha a jeho Cirkvi. A poznanú pravdu sú povinný prijať a zachovávať. No...

Lieky na diagnózu „prílišná modernosť“

                                   protimodernistická prísaha   sv. Pius X. Pascendi Dominici gregis  O zhubnom vplyve tzv.modernizmu 1907 ...

Jasný hlas o slobodomurárstve

slobodomurárske symboly  o Pulitzerovej cene RÁD POČÚVAM VAŠU RELÁCIU NA SV. VÁŽIM SI VAŠU ODVAHU POVEDAŤ PRAVDU O DUCHOVNOM SVETE PROBLÉMOCH V CIRKVI, O NEPODARENOM PREZIDENTOVI SK. O POLITIKOCH ATĎ....

Miluj aj seba samého

Aj naše telo je náš blížny nad ktorým by sme sa mali  zmilovať Miesto zmľandravenosti by sme mali byť na seba prísni lebo aj to patrí ku zdravej sebaúcte  ...

Zmysel života

Veda ktorá sa zaoberá odhalením zmyslu života sa volá logoterapia. Jej zakladateľ je Viktor Emanuel Frankl. Venoval ju s úctou pápežovi Pavlovi VI. „Zmysel života nemôže byť vynájdený musí byť...

Veríte v neveru ?

Ateizmus je predstupeň pravej viery F.M.Dostojevskij Je škandál robiť presne naopak     II.Vatikánsky koncil Gaudium et spes FORMY A KOŘENY ATEISMU 19 Zvlášť významně je důstojnost člověka založena v...

1 2 3 4 5 6 11