Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Apokalypsa je už tu

15. júna 2015 Pavel 0 Comments

                                                                       eskalácia politickej situácie

                                                                        čo na nás tí lyšiaci chystajú

                                                               deň Pánovho návratu, tzv.Parúzia      

                                                                                     Modrá kniha  

                                                                               islamizácia Európy 

                                                              prenasledovaní kresťania v súčasnosti

podzemné základne

dom hrôzy

                                                                                       banková mafia

čo sa deje v zákulisí?

začiatok apokalyptického 20 storočia

strata národnej identity

niekto má rád akty, a niekto fakty

už len toto nám ku šťastiu chýbalo : digitálny koncentrák

Pomaly sa ku nám zakráda aj sofistikovaná likvidácia cez povinné očkovanie

Umelo vyrobení utečenci alebo prefíkaná vojna voči Európe

prečo treba likvidovať napr. Sýriu?

smilstvo už patrí aj medzi „práva a cnosti“ démonkracie…

čarovanie s peniazmi a ekonomické znásilnenia

následky agresívnej politiky

plány osvietencov

elita chystá NWO

čierny rozpočet a podzemné základne

 kríza vo vnútri cirkvi

úvahy o antikristovi

sestra lucia a papez

„Stojíme tvárou v tvár najväčšej konfrontácii s akou malo ľudstvo kedykoľvek predtým dočinenia. Nemyslím si, že by si to široké rady americkej spoločnosti alebo kresťanskej komunity celkom uvedomovali. Stojíme teraz zoči-voči poslednej konfrontácii medzi

Cirkvou a anti – cirkvou

Evanjeliom a anti – evanjeliom

medzi Kristom a antikristom

Táto konfrontácia je v plánoch Božej Prozreteľnosti. A ak to nachádza v Božom Pláne, Cirkev musí túto skúšku prijať a odvážne jej čeliť…“
– („
Karol kardiál Wojtyla“Wall Street Journal, 9. novembra 1976)

Musíme sa pripraviť na to, že už onedlho budeme musieť prestáť veľké skúšky, skúšky, ktoré budú od nás vyžadovať, aby sme boli pripravení vzdať sa všetkého, aj života, a budú od nás vyžadovať úplné odovzdanie sa Kristovi a pre Krista. Vaše a moje modlitby môžu zmierniť túto skúšku, ale nemožno ju už zvrátiť, lebo len takto sa Cirkev môže účinne obnoviť. Koľkokrát už obnova Cirkvi vzišla z krvi! Ani teraz to nebude inak. Musíme byť silní a pripravení a dôverovať Kristovi a Jeho Matke a zároveň byť veľmi, veľmi vytrvalí v modlitbe ruženca.“
– (Sv. Ján Pavol II., stretnutie s katolíkmi z Fuldy, 1980)

Stojíme tvárou v tvár nadľudskému, dramatickému zápasu medzi zlom a dobrom, medzi smrťou a životom, medzi „kultúrou smrti“ a „kultúrou života“. Nie sme len jeho svedkami, nevyhnutne sme doň zatiahnutí: všetci sa ho zúčastňujeme, a preto nemôžeme uniknúť povinnosti bezpodmienečne sa postaviť za život.
– (Sv. Ján Pavol II., encyklika Evangelium Vitae, 1995)

Prorocké slová z r. 1980 k synode o rodine?
Sr. Lucia z Fatimy: „Posledná bitka medzi Pánom a vládou satana sa vybojuje o manželstvo a rodinu.“
 

 Bologna, 24.6.2015 (kath.net/jg) 018 044 – „Posledná bitka medzi Pánom a vládou satana sa vybojuje o manželstvo a rodinu.“Táto veta stojí v liste, ktorý napísala sr. Lucia dos Santos, vizionárka z Fatimy, kardinálovi Carlovi Caffarrovi, bolonskému arcibiskupovi. Blog Rorate caeli uverejnil výťah z interview, ktorý kardinál poskytol talianskemu magazínu Voce di Padre Pio v marci 2008.

 

Kardinál Caffarra dostal v r. 1980 od svätého pápeža Jána Pavla II. poverenie založiť Pápežský inštitút pre štúdium manželstva a rodiny, ktorého bol aj prvým prezidentom v r. 1981 až 1995. Keď prevzal túto úlohu, napísal list sr. Lucii, v ktorom ju prosil o modlitbu. V jej odpovedi bola aj spomínaná veta.

 

Proti každému, kto sa zasadzuje za svätosť manželstva a rodiny sa bude v každom ohľade bojovať a bude odmietaný, pretože toto je rozhodujúca otázka,“ dodala sr. Lucia.

„Sv. pápež Ján Pavol II. takisto považoval túto otázku za kľúčovú,“ ako spomína kardinál Caffarra. „Týka sa piliera stvorenia, vzťahu muža a ženy v rámci generácií ´Ak sa tento základný pilier zničí, zrúti sa celá budova,´“ citoval kardinál Caffarra pápeža.

Bill Gates přiznal: Vakcíny mají snížit populaci

Závěrečná část – Likvidace
 Multimiliardář a zakládající šéf Microsoftu Bill Gates otevřeně přiznal, že vakcíny a současná zdravotní péče mají za cíl depopulaci planety. Řekl to na únorovém setkání elitní organizace TED.
V podivuhodné přednášce se Bill Gates zabýval dogmatem globálního oteplování, podle kterého emise CO2 způsobuje člověk, který je tak přímo zodpovědný za údajné oteplování zeměkoule. Gates nabízí způsob, jak snížit emise CO2 – snížit lidskou populaci. Na záběru, kde Gates popisuje neobvyklou rovnici, čistou angličtinou tvrdí, že očkovací látky mají sloužit k tomu, aby se snížil počet obyvatel, čímž se sníží i emise CO2. Stejný cíl má podle něj i současný systém zdravotní péče a reprodukčního zdravotnictví. Potvrdil tak informace a výzkumy, podle kterých vakcíny obsahují látky, které snižují plodnost, či přímo vyvolávají sterilitu, stejně jako různé nemoci typu autismu či poruch imunity.
Důvod, proč byl Gates ve svém projevu tak otevřený, je dán zřejmě výběrem publika. Přednáška se totiž konala v rámci konference TED (Technology, Entertainment, Design), což je elitní neziskovánadace, která se specializuje na přednášky veřejně známých osobností. Kromě Gatese na nich vystupují například Bill Clinton, Al Gore či Gordon Brown.
Běžný člověk nemá šanci se na ně dostat, účastnický poplatek za konferenci je totiž šest tisíc dolarů. Mezi sponzory organizace patří IBM a vojensko-průmyslový gigant General Electric.
Ve zcela jiném světle tak vyznívají altruisticky vypadající tvrzení manželů Gatesových, kteří například před měsícem v Davosu oznámili, že v příštích deseti letech poskytnou deset miliard dolarů(až 188 miliard korun) na vývoj nových očkovacích látek.

Adam B. Bartoš

Počátkem devadesátých let sužovala Nikaraguu, Mexiko a Filipíny děsivá epidemie, kdy dokonale zdravé mladé ženy přicházely o plod během druhého a třetího trimestru těhotenství. Další pokusy o graviditu měly stejný výsledek, následovaný neplodností. Lékaři byli bezradní. Vědcům trvalo dost dlouho, než nakonec objevili zdroj. Jediným společným jmenovatelem ve všech případech byla účast všech postižených žen na hromadné vakcinaci proti tetanu, akci provedené pod dohledem Světové zdravotnické organizace (WHO) financované Rockefellerovým fondem.
Upřímnost takového záměru samozřejmě lze jen ztěží zpochybnit. Římskokatolická organizaceComite Pro Vida se sídlem v Mexiku se přesto rozhodla nechat ampule s vakcínou otestovat a pak vyšlo najevo něco hrozného. Roztok obsahoval lidský chorionický gonadotropin (HCG), přirozený hormon potřebný k udržení těhotenství. Ale jak se mohl stát součástí očkovací látky? Další analýza znamenala pro vědce šok. Ukázalo se, že kombinace agens tetanu s HCG stimuluje tvorbu protilátky, která později dělá ženy neschopnými odnosit dítě. Jinými slovy, tato vakcína představovala skrytou formu interrupce.
Když bylo spiknutí miliardáře Davida Rockefellera a WHO odhaleno, pokračovalo se v započaté činnosti pomocí GM. Už dva roky poté se takřka stejná situace, jako předtím v Nikaragui a na Filipínách,vyvinula v Zimbabwe a Guineji. Tentokrát trpěly ženy, které měly rády konzervovanou kukuřici. Naproti všem očekáváním neodhalily testy obsahu konzerv žádné život ohrožující komponenty, a také množství konzervačních prostředků vyhovovalo normě.
S prvním podezřením ohledně bioterorizmu a destruktivního vlivu transgenických substancí na lidi přišel toxikolog z Jihoafrické univerzity. Epidemie neplodnosti v rozvojových zemích totiž nespadla jen tak, z modrého nebe. Bili Gates, jeden z nejbohatších lidi na planetě s image šlechetného lidumila, je zapojen do řešení globálních zdravotních problémů.
„Je veřejným tajemstvím, že se světoví magnáti, zejména z USA, Japonska, Kanady a EU, obávají o nedostatek přírodních zdrojů,“vysvětluje doktorka sociologie Irina Aliverova. „Organizace spojených národů v oficiálním dokumentu dělí světovou populaci do tří hlavních skupin: „zlatou miliardu“, pak střední skupinu, která nemá dostatečné přírodní zdroje a „vypomocnou“ skupinu, reprezentovanou obyvatelstvem rozvojových zemí, včetně Ruska. Této poslední kategorie, téměř pěti miliard lidí, by se rádi zbavili jako plevele.“
Jeden z mechanizmů hrůzného záměru Gatese a Rockefellera, aktuálně podporovaného vládou USA odhalil prezident biotechnické společnosti Epicyte Mítch Hein. Řekl, že ženám s ojedinělou kondicí imunitní neplodnosti byly odebrány jisté protilátky. Tyto geny byly následně izolovány a metodou genetického inženýrství vloženy do genomu běžných kukuřičných semen dodávaných do zemí třetího světa. To znamená, že Afričané zaseli na svých polích vražednou geneticky upravenou kukuřici – s vloženou skrytou antikoncepcí. Hein pak objasnil, co se stane lidem, kteří takovou kukuřici jedí: zmíněné protilátky zpravidla přilnou k p ovrchu spermatu, přilepí se na nej a udělají je tak těžkým, že se nemůže pohybovat.
V Rusku je sice pěstování GM potravin zakázáno, ale spotřeba potravin z pěti transgenických kultur je povolená (řepa, v Evropě zakázaná kukuřice 810, sója, brambory a rýže). Oficiální závěr ohledně zhoubných účinků GM na lidi neexistuje. Moskevský Koltsovův institut biologie a Národní sdružení pro genetickou bezpečnost tedy provedly nezávislý experiment: krmili po celý rok transgenickou sójou křečky. Stejná sója, dodávaná z Holandska jako GM prostá, je v Rusku používána ke krmení skotu. Tato sója je povolená i pro lidskou spotřebu. Dnes už je jasné, jaké mohou být důsledky – hlodavci vykazovali zpožděn ý růst a vývoj a seri&am p;am p;oacu te;zní pokles reprodukční funkce, která měla za následek neschopnost zplodit třetí generaci.
„Neplodnost v třetí generaci zvířat chovaných na GM produktech znamená, že příroda nechává tento druh zaniknout a nedopustí, aby se dál množil,“říká Alexandr Baranov z Biologického institutu. „Jinými *slovy, GM potraviny vedou do vývojové slepé uličky a k degradaci druhů. A během tohoto výzkumu jsme odhalili i další zajímavý fakt. Zvířatům začínají růst chlupy v ústní dutině.“
Ačkoli si opatrní vědci dosud „nejsou zcela jisti“ tím, že mutace způsobila GM potrava, svět už dávno rozpoznal, že se s transgenických plodin mohou vyvinout toxické proteiny a různé mutace.
Žádný vědec nebude jen tak souhlasit s pouhými předpověďmi o tom, jak se asi uměle vložený rostlinný gen zachová v chromozómu. Možná, že ženy o tři generace později budou rodit děti s chlupatými ústy, stejně jako ti křečci. Nebo nebudou vůbec schopny otěhotnět. Možná je to důvod, proč se ruští i jiní producenti transgenických produktů obávají označovat tyto výrobky jako GM a dávají přednost placení pokut za porušení zákona. Jiný způsob k rozpoznání GM produktů neexistuje.
Neplodných párů v Rusku rok od roku přibývá, v současnosti nemůže mít děti na pět milionů rodin, a zdá se, že pekelný stroj Billa Gatese už dosáhl i zde. Zatímco se vědci obávají dělat pokusy na lidech, stává se každý, kdo vejde do obchodu s potravinami, pokusným králíkem proti své vůli. Ruská akademie věd navrhla zavést moratorium na GM produkty, dokud nebude zcela prokázaná jejich bezpečnost. Pokusy vědců přesvědčit pracovníky státní správy však byly zbytečné.
Fond Billa a Melindy Gatesových mezitím připravuje novou GM bombu, transgenickou“zlatou rýži“, o níž už se ví, že způsobuje cysty ve vejcovodech. A opět je to skryto za zástěrku dobročinného úmyslu: tato rýže údajně doplňuje vitamin A a železo v těle.
Co proti tomu dělají jiné země
Indie odmítla humanitární pomoc USA ve formě produkce v hodnotě 100 milionů dolarů ročně.

Čína zakázala prodej GM na svém vnitřním trhu, ale přesto pokračuje ve vlastním exportu.

GM produkty nejsou používány ve Slovinsku, v Rakousku, Řecku, Francii, Lucembursku a ve Velké Británii.
Ve Velké Británii musí být GM výrobky označeny dokonce i na jídelních lístcích v restauracích.
Itálie nenakupuje žádná transgenická osiva.

 

LIST ŽENY,

KTORÚ OPUSTIL MANŽEL,

OŽENIL SA S HOMOSEXUÁLOM

A ZÍSKAL DETI DO OPATROVNÍCTVA

 

LIST ŽENY, KTORÚ OPUSTIL MANŽEL, OŽENIL SA S HOMOSEXUÁLOM A ZÍSKAL DETI DO OPATROVNÍCTVA

Už odmietam byť ticho

Ja predstavujem jeden z tých skutočných životných príbehov, ktoré ostávajú v zahmlení. Osobne som pocítila bolesť a devastáciu, ktorú priniesla propaganda, ktorá ničí prirodzené rodiny.

Rozvod

V jeseni roku 2007 mi môj manžel po takmer desiatich rokoch manželstva povedal, že sa cíti ako gej a že chce rozvod. V jedinom okamihu sa môj svet, ktorý som poznala a milovala, náš život, zrútil.Snažila som sa ho presvedčiť, aby ostal, aby zabojoval za naše manželstvo. Avšak môj hlas, moje túžby, potreby a hlavne potreby našich dvoch malých detí už preňho nemali žiadnu váhu. Nestáli sme mu už za nič. Všetky jeho záväzky, sľuby, zodpovednosť, dôveru, otcovstvo, manželstvo, naše spoločenstvo, to všetko zahodil preč kvôli svojej „novej identite“.Snažila som sa zo všetkých síl zachrániť naše manželstvo. Nemohla som ho zastaviť. Rozvod prebehol bez mediácie a ocitli sme sa na súde. Môj manžel chcel získať zverenie detí do svojej starostlivosti. Celý jeho postoj na súde možno zhrnúť jednou vetou: „Som gej, mám nárok na svoje práva.“ Zabralo to. Sudca mu dal všetko, čo chcel. Na konci mu dokonca povedal, „ak by ste žiadali viac, mohol som vám to dať.“Som presvedčená, že sudca vôbec nebral ohľad na náš konkrétny prípad a len nás – mňa a naše deti – použil na istý precedens a aby dobudúcna mohol ovplyvniť ďalšie podobné prípady. V našej spoločnosti sa totiž na LGBT občanov hľadí ako na marginalizované obete, ktoré musia byť ochraňované za každú cenu, aj keby to znamenalo odobrať práva iným. Sudca ignoroval nespravodlivosť, ktorú spôsobil mne a mojim deťom a zdalo sa, že si myslí, že týmto napravuje nejakú väčšiu nespravodlivosť.Manžel nás opustil kvôli svojmu homosexuálnemu milencovi. Zarábajú viac peňazí ako ja. Sú dvaja, ja som sama. A aj tak si sudca myslí, že oni sú obeťami. Čokoľvek som povedala, alebo urobila, nič nepomohlo a nedostala som šancu zachrániť naše deti pred tým, aby s nimi narábali ako s nejkým kusom batožiny.

Nová homosexuálna rodina – postavená na ruinách mojej osoby

Môj exmanžel a jeho partner sa zosobášili. Ich prvá ceremónia sa odohrala ešte pred tým, než náš štát redefinoval manželstvo. Po tom, čo rozšíril manželstvo aj na homosexuálov, rozhodli sa, že si toto predstavenie zopakujú. Na oboch ceremóniách moje deti museli byť prítomné – proti ich aj proti mojej vôli. Druhú ceremóniu, kde bolo účastných viac než 20 párov, lokálna televízia a noviny zdokumentovali ako prvú hromadnú svadbu homosexuálov. Noviny USA Today urobili edíciu fotografií môjho exmanžela s jeho partnerom, mojim deťmi a dokonca aj starými rodičmi. Ja som o tom dokonca ani nebola upovedomená a nedali mi vôbec možnosť namietnuť proti použitiu mojich detí ako prostriedok na propagáciu homomanželstiev v médiách.V čase prvej ceremónie ich svadba ešte nebola uznaná ani štátom, národom či cirkvou. A nové manželstvo môjho exmanžela – ako väčšina vzťahov gejov – sa stalo otvoreným „nevýlučným“ vzťahom. Toto dáva jasné posolstvo našim deťom: To, čo cítiš, prevyšuje všetky zákony, sľuby, vyššie autority. Môžeš si robiť, čo len chceš, kedy chceš, a nezáleží, koho pri tom zraníš.Po tom, čo fotografie našich detí boli odpublikované, objavila sa záplava komentárov. Komentátori jasali, aká nádherná je táto homosexuálna rodina a blahoželali môjmu exmanželovi s partnerom k rodine, ktorú si „vytvorili“. Na fotografiách však chýba jedna veľmi významná osoba. Matka a opustená manželka. Táto „homorodina“ by bezo mňa nemohla existovať

Neexistuje homorodina, ktorá by na tomto svete bola „vytvorená“ prirodzene

Každá jedna homorodina môže vzniknúť len tak, že sa manipuluje prirodzenosťou. Za fasádou „štastných homorodín“ vidíme vzťahy, ktoré boli postavené na zničení iných. Predstavujú zlomené záväzky, opustenú lásku a neprevzatie zodpovednosti. Sú postavené na podvádzaní, klamstvách a hlbokých ranách.To isté platí o homopároch, ktoré využívajú technológie asistovanej reprodukcie ako náhradné materstvo (gejovia) a darcovstvo spermií (lesby), aby si zaobstarali deti. Tieto procesy len zneužívajú mužov a ženy a ich reprodukčný potenciál, k deťom sa správajú, akoby boli nákupno-predajným produktom a účelne deťom odopierajú vzťah s jedným alebo oboma biologickými rodičmi.V týchto rodinách nikdy nenájdete úplnosť a rovnováhu, pretože vždy tam bude niečo chýbať. Ja tam chýbam. Ja som skutočná, a predstavujem stovky tisíc manželiek, ktoré boli podvedené a odvrhnuté.Ak by sa môj manžel rozhodol zostať, viem, že by to nebolo ľahké. Ale o tom je manželstvo. Vysloviť sľub a žiť ho deň za dňom. V chorobe a zdraví, v dobrých časoch aj zlých majú manželia klásť toho druhého vždy na prvé miesto, milovať ho, aj keď to bude ťažké.Dobré manželstvo nezávisí len od sexuálnej túžby – tá môže prísť aj odísť a je často mimo našej kontroly. Dobré manželstvo závisí od voľby milovať, ctiť si a byť verným k jedinej osobe a zanechaním všetkých ostatných. Je bežné, že manželov budú časom priťahovať aj iné osoby (väčšinou opačného pohlavia, no niekedy aj rovnakého). Manželia, ktorí si vážia svoje manželstvo, nekonajú na základe takýchto impulzov. Tí, ktorí si zrazu myslia, že ich priťahujú ľudia rovnakého pohlavia, nezrádzajú svoju identitu tým, že ostanú verní svojmu manželovi/manželke opačného pohlavia. Naopak, je to rozhodnutie o tom, že ich vášne nebudú nad nimi kraľovať. Dokazuje to hĺbku a silu charakteru človeka, ak ostáva verný svojmu sľubu a vedome sa snaží vážiť si a oživovať lásku, ktorú pociťovali aj na začiatku manželstva.

Moje deti si zaslúžia niečo lepšie

Naše dve malé deti boli schválne a vedome vhodené do sveta sporov, bojovných nálad, životného štýlu a hodnôt v mene „práv homosexuálov“. Ich otec sa presťahoval do bytového komplexu jeho partnera, ktorý obýva 16 homosexuálov. Jeden z nich využíva 19-ročného chlapca ako prostitúta, ktorý mu poskytuje služby. Ďalší muž, ktorý v tejto komunite figuruje ako akýsi otec, má takmer 70 rokov a jeho priateľ má dvadsať. Moje deti sa musia zúčastňovať homosexuálnych večierkov a párty ako jediné deti, a kde sa servírujú len alkoholické nápoje. Chodia na transrodové basebalové hry, na LGBTI filmové festivaly a rôzne finančné zbierky na práva gejov.Obe moje deti sú v období, v ktorom sa dotvára a potvrdzuje ich identita. A musia čeliť hlbokým a skutočne jedinečným problémom v dôsledku priameho pôsobenia môjho exmanžela. Môj syn je práve dospievajúci tínedžer a zaujíma sa o dievčatá. Ako sa však naučí, ako narábať s túžbou po dievčatách, keď je obklopený mužmi, ktorí hľadajú sexuálne uspokojenie u druhých mužov? Ako sa naučí správať sa ku dievčatám starostlivo a s rešpektom, keď jeho otec ich odmieta a ponižuje? Ako príjme svoju rozvíjajúcu sa mužnosť, keď vidí svojho otca, ako zahodil autentickú mužnosť?Moja dcéra tiež trpí. Potrebuje otca, ktorý ju povzbudí prijať svoju ženskosť a krásu, ale tieto kvality sú vo svete jej otca skreslené a parodované. Otec si totiž dáva make-up a oblieka erotické ženské prádlo na udalosti ako napríklad Halloween. Často sa musí pozerať na mužov, ktorí sa obliekajú ako ženy. Steny v ich obydlí sú „ozdobené“ obrovskými plagátmi žien v provokatívnych pózach. Čo sa moje malé dievčatko naučí a čomu bude veriť v súvislosti s jej vlastnou ženskosťou a krásou? Jej otec by mal chrániť jej sexualitu. A naopak, on jej ju deformuje.Bez nasmerovania od oboch rodičov – od matky a otca – ako môžu moje deti nasmerovať a rozvíjať svoju identitu a sexualitu? Strašne ma bolí vidieť, ako moje deti bojujú a zúfalo sa snažia, aby im tento svet dával zmysel.Aj deti aj ja sme utrpeli obrovskú stratu kvôli rozhodnutiu môjho bývalého manžela identifikovať sa ako gej a zahodiť život, ktorý s nami doteraz prežil. Len čas ukazuje hĺbku týchto rán, ale ja im nedovolím, aby zničili mňa a moje deti. Odmietam stratiť vieru a nádej. Dnes ešte viac verím v silu manželského puta medzi jedným mužom a jednou ženou, než kým som bola vydatá. Jestvuje aj iná cesta pre tých, čo pociťujú príťažlivosť k tomu istému pohlaviu. Deštrukcia nie je jedinou možnosťou – nemôže byť. Naše deti si od nás zaslúžia omnoho viac.Takýto typ deštrukcie by sa nikdy nemal prihodiť ani deťom ani druhému z manželov. Prosím, vyzývam vás: Chráňte manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou. Musíme sa postaviť za manželstvo a za tie najcennejšie životy, ktoré manželstvo vytvára.

Janna Darnelle – matka, spisovateľka, advokátka manželstva medzi mužom a ženou. Pôsobí ako mentorka rodín, ktoré zasiahla homosexualita.

 

 

 

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *