Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Zmysel života

29. mája 2015 Pavel 0 Comments

Veda
ktorá sa zaoberá odhalením zmyslu života sa volá
logoterapia.
Jej zakladateľ je Viktor Emanuel Frankl.
Venoval ju s úctou pápežovi Pavlovi VI.

„Zmysel života nemôže byť vynájdený

musí byť odkrytý“ 

 

imgres

Položil si si niekedy otázky: ,,Prečo si na svete? Prečo si sa narodil?” Áno, môžeš povedať, že si sa narodil preto, lebo tvoji rodičia pred dvadsiatimi rokmi nemali nič lepšieho na práci, než ťa počať.  Alebo, že náhody sa dejú veľmi často a vedia zaujímavo prekvapiť. Ale naozaj veríš, že tvoj život nemá žiaden hlbší význam? A ak má…. naskytuje sa ďalšia otázka:

Aký je zmysel tvojho života?

Poďme sa teda trošku ponoriť do filozofickej úvahy. Všetci, čo žijeme sme dostali obrovský dar, dar zvaný život. Každý z nás dostal pri narodení prázdnu knihu, ktorú počas života píše. Určuješ si, aké obrazy, spomienky z tvojho života sa v nej objavia.

Je to len na tebe. Preberáš zodpovednosť za svoj život. Vyberáš si, čo chceš študovať, s kým sa chceš priateliť, s kým chceš žiť a čo chceš robiť. Rozhoduješ o každom kroku tvojho života, či si to priznáš alebo nie. Väčšinou tieto kroky robíš nevedome, pretože si myšlienky a zvyky prebral od rodičov alebo spoločnosti.

Netreba sa však na to vyhovárať. Je jedno, odkadiaľ pochádzaš. Či z bohatej, láskavej, chudobnej alebo krutej rodiny, v ktorej ťa len dirigovali. To, ako sa správajú druhí a aké názory ti predávajú neovplyvníš. Vždy sa stretneš s nejakým kreténom, ktorý ťa bude chcieť ponížiť a dokázať si svoju pravdu. Môžeš však vždy ovplyvniť to, či názory druhých prijmeš. A to je základné a múdre pravidlo života.

,,Sám sa rozhoduješ o tom, čo v živote chceš mať.”

Človek je len tak šťastný, ako šťastným sa rozhodne byť. Mať šťastný život by mal byť bezpochyby jeden z hlavných cieľov života.

bojnice_6a

                                    Koľko ľudí, toľko odpovedí na otázku, na čo sme sa vlastne narodili.

Skús si zadefinovať, čo je Tvojím zmyslom života.

Tu je pár inšpirácií.

My ľudia nemôžeme konať veľké veci, iba malé. Ale môžeme ich konať s veľkou láskou“ (matka Tereza)

Zmyslom života kresťana je plniť Božiu vôľu. A katolík by sa to mal snažiť robiť kompletne (Pavel Pakoš)

Pokiaľ máte jasný zmysel života, nemáte čas na negativitu. (Jack Canfield)

Ak máš čas pred začiatkom rozhovoru uvažovať, rozmysli si, či vôbec má zmysel hovoriť a či tvoja reč niekomu nemôže uškodiť. (Ruské príslovia)

Ako sme tomu porozumeli, jediným zmyslom ľudskej existencie je zapaľovať svetlo v temnotách obyčajného bytia. (Carl Gustav Jung)

Človekom v plnom zmysle slova sa staneš len skrze lásku. (Phil Bosmans)

Kto nemá rád ľudí, pre toho nemá zmysel žiť. (Konstantin Nikolajevič Baťuškov)

Láska je zmysel nášho života a jeho jediný cieľ. (Benjamin Disraeli)

Ľudské myslenie stráca zmysel, keď nemá žiadny určitý cieľ. (Michel de Montaigne)

Na to, aby človek slúžil a zmyslom naplnil svoj čas, nemusí mať veľkú funkciu a chodiť oblečený do purpuru. (Anton Srholec)

Nič, skutočne nič sa neoplatí žiť bez lásky, všetok zmysel života sa naplní tam, kde je láska. (Dietrich Bonhoeffer)

Nie v tom, že trpíme, ale v tom ako trpíme, spočíva zmysel utrpenia. (Viktor Frankl)

Pretože naša vnútorná skúsenosť sa zakladá na reprodukovaní a kombinácii zmyslových vnemov, koncepcia duše bez tela sa mi zdá prázdna a zbavená zmysluplnosti. (Albert Einstein)

Radosť vychádza z objaveného zmyslu utrpenia, ponúknutého z lásky. (Pavol VI.)

S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. To je zmysel celej tvojej činnosti. Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič. (Anton Srholec)

Skutočnú radosť neprináša ani pohodlie, ani bohatstvo, ani pochlebovanie ľudí, ale zmysluplná činnosť. (Wilfred Grenfell)

V mladosti sa vzpierame prijímať hotové situácie, a keď už na ne pristúpime, vždy len s tragickým akcentom, ktorý úplne zamúti ich zmysel. (Philippe Sollers)

Vesmír, ktorý vidíme, má presne tie vlastnosti, aké by sme očakávali, keby nemal v podstate žiaden dizajn, zmysel, žiadne dobro a žiadne zlo; nič len slepú neľútostnú ľahostajnosť. (Richard Dawkins)

Všetci ľudia nie sú schopní vykonať veľké veci, ale majú zmysel pre veľké veci. (Alfred de Musset)

Všetci sme sa narodili preto, aby sme milovali. Láska je zmyslom nášho života a naším jediným cieľom. (Benjamin Disraeli)

Zmysel lásky je zhoda duše a tela, nie ich rovnakosť. (Arión)

Zmysel pre humor je znakom serióznosti. (Pavel Kosorin)

Zmysel života nemôže byť vynájdený, musí byť odkrytý. (Viktor Frankl)

Zmysel života sa naplní tam, kde je láska. (Dietrich Bonhoeffer)

Zmyslom krásy ženy je javiť sa svetu krajšia než je. (Jakub Deml)

Zmyslom lásky, rovnako ako alkoholu, je dosiahnuť stav bezhlavosti. (Ernest William Barnes)

Ženy nemajú zmysel pre nezmysel. (Jan Werich)

Život človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra. (Alfréd Delp)

Život dostáva zmysel jedine láskou. Čím viac sme schopní milovať a dávať sa, tým väčší zmysel má náš život. (Hermann Hesse)

  Ktorá viera je tá pravá?

Obrovská ponuka bohov, spiritualít, guruov, očistných rituálov na svete je na jednej strane veľmi pestrá, ale na strane druhej je to aj desivé, lebo človek nevie, čo je pre neho vlastne správne. V začiatkoch mu pomôžu s výberom rodičia, ale aj tí sa môžu zmýliť. Nakoniec ten výber zostane na človeku samom.

262
 

Veda porovnávajúca rôzne náboženstvá sa volá religionistika. Tá veci mapuje, ale na to najsprávnejšie neukazuje prstom. Čo nám môže napomôcť, je naša úcta k pravde. Kto si občas zaklame a potom si trocha povie aj pravdy, tak sa mu to vypomstí aj tak, že si vyberie i podobný typ náboženstva. Kto nenávidí tzv.dogmatikov, ten si chudák akoby zákonite vyberie zúrivú formu ateizmu, ktorý sa kŕčovite drží iba troch bezbožných dogiem.

Je veľa náboženstiev, ktoré majú mnohobožstvo. Sú aj také viery pre inteligentnejších, ktoré vyznávajú Boha jediného, židovstvo, islam a kresťanstvo. Ak si nájdete trocha času a začnete ich porovnávať, jednoznačne židia a mohamedáni latku vieroučnú ani mravoučnú voči kresťanom preskočiť šancu nemajú. Predstava Troch Osôb v jednom Bohu je však aj na géniov náročná úloha na jasné pochopenie.

Ak sa rozhodnete pre kresťanstvo ako to najlepšie z ponuky, tak označiť, že ktorý druh kresťanstva je ten správny, lebo je ich na tisíce, to je pre mnohých ťažšie než štátnice. Každá cirkev totiž má nejaké originálne kvality a v každej by ste po krátkom čase pobytu v nej našli aj choré veci.

Ako pomôcka pri hľadaní by som odporučil hľadať ten typ kresťanstva, ktorý sa snaží o celistvosť. Čiže snaží sa zahrnúť celé dejiny, celého človeka, všetky národy, snaží sa o poznanie všetkých právd a ktorá sa venuje všetkým typom ľudí. Nebude trvať dlho a medzi cirkvami ju nájdete. A mnohých po tom vypátraní prekvapí, že v tej najlepšej zo všetkých spirituálnych spoločností nájde koexistovať aj tie najväčšie farizejstvá, nájde tam aj tie najväčšie škandály, tých najkvalitnejších Judášov. Vedľa najväčších svätcov sú tí najsrandovnejší svätuškári, medzi tými najväčšími solíďákmi tí najkvalitnejší chrapúni, medzi tými najlepšími spevákmi aj tí, čo najfalošnejšie do zboru pri – spievajú . Najzjavnejšia morbídnosť a hneď vedľa o pár centimetrov najkvalitnejšia vitalita.Niekedy ľudia aj vedia, že kde je matka všetkých cirkví, ale podvedome sa jej vyhýbajú. Tie silné paradoxy nevedia v sebe asi spracovať. Alebo iba priznávajú, že latka svätosti v tejto cirkvi  je pre nich privysoko nastavená a nechcú život stráviť iba jej verejným podliezaním…

images

Jak je jen divný ten náš krátký život! Dítě si říká: Až povyrostu… A co potom? Když chlapec povyroste, řekne si: Až budu dospělý… A pak, když dospěje, řekne: Až se ožením… A co bude potom? Plány se změní: Až budu moci odejít do důchodu… A potom, když k němu dojde, ohlíží se dozadu, a jakou trasu vlastně ušel. Nad ní však duje jenom studený vítr, vše šlo nějak kolem, vše je pryč. Příliš pozdě zjistíme, že smysl života je v životě samém, v intenzivním prožití každého dne, každé hodiny.

                                                        Leacock Stephen

 Každý dokáže nést břemeno, jakkoliv těžké, dokud se nesetmí. Každý dokáže dělat svoji práci, jakkoliv těžkou, jeden den. Každý může žít sladce, trpělivě, zamilovaně, skromně – dokud nezapadne slunce. A v tom spočívá skutečný smysl života.

                                                 Stevenson Robert Louis

Smysl života je radovat se ze života a činit jej

pro každou lidskou bytost krásnějším.

                                                    David Ben Gurian

Smyslem života ženy je láska,

smyslem života muže je práce.

                                                              Jan Saudek

Smyslem studia není to, aby byl člověk chytřejší,

ale aby měl větší požitek ze života.

                                               Smyslem života je štěstí.

                                                       Neznámý autor

Všechny živé bytosti, kromě člověka vědí, že smyslem života je

radovat se  z něj.

                                                       Samuel Butler

Je-li cílem života jen dál žít a vegetovat, pak takový život nemá smysl.

                                                       Benjamin Franklin

Nic, skutečně nic se nevyplatí žít bez lásky, celý smysl života se naplní tam, kde je láska.

                                                   Dietrich Bonhoeffer

O prodloužení života mají zájem především ti, kteří nedosáhli na jeho smysl.

                                                        Pavel Kosorin

Smysl života nemáme hledat jenom ve spojení těl,

ale láska je někde mezi mužem a ženou

                                                      Chalíl Džibrán

 Mnozí hledají smysl života se skrytou obavou,

že by snad mohl být v práci.

                                                        Milan Růžička

Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne.

Má takový smysl, jaký mu dáme.

                                               Lucius Annaeus Seneca

Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li
zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího.

                                                       Albert Einstein

Láska je smysl našeho života a jeho jediný cíl.

                                                   Benjamin Disraeli

Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře,
protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti.

                                             Anton Pavlovič Čechov

Vše, co se v životě člověka odehrává bez lásky, je nudné, unavuje
člověka a vyvolává v něm deziluzi nad smyslem života.

                                    Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene

Hledání smyslu a smysluplnosti života je primárním motivem lidského chování. Tato
potřeba – stejně jako jiné potřeby – může být uspokojována nebo neuspokojena.

                                                  Abraham Maslow

Smyslem života není zůstat ve skrytu, smyslem života je být milován i nenáviděn.

                                                      Ivan Olbracht

images

Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny..

Karel Čapek

         Kdo není ochoten se celý život učit, nenaučil se to nejdůležitější.            Rainer Haak

Lidský život měl smysl, jestliže přinesl na svět trochu lásky a dobra.       Alfred Delp

Často zapomínáme, že lidé s nimiž musíme žít, také musí žít s námi. Ricarda Huchová

Svůj život trávíme touhou po tom,

co ještě nemáme a lítostí nad tím, co už máme.

Joseph Roux

Nemálo lidí žije tak překvapující rutinou,

že je těžké jim uvěřit, že žijí poprvé.

Stanislaw Jerzy Lec

Pamatuj, že člověk nežije jiný čas než současný okamžik,

ostatní buď už prožil nebo neví, jestli to vůbec zažije.

Marcus Aurelius

Život je jako knížka: hlupák ji roztržitě prolistuje, ale moudrý člověk si ji velmi pozorně čte, protože ví, že si ji může přečíst pouze jednou.

Jean Paul

To, v čem se každá bytost liší je život, a to,

v čem jsou všechny stejné, je smrt.

Chuang-Tze

Život znamená žít takovým způsobem,

aby se člověk nebál ani smrti, ani ničeho jiného.

Terezie z Avily

Nejdůležitější v životě není zvítězit, ale bojovat;

hlavní není vyhrát, ale odvážně se bít.

Pierre de Coubertin

Každý den života stojíme před rozhodnutím:

buď budeme trpět proto, že milujeme,

nebo proto – a to je horší – že nemilujeme.

Dag Hammarskjold

Ideální by bylo mít dva životy:

první proto, abychom mohli udělat všechny chyby

a druhý proto, abychom si jej mohli užít.

David H. Lawrence

Život využijeme nejlépe tehdy,

když ho věnujeme něčemu co trvá déle než život sám.

William James

Žít je to nejlepší, co zde dole můžeme dělat.

Jules Laforgue

Ako pomáha viera dať zmysel zdanlivo

tej najabsurdnejšej situácii

Postihnuté dieťa

Deň detí má aj svoju druhú stránku. Neutekajme pred ňou, lebo by sme utekali aj pred realitou.
Narodí sa dieťa a rodičia sa naň väčšinou už tešia. Keď sa toto dieťa narodilo, matka od neho ušla. Nemohla sa totiž na neho dívať. Ktosi zo zdravotníkov povedal nahlas, že chúďa, veď ono potom zahynie. Počula to jedna zo zdravotných sestier, zmilovala sa nad ním, a adoptovala si ho. Aj toto je tzv.duchovné materstvo.

images

Narodila sa hluchá, slepá, nemá a ochrnutá.

Ušla od nej ešte aj matka.

To dieťa reagovalo iba na dotyk a vedelo sa aj krásne usmievať.

Dožilo sa pätnástich rokov života a potom odišlo do večnosti.

Aký má zmysel narodenie takejto bytosti na zemi?

“To bola jeho karma”, posúdil situáciu ezoterický majster.”Musela ona spáchať mnoho zla v minulom živote, a takto si to musela odpykať v živote tomto.”

“Žiadna karma, v takom dieťati  môže prísť medzi nás anjel z neba, čo berie hriechy mnohých do svojho tela”, tak ohodnotila situáciu jedna múdra žena.

“Predstavte si, tá sestra, čo si ju adoptovala, sa rozvádzala. Akonáhle si to dieťa osvojila, jej vzťah s partnerom sa upravil, dalo ich to dokopy a spolu sa o to postihnuté dieťa starali.” Svedčil o situácii austrálsky biskup, ktorý situáciu osobne poznal.

Nevieme prečo Boh koná a dopúšťa mnohé z udalostí nášho života. Raz sa dozvieme presnú odpoveď.

Možno sa to deje i preto, aby sme nepovažovali za samozrejmosť to, že vidíme, že počujeme, že hovoríme a že chodíme…Alebo že máme starostlivých rodičov.

Boh asi nemá za povinnosť dávať nám všetky deti iba zdravé, a prihovára sa nám v mnohých príbehoch úplne originálne.

images

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *