Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Veda či klamstvo?

5. júla 2015 Pavel 0 Comments

Pravdivosť vedy

Na ukončenie debaty o nejakej otázke sa používa tvrdenie, že to je  vedecky zistená alebo dokázaná pravda. Veda sa pokladá vždy za pravdivú. Moderný človek si váži vedu práve preto, že ju považuje za vážnu a nestrannú, povýšenú nad klamom a falošnosťou.

Veda hľadá pravdu vecí, udalostí, bytostí, tvrdení. Sú teda rôzne druhy vedy. Najčastejšie sa pojem vedy používa na pochody, ktoré sa dajú experimentálne zopakovať a dokázať, čiže na pole fyzické a chemické. Sú však aj iné polia, kde sa nachádzajú kozmické, materiálne, duchovné bytosti. Ich podstata a činnosť sú predmetom prieskumu vedcov, ktorý musí viesť snaha o pravdu. Tí zverejňujú výsledky svojej práce vo vedeckých prednáškach, knihách a časopisoch.

Vedecká práca musí teda byť hľadaním pravdy, ináč by bola klamaním iných ľudí, znevažovaním ľudského rozumu a ľudskej dôstojnosti, škodou pre ľudskú spoločnosť i pre jedincov a skupiny. Preto sa ľudstvo bráni pred celkovým i čiastočným falšovaním výsledkov a údajov vedeckého prieskumu.

Prípady klamania zo strany vedcov sa však stále vyskytujú napriek tomu, že verejná mienka ich ostro odsudzuje. Vážny časopis „Plus One“ tvrdí, že 14% vedcov si myslí o svojich kolegoch, že si nejako „pristrihli“, teda sfalšovali údaje, ale iba 1,8% to pripúšťa o sebe. Z histórie je známy prípad Charlesa Dawsona, ktorý roku 1912 vyhlásil, že našiel v Pittowne chýbajúci článok vývoja opice na človeka. Dal mu meno „Eoanthropus dawsoni“, aby tak oslávil aj svoje meno. Ale roku 1953 sa dokázalo, že ten nález bol iba umelá kombinácia čelnej kosti orangutana so zlomkami lebky moderného človeka, teda nijaký medzi-článok.

Juhokorejský vedec Woo Suk Hwang dosiahol vo vlasti povesť veľkého bádateľa v oblasti ľudských buniek a ich klonovania. Jeho výsledky sa však ukázali vo viacerých prípadoch falošné. Hwang sa síce zriekol svojho miesta, ale pokračuje v spolupráci a pokusoch ruského vedca Šukrata Mitalipova, profesora v Oregone, v Spojených štátoch severoamerických.

Japonka Haruko Obokata uverejnila 30. januára 2014 vo vedeckom časopise „Nature“ článok o vedeckej technike na výrobu viacmocných staminálnych buniek. Časopis musel článok stiahnuť ako klamný. Yoshiki Sasai, známy vedec a spolupracovník na článku, neprežil túto hanbu a spáchal samovraždu.

Prispôsobenie výsledkov bádania, aby uľahčili a dovolili vytúžené tvrdenia, je trochu ľahší druh klamstva. Údaje sa trochu „usmernia“, okrešú a prispôsobia cieľu, ktorý pracovník chce dosiahnuť. Angličan James L. Mills nazval túto procedúru v článku uverejnenom v „New England  Journal of Medecine“ priliehavým titulom: „Data torturing“ – „Trápenie údajov“, čiže ako nenápadne znetvoriť údaje.

Ľahký prostriedok na prispôsobenie výsledkov sú štatistiky. Roku 1954 uverejnil spisovateľ Darrell Hull vtipnú knižočku „How to lie with statistics“-„Ako luhať so štatistikami“. Knižka mala veľký úspech, lebo iba anglické vydanie dosiahlo pol milióna výtlačkov. Aj my vyjadrujeme pochybnosť o pravdivosti štatistík, keď o niekom povieme, že „luhá ako štatistika“. Preto je dôležité overiť si pôvod a prameň štatistických údajov, ktoré chceme používať.

Obrana pred klamaním a nepravdou – je potrebná najmä pri vedeckej práci, lebo na vedeckých údajoch pokračujú iní vedci, alebo sa používajú vo verejnom a zdravotníckom svete, kde falošné alebo nepresné údaje môžu spôsobiť niekedy aj veľké škody. Preto viaceré krajiny zriaďujú verejné ustanovizne na ochranu pravdivosti takých údajov. Aj veľké ústavy a podniky sa starajú o presnosť a pravdivosť používaných údajov.

Napríklad Spojené štáty americké zriadili roku 1992 „Office of Research Integrity“, čiže „Úrad pre pravdivosť výskumu“. Asi o desať rokov štátna Rada pre výskum a Inštitút pre medicínu prijali reláciu s príznačným nadpisom: „Pravdivosť vo vedeckom výskume: vytvorenie prostredia na posilnenie zodpovedného konania“.

V Európskej únii viaceré ustanovizne prijali Európsky kódex (čiže zákonník) pre správny výskum, ktorý roku 2011 vydala federácia „European Academies (Alea) a European science foundation.

Otázka sa týka celého sveta. Preto sa organizujú študijné stretnutia na svetovej základni. Sú to konferencie o pravdivosti výskumu. Na začiatku júna 2015  sa odohrala v Rio de Janeiro už štvrtá taká konferencia. Dôležité bolo zasadanie druhej svetovej konferencie v Singapore roku 2010, ktorá vypracovala dôležité Vyhlásenie. Tento medzinárodný dokument vyhlásil štyri základné princípy: počestnosť výskumu po každej stránke, zodpovednosť za vedenie výskumu, profesionálna zdvorilosť a rovnoprávnosť v práci s inými, dobré vedenie výskumu vzhľadom na záujem iných činiteľov.

Nové možnosti klamstva sa otvárajú cez voľný prístup k článkom v časopisoch s otvoreným (bezplatným) prístupom na linke (open access). Nie všetky časopisy môžu zaistiť dobrý výber naozaj vedeckých článkov, ale titul „vedecký“ sa hodne používa, priťahuje čitateľov a prináša tak vydavateľovi väčší príjem.

Možnosť veľa publikovať prináša výhodu aj autorom príspevkov. Množstvo takých príspevkov, na ktoré sa prihliada pri profesionálnom postupe, sa posudzuje ako pozitívny znak pre autora. Ostáva však otázka, či je to aj znak vedeckej kvality.

Praktické dôsledky našej krátkej úvahy, ktorá sa opiera o prístupné informácie a o rozumné uvažovanie, možno zhrnúť v týchto poznámkach:       

Veda je hľadanie pravdy v určitom obore. To hľadanie sa deje pod vedením a kontrolou ľudského rozumu a s upotrebením vhodných prostriedkov. Musí byť zodpovedné a poctivé. Vedecký výsledok sa musí dať overiť inými. Tak sa ukáže jeho pravdivosť. Dnes sa príliš často používa tvrdenie a posudok o „vedeckosti“, a to aj tam, kde nie je na mieste. V mene vedy sa občas neprávom popiera viera. Sú to však dve cesty pri hľadaní pravdy, o ktorých som sa zmienil v knihe „Hľadieť za obzor“.

 (cfr. L´Osservatore Romano, 21.5.2015)    

images                                          

slovenský kardinál Jozef Tomko

 

Václav Malý:
Rozhodně si nemyslím, že Češi jsou nevěřící. Pěstují ale alternativní duchovno
V Česku panuje velká neinformovanost, neznalost a předsudky ke křesťanství, říká biskup. Je prý dnes velmi těžké vysvětlit jeho podstatu - Foto: Fotobanka Stock.xchng

V Česku panuje velká neinformovanost, neznalost a předsudky ke křesťanství, říká biskup. Je prý dnes velmi těžké vysvětlit jeho podstatuFoto: Fotobanka Stock.xchng

Proč tolik z nás směřuje k alternativním způsobům víry? Podle světícího biskupa pražského Václava Malého je to zřejmě jen důsledek současného duchovního chaosu.

„S námi je to složité. Hlavně ne církve, hlavně ne instituce,“ komentuje průzkum religiozity lidstva Václav Malý. Češi mají prý velké výhrady proti křesťanství, ale přitom neznají ani jeho podstatu. 

„Ale rozhodně bych neřekl, že jsou nevěřící. Opravdu velká část lidí se chce dotknout duchovna, nadpřirozena. Pěstují tak alternativní duchovno.“ 

Proč nás láká alternativní víra? 

Velmi populární je tak u nás okultismus, kartářství, amulety, návštěvy věštců a třeba spiritismus a léčitelství. „To je obrácená strana víry. Věřit ale kartářce? To jsou podvody a nesmysly,“ zlobí se biskup.  

A těchto lidí prý není vůbec málo. Podle průzkumu to má být až 700 000 Čechů, Moravanů a Slezanů. „A asi to nebude nesmyslné číslo, protože se s tím sám setkávám. Třeba s vírou v astrologii. Jakoby postavení hvězd ovlivňovalo můj úděl. To je taková degradace lidské osobnosti. Já jsem naopak hrdý na to, že se kdykoli mohu svobodně rozhodnout.“ 

Návrat oklikou? 

Václav Malý si myslí, že se těmito alternativními vírami vlastně do země vrací náboženství. Navíc, ještě před několika desítkami let další sociologové tvrdili, že potřeba náboženství časem zanikne. To proto, že tady bude takový sociální a materiální blahobyt. „No, a ano je tomu naopak,“ dodává.  

„Podle nedávného průzkumu religiozity lidstva, který prováděli sociologové z institutu WIN/Gallup v 65 zemích světa, se k nějaké formě náboženství přihlásily dvě třetiny lidí.“

Lidé podle biskupa podvědomě cítí, že dobré materiální zabezpečení nepřináší duchovní uspokojení. Je tam totiž najednou prázdno. „Hodně z nás se snaží dotknout něčeho, co nemá ve své moci. Chce někam dál. Hledá východisko.“ 

A je tady zmatek 

V hlavách jim ale tak vzniká jen duchovní chaos. Přitom se vlastně snaží jen o další životní, nejlépe adrenalinový zážitek, který je vytrhne ze všednosti. Ostatně, na podobném principu fungují právě zážitkové sporty.  

„Nejvíce věřících najdete v buddhistickém Thajsku. Je to až 94 % obyvatel. Na druhém místě je Arménie.“

Může za to jen neznalost? 

Proč pro dnešního člověka pořád není variantou víra v Boha? „Panuje tady velká neinformovanost, neznalost a předsudky,“ říká biskup. Je prý dnes velmi těžké vysvětlit podstatu křesťanství. „Navíc mají všichni mladí strach se vázat. A to nejen v duchovní oblasti.“ 

„Pokud porovnáme naše nejbližší sousedy, tak nejlépe je na tom Polsko s 86 % věřících. Překvapivé jsou výsledky v Rusku, kde se k náboženství hlásí 70 % respondentů. A jak jsou na tom Češi? Za věřící se považuje jen 23 %. “

Nová křesťanská povinnost  

Podle Malého přitom žijeme v úžasné době, která je plná vědeckých objevů a nových technologií. Na druhé straně tady, asi i logicky, vzniká velká iracionalita v oblasti duchovna. Jen tak dojde k rovnováze. „Křesťané ale mají povinnost do takového dialogu vejít. A možná, že někdo zaslechne, že tohle cesta není,“ dodává.  

 

Názory v katolické církvi na život mimo Zemi 

V rozhovoru s názvem „Mimozemšťané jsou mí bratři“, poskytnutému L’Osservatore Romano, Vatikánským novinám, otec Gabriel Funes, ředitel Vatikánské observatoře, uvedl: „Podle mého názoru možnost (života na jiných planetách), existuje“; „inteligentní bytosti, stvořené Bohem, mohou existovat ve vesmíru“ a „někteří mimozemšťané mohou být dokonce bez prvotního hříchu“; „mohly by být (jiné bytosti), které zůstaly v plném přátelství se Stvořitelem.“, dodal.[14]

Oficiální mluvčí Vatikánu, otec Federico Lombardi, jezuita, zveřejnil dne 21. února 2009 prohlášení, že takové dohady nesmí být zaměňovány za oficiální názor Svatého stolce.

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *