Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Duchovná práca alebo veda svätých

28. februára 2015 Pavel 0 Comments

Duchovná práca alebo veda svätých

I. Adorácia
II. Trpezlivé nesenie si kríža
III . Sv. ruženec
IV. Posväcovať umŕtvovaním
V. „Pranie“ úzkostí na svojom tele
VI. Ničenie vírusov v požehnanej samote
VII. My pomenujme, On liečbu dokončí
VIII. Dávať zmysel nezmyselnému
IX. Čím niekedy horšie, tým lepšie
X.Autoexorcizmus
XI. Spovedanie sa  z hriechov.
XII. Práca s paradoxami
XIII. Modlitba tichom – meditácia
XIV. Znášanie osočení
XV. Spiritualizácia tela
XVI. Spirituálna diagnostika
XVII. Duchovný boj
XVIII. Modlitba s veľkým výkrikom
XIX. Tisíce tichých exorcizmov
XX.Umenie  rozlišovať
XXI. Toto sú veľké veci.
XXII. Nezabúdať na svoju ľudskosť.

Každý z nás kresťanov, najmä my zasvätení, by sme mali byť aspoň trochu mystikmi. Ten, kto spoznal, že tú ide o veľmi cennú perlu, a prácu, ktorú prehlbuje a zdokonaľuje, ten a tá sú za vodou. Ostatným netreba hádzať perly pred svine.
Raz budú strašne ľutovať, že nežili duchovne. Najmä v samote a modlitbe ma Duch Sv. všeličo naučil. Viacnež cez knihy a cez ľudí. Azda Vás niektorá tzv. duchovná práca povzbudí, a naznačí, ako rôznorodo sa dá pracovať pre Božie Kráľovstvo. Svet o tom nemusí vôbec ani tušiťčo všeličo sa deje v jeho zákulisí. Stačí keď o tom vie nebo. Je to tzv. veda svätých, ktorá zachraňuje a ozdravuje, čiže posväcuje svet cez Cirkev zvnútra. Neraz nenápadne a potichu.
Majstrovské práce maliarov, také krásne, nech sú Vám podnety pre inú, stokrát dôležitejšiu duchovnú maľbu, čiže vyrábania niečoho  spirituálne krásneho pomocou
talentu živej viery.

18

 Autoexorcizmus
Veľa krát sa mi v duchovnom boji stalo, že som napáchol negatívnou atmosférou, asi tak, ako keď napáchnete dlhším pobytom v zafajčenej krčme. Citliví to nechtiac nasajú ako špongia. Dostal som na niektoré veci ultra jemnú citlivosť. V tichu sa to zlé z človeka dostáva. Ponorením do hĺbky v tichej meditácii duchovné telo to akoby „zomelie“. Spracuje tú nelásku a vypustí ako smradľavý dym s komína. Aj toto je auto exorcizmus.
Niekedy veľmi jemná duchovná štruktúra je napadnutá duchovnými špinavosťami jedincov na duchu hrubších.
Tie sa po stretnutí s nimi začnú prejavovať vo svojej nahote. Napr. ako silne spavý vírus, ktorý mystika ochromí tak, že mu ide sánku vyskočiť od zívania. Alebo iná infekcia je, že napáchnete strašidelnou ľahostajnosťou toho, s kým ste pred hodinou komunikoval.
Aj takto sa duchovne pracuje.

 Spovedanie od hriechov.
My kňazi máme od Krista moc odpúšťať hriechy. Je radosťou, keď človeku trpiacemu výčitkami dáme rozhrešenie. Poradíme ako ďalej. Vlastne Duch Sv. cez nás. Keď sa penitent modlí k Duchu Sv. tak kňaza napadne práve to, čo treba. Po dobrej spovedi sa má človek čítiť ako po odchode z kúpeľne, kde sa zbavil špiny, ktorá ho zbytočne ťažila. Mali by sme ľudí učiť tomu, aby sa čistili aj sami, a nehádzali všetko na spovedníka. A aby ťažké hriechy nerobili, lebo je to primitívne.
Celá ukážka knihy DUCHOVNÁ PRÁCA vo formáte PDF.

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *