Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

po anglicky cez piesne

                               Preklady piesní             That’s the way it is   Táto...