Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Veriť Vedieť Vidieť

13. marca 2015 Pavel 0 Comments

veriť

6      Úvodné slovo.
7 1. Triplicitné paraboly.
8 2. Tri dimenzie svätého krstu.
9 3. Zdravé katolícke ale.

10  4. Podobenstvo o Božom paláci.

12 5. Lexigramové podobenstvá.
13 6. Podobenstvá zo zoológie.
15 7. Podobenstvo o známkach po živote.
17 8. Podobenstvo o duchovných školách.
19 9. IQ + EI + SQ = nový človek.
20 10. Dobrý chlieb a chutné víno.
21 11. Kráľovská presnosť.
24 12. Pozemšťania, mimozemšťania a nebešťania.
26 13. Telo, duša a duch.
27 14. Panenstvo tela, duše a ducha.
30 15. Čnosti, neresti a sv. neresti.

12

vedieť

31 16. Dozrievame asi iba vďaka zraneniam.
32 17. Abeceda pre nemocného človeka.
34 18. Strach a stres je následok nedôvery.
35 19. Príčiny našich nemocí.
36 20. Kto trpí za seba a kto za iných ?
37 21. Obeta chvály.
38 22. O ranách, čo nás budia.
39 23. Ako rany správne liečiť ?
43 24. Liečenie vnútra na rôznych úrovniach.
44 25. Túžba vyzdravieť nemá byť modla.
46 26. Povolanie k nenápadnému mučeníctvu.
49 27. Nebezpečie príliš ľudského.
50 28. Diagnózy dnešnej doby.
54 29. Exorcizmus svätuškárstva.
59 30. Je kríza viery okolo nás, či v nás ?
63 31. Pánbožkárstvo pod mikroskopom.
69 32. Na tom našom malebnom Slovensku.
76 33. O veľkonočnej radosti.
83 34. Spása od večnej smrti.
84 35. Slová, ktoré sa dotkli podstaty.
85 36. Spirituálna diagnostika v NZ a v praxi.
86 37. Liečba zrkadlom a protijedmi.
87 38. Tvoja viera ťa uzdravila.
90 39. Skryté zázraky.
92 40. Komplexy staršieho brata.
93 41. Večnosť začína už dnes.
94 42. Kristus, pravý garant normálnosti.
95 43. Čakanie na koniec sveta.
97 44. Spolupráca na uzdravení.
98 45. Podobenstvo o zrnku piesku.
99 46. Duchovno v nemocnici.

vidieť

101 47. Cirkev alebo cirkus.
104 48. Nestotožňujme vieru s našimi mindrákmi.
107 49. Prameň a citerny.
110 50. O talentoch úplne inak.
115 51. S človekom majú zámer.
119 52. Cirkev je zdravie a sekta je úchylka.
121 53. Zrkadlo vyčistené pokorou.
122 54. O zubných kazoch.
123 55. Nevytunelovateľné bratstvo.
128 56. O húseniciach a motýľoch.
131 57. Duchovná sekera na hlúposti.
133 58. Pas moje baránky, pas moje ovečky.
137 59. V podstatnom jednota, v ostatnom sloboda.
139 60. Zákaly duchovného zraku.
142 61. Návrat strateného raja.
147 62. Stále silnejšia infekcia smútku.
147 63. Obetný baránok.
149 64. Dospelé detstvo.
151 65. Prečo milovať nepriateľov?
152 66. Aby sme sa nestali obeťami svadboholizmu.
155 Slová na záver

14

ÚVODNÉ SLOVO

Dostali sme do daru kresťanskú vieru.
Nemal každý to šťastie. Vačšina ľudí kráča po iných cestách.

Európa stojí na trojitom historickom základe:
na gréckej filozofii, rímskom práve a židovsko kresťanskej viere.

Našou povinnosťou je poctivo ju žiť a odovzdať ďalšej generácii.

Na to, čo sa tvári ako viera, ale ňou nie je, máme aspoň upozorniť.
To, čo tu potrebujeme, je neostať naivnými veriacimi a nekompletnými.
Začiatočníckym a adolescentným formám prežívania tej správnej viery
treba napomáhať k dozretiu.V dospelejšej, jasnejšej a ucelenej podobe.
A potom bodaj by sme sa dostali až k múdrym slovám A. Pronzata:

„Nie ostať deťmi, ale stať sa deťmi je vrchol dospelosti.“

Ak sme aj dospelí, nepovažujme sa za hotových.
Cez Ducha Sv. sa dohotovujme!

Čiže odvážme sa vojsť i do komnát tzv. tajomstiev viery.

Kresťan by nemal prešľapovať roky iba na jednom mieste.Mal by ako
pútnik prísť až do Sv.zeme. Nie tej s Jeruzalemom, ale mal by svoje
vnútro i telo premeniť na svätú zem. S pravým pokojom v centre srdca.
Reálne i spirituálne pracovať a uvažovať, aby jeho

verenie prechádzalo do vedenia, a vedenie do videnia.

Čiže do nenaivne milujúceho a radostného
detského pohľadu na život.

Zámerom tejto práce je obohatiť mystagogickú katechézu.

Je tu pospolu trocha filozofie s trochou teológie, trocha poézie s trochou
prozaických skúseností, trocha mystiky s trochou jemného humoru.

Potrebujeme supervíziu. Čiže nadhľad a aj zdravý odstup.To nech ako
duchovný revízor kontroluje našu realitu.Občas treba dať pod zdravo
kritický mikroskop aj našu zbožnosť, vzťahy, národ či dobu.
Pozrieť sa niekedy duchovným ďalekohľadom aj do diaľok minulosti
či budúcnosti. Necestovať iba do zemepisných či intelektuálnych šírok,

ale ponoriť sa aj do tzv. hlbín duchovného mora.

Nech nám pomáha v boji proti chorobám rôzneho druhu,
bludiskám poloprávd i biede nevedomosti
ten pravý Lekár, Priateľ a Osloboditeľ,
nefalošný Ježiš Kristus.

Ukážky z diela /všetky tri diela spolu asi 180 strán/

TRI DIMENZIE SV. KRSTU

Ježiš sa dal pokrstiť v Jordáne vodou v dospelom veku.
Sám Ján Krstiteľ povedal ľudu: „Ja vás krstím iba vodou,
ale po mne prichádza väčší ako som ja, a ten vás bude
krstiť Duchom Svätým a ohňom.“
Čo je krst Duchom Sv? Dlhoročný poctivý duchovný život.
Denné pýtanie sa na Boží plán zhováranie sa s Bohom v modlitbe.
Práca v Božom diele a vari aj snaha o férové medziľudské vzťahy.

Ján akoby očisťuje od duchovnej špiny náš vonkajšok,
Čiže robí nás kultúrnymi a slušnými ľuďmi.
Ježiš aj naše najhlbšie vnútro.
Pomáha nám stať sa vernými anjelmi.

Ján je príklad pre správneho muža a ozajstného duchovného
vodcu.Nebolo v ňom chlapskej samoľúbosti.Väčšina chlapov sa hrá na
to, že sú tí najdôležitejší.Neunesú to, že niekto je lepší či múdrejší od
nich. Tak ako sa Evine dcéry „dorábajú“, aké sú krásne, zúria a
žiarlia, ak je niektorá úspešnejšia. Máloktorá vie ako Mária oceniť
kvality inej.Máloktorý džentlmen vie uznať: „Tamten je lepší než ja.“
Ján to vedel.V tom bola jeho pravá veľkosť.Ani sa nehneval, keď ho
opustil okruh uctievačov a išli za lepším duchovným vodcom, ktorý ich
viac naučil ako on.Úzkoprsí intelektuáli farizeji to nedokázali.Ani
zakrpatení návštevníci nazaretskej synagógy. Keď postrehli, že Ježiš
ich presahuje a nehladká im egá , skalpelom im reže do nádoru na-
cionalistických lží, veľmi ho znenávideli .Malí ľudia penili veľkú zá-
visť a odsudzovanie.Zmarili v sebe Boží zámer zaštepiť ich do Stromu
Života. Samoohlúpnutí konformizmom uhasili pozvánku k veľkoduš-
nosti.Byť pokrstený znamená slúžiť Svätej Rodine.Nekrstení pohania
žijú iba pre seba a pre svoju rodinu. Voda,krásne pokorný živel prí-
rody, obmýva našu špinu. Našu komediantskú „veľkosť a nevinnosť“,
ktoré sú iba našou biedou.Duch Svätý nám otvára rozum a srdcia pre
väčšie a spoločné veci.Ponára nás neustále do väčších hľbok nového celos-
tného poznania.Zasväcuje nás do stále hlbších, osvietenejších pohľadov.
Ako učeníci evanjelia by sme mali aj vedieť,
čo je krst ohňom.

Je to prežitie si veľkého utrpenia.

Ježiš ho spomína pred ukrižovaním.

Prežiť dôsledne túto duchovnú cestu,

prečistiť si chrám od
drzého šarapatenia a vyčíňania
falošného, sebeckého a pyšného
ja,
to je mystérium svätého krstu

PODOBENSTVÁ ZO ZOOLÓGIE

Je vo veľkom omyle ten, kto si myslí, že oslobodiť človeka treba iba
od nadvlády tzv. teroristov alebo iba od pliagy vonkajších závislostí.
V skutočnosti sme zajatcami mnohých utajených otroctiev. Závislostí
vnútorných.Vonkajší otrokári sú na nás dopustení neraz iba preto,
aby sa z naivného veriaceho stal vediaci. Skvalitnil sa, poučil a stal sa
do hlbších vecí života vidiacim. Čiže chápajúcim. A pomáhajúcim.
Väčšina ľudí sa potrebuje dostať z toho, že sú ako ovce.Čiže dosť ne-
samostatní a bez vlastného názoru. Grupujú sa zo strachu do stáda.
Spolu sa pasú, bľačia i mlčia.Vyplašené nie iba z vlka, ale i zo seba
samých.Ak ovca naberie odvahu a začne si žiť svoj vlastný príbeh,
stáva sa, že sa zatúla. Dobrý pastier si ju nájde.A má z jej odvahy,
ktorá sa zmýlila a možno aj precenila, väčšiu radosť, ako zo zbabe-
lej „poslušnosti“ ostatných, ktoré svoje vyššie ciele nemajú.Ak si však
nezabudne koordinovať svoju cestu s vnútorným Dobrým Pastierom,
tak nikdy nezablúdi. A stane sa ako On raz obetným baránkom.To
je pravé nasledovanie Krista. Pápežovi boli zverené práve tieto typy.
Sú však individualisti, ktorí sa odvážia od stáda oddeliť, bez pokory
a vypasú si nie iba svoje bruchá a mozgy, ale i nižšie a falošné egá.
Po čase sa z nich stanú tvrdohlaví barani idúci aj proti múru a robiaci
slepo revolučne kvôli nejakému zdanlivému dobru aj rebéliu a vraždy.
Úplne iná je sv. tvrdohlavosť u baránkov, ktorí si Božiu prácu robia
napriek tomu, že iní jej nerozumejú a neprebudený priemer im hádže
polená pod nohy.Baran predivný sa zátvrdlivým nepočúvaním dobrých
rád stane zaťatým somárom.Ak si svoje komplexy neúspešnosti pôjde
unáhlene a netrpezlivo liečiť do verejného domu, tam mu luciferove asis-
tentky veľmi ochotne napomôžu jeho alchymistickú premenu na capa
smradľavého.U žien hrozí premena na hlúpu sliepku,čo mnoho kotko-
dáka ako ide zniesť vajce, ohovára slepačiny, zobe z ruky nejakému
gýčovému pracháčovi a ide ako slepá pod kolesá.Dedinská hus si za
svojho boha dávno zvolila-iba a len svojho manžela.Kačku zaujímajú

zasa iba jej kačičky.Mačičky sa rady o kadekoho prenežne obtierajú

                                     a nechajú sa rozmaznávať. Keď má dospelá žena mačacie už aj  oči,                                                                         tak si bude robiť, čo sa jej zachce... A zúfalý pes pri nej sa s tým iba                                        bezmocne roky vyrovnáva. A škrípe zubami porovnávaním sa so susedkou.  

   Ak žena žije duchovne, bude mať čosi zo

vznešenej labute.

Ak to v duchu fláka a stráca dôstojnosť, bude mať
pod maskou slušnosti drzosť opice.Tá ale narobí sajrajtu. Alebo až
zlobu kozy.Tá skolí kolegyňu nemilosrdnými rohmi. Pekné žabky sa
po čase žitia bez Ducha Sv. menia do tváre na staré ropuchy.Čím sú
chlapi väčší bulovia, tým sú ženy väčšie líšky. Ak sú už bambulovia,
menia sa na prudkonebezpečné zmije.

OBETA CHVÁLY

Cesta nášho života nás privedie aj ku krížu.Musíme sa rozhodnúť,
ako túto ľudsky ťažkú situáciu prežijeme.Bolesti sa nikto z nás
nevyhne.Sme ľudia,byť človekom je aj zmýliťsa. Byť chorým.Trpieť.
Ak svoju bolesť nepochopíme a odmietneme ju, volíme si cestu lotra
po Kristovej ľavici.Trpí a preklína.Rúha sa , lebo prežíva bolesť, a
odmieta si priznať svoj podiel viny.Odmieta sa modliť. Prosiť o po-
moc od Boha.Prežíva peklo.A to je vedľa Ježiša.Duchovne oslepol,
lebo miloval klamstvá.Vôbec nechápe, prečo trpí. Nestihne si všimnúť
ani veľkú Lásku vedľa seba, ktorá
VERNE vykupuje človeka.
Takto končí život ten,kto sa sám vyhlási za „svätého“.Popritom sú
na jeho rováši mnohé ťažké zločiny a bludy. Tento trpí iba za seba.
Po Kristovej pravici je muž, čo sa nevyviňuje ako dopadol , ale svoju
vinu priznáva.Pokarhá toho lotra naproti a zastane sa Ježiša.Prosí
o pomoc.To je symbol človeka, ktorý trpí možno aj za hriechy iných,
ale bez čistoty ducha. Je dúfajúci. Ako prvému je mu prisľúbený raj.
Uprostred je ukrižovaná Sv. Láska. Tá trpí iba za mnohých iných.
Nesťažuje sa, nenadáva, nevyhráža sa ani sa neľutuje. Je tichá.
A božsky trpezlivá.Obetuje svoju bolesť za tých, čo sú za ňu zodpo-
vední, aj za mnohých iných. Odpúšťa aj svojim vrahom.
Modlí sa za nich. Tak ich profesionálne odklína!
Ježiš na kríži a Mária pod ním

DUCHOVNE PRACUJÚ.

Chvália Boha, i keď je to navonok absurdné.
Najväčšie mínus v dejinách
spolu premieňajú
na to najväčšie plus.

Dúfajú, že toto nie je hrozný koniec, ale bolestný začiatok.
Mali by sto dôvodov na Otca nadávať, ale oni mu aj tu Dô-
verujú. Slovami “Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil !“ nahlas
pribíja Ježiš Kristus „víťaziacu“ bezbožnosť na tvrdé drevo kríža.
Niet krajšieho príkladu než je táto najvoňavejšia Obeta Chvály.
.
S ČLOVEKOM MAJÚ ZÁMER

Sily svetla i sily temna majú s človekom svoj vlastný zámer.
Nebo má záujem, aby človek správne prežil svoj pozemský pobyt,
a prišiel tak opäť do nebies.Temno pracuje opačným smerom a
túži človeka najskôr od sv.cieľa odkloniť, potom ho dezorientovať
a nakoniec vyrobiť z neho nového, odporného ničiteľa.Nešťastníka.
Podchytiť ho treba už od mladosti.V škole ho preťažia obrovskou
záťažou nepodstatných informácií, ktoré môžeme spokojne nazvať
koniny, lebo je to taká záťaž ako pre kone.Málokomu z mladých
sa dostane solídna etická a náboženská výchova.Miesto dobrého prík-
ladu mu vo vlastnej rodine dajú neraz na tanier rôzne kraviny.V par-
tii po škole sa podučí kadejakým škodoradostným somarinám.V časo-
pisoch si prečíta a poobdivuje svoje spevácke či herecké idoly a dozvie
sa od nich, ako sa robia nekonvenčné hovadiny.Zapne si večer televízne
reality show, tam má na každom kanáli široký výber vulgárnych vo-
lovín.A ak zatúži zadláviť sa extra porno prasačinami, dostane
sa k nim bez problémov cez internet za pár sekúnd.No a potom sa
čudujeme, že kriminálne capiny robí mládež už celkom spontánne?
Ktosi ju programuje:najprv mať prachy a potom sa naplno vybujačiť…
Ešte pred dvadsiatkou ju treba premeniť na divú zver.To že sa to ozaj
veľkému strýcovi, ktorý na to z pozadia dohliada s veľkou úškľabko-
vitou toleranciou podarilo, o tom by bolo čo predlho rozprávať.
Na viaceré miesta v spoločnosti treba dať už výstražný nápis
Pozor, besnota!
Nik nevie konkrétne, kto vlastne tým strýcom je.
Je tu však silná indícia, že ide o podivnú a zúrivú beštiu.
V produktívnom veku je nutné väčšinu ugniaviť, čiže hekticky zames-
tnať. Menšinu nechať totálne zľajdačiť a podporiť v nich príživníctvo.
Dostrašiť ich,aby nemali čas rozmýšľať.Urobiť z nich roboty myslia-
ce na zisk.Nahovoriť im, že ich pozemské šťastie je byť zadĺženými

SPOTREBNÝMI DEBILMI.

Hypermarkety sú ako novodobé chrámy.Nové veci miesto cností.
Druhá fáza je karnevalizovať život a premeniť ho na nekonečné za-
bávanie sa. Show musí pokračovať počas celého roku.Striedaná krvák-
mi v hlavných správach.Čím sú horšie, tým viac sa ľudia poisťujú…
Humoristické relácie na každý deň, to prezrádza, že smútok ,nazú-
renosť a strach nám silnie a strácame duchovnú radosť zo života.
Cieľom druhej fázy rozkladu človeka je premeniť ho v hluku na

ZABÁVAJÚCEHO SA IMBECILA.

A aby mala zábava stále silnejšiu šťavu, posmech z normálnosti
sa bude stupňovať cez sarkazmus až do hyperaktívneho cynizmu,
ktorý sa uspokojí až vtedy, keď tečie nevinná krv a praví ctitelia
Boha sú v zuboch nielen mediálnych šeliem.Tretí stupeň zvrhlosti je
spraviť z jačiaceho víťaza v umelom, teatrálnom a impotentnom boji

BEZCITNÉHO A AMORÁLNEHO KRETÉNA.

Keď sa dohrkoce do dôchodku, tak ako odkaz vnúčatám si od srdca
zažumpári na Cirkev, popreklína vládu a ak ho navštívi vážna choro-
ba, tak podplatí lekára, aby to ukončil tou najtrápnejšou bodkou – smr-
tiacou injekciou eutanázie. Tá ho konečne vyslobodí zo života naplne-
ného nezmyselnými, vlastne všetko náhodami, čiže chobotinami. Podob-
nému najviac rebríku do kurína :krátkemu a obšpinenému slepačina-
mi. Idiotizácia je naplánovaná a zámerná.Ak sa temnote tento plán
podarí, vytvorí sa z Božieho dieťaťa nový smradľavý pekelník.Ale to
iba za jeho dlhoročnej spoluasistencie a sebastrieskania sa až po hrob.
Prečo je to v schizoidnom svete takto? Stále chladnejší ľad ako pod-
klad pre naše kroky nás donúti nasadiť si korčule viery, nabrúsiť
si ich a podať nádherný krasokorčuliarsky výkon.Týmto športovcom
ducha vyhovujú presne tieto podmienky.A tým,čo nemajú korčule,alebo
si ich nechcú nabrúsiť beda. Budú stále v strese. S podchladenou zadni-
cou.Cieľom služby Bohu je stať sa z obyčajného človeka anjelom,potom
archanjelom,cherubom, rytierom, duchovným aristokratom,kniežaťom,
princom až duchovným kráľom v nejakej oblasti.Z malého človeka
človekom skryto veľkým a naplneným pravým duchovným svetlom.
Nesťažujme sa,v akom sme svete.Máme nielen tisíc možností, ako zdi-
vieť a dokatovať sa na diabla, ale máme i tisíc možností sa dohotoviť
na anjelský Boží obraz.To je samozrejme oveľa ťažšie.Niekedy až
tak, že sa to v tomto svete neoplatí.Ale kto si zachoval aspoň štipku
viery a zdravého rozumu, ten s určitosťou tuší, že nám bude daný
k žitiu aj iný svet, nie iba tento provizórny akožeslušný „bordeloblá-
zinec“, ktorý okolo seba nemôžeme nevidieť .A na ten, na tzv. Božie
Kráľovstvo, sa vo vnútri múdry človek poctivo chystá.Gengaji ducha
v iný život neveria.Nádej im ktosi ukradol.
Kto? Obvinia Cirkev…
Keby sme videli napr. konečnú podobu tých, čo smilnia dnes na plné
obrátky, alebo zarábajú rozprávkové peniaze ,tak by sme sa zhrozili
natoľko,že by sme s nimi nemenili ani vtedy, ak by nám zaplatili mi-
liónkrát viac.Žumpou budú raziť ich telá.Krásavci sa zmenia na ropu-
chy.Budú takí zohavení a prestarnutí ako bosoráci skrížení so zachlpate-
nými príšerami z hororových filmov. Ako ľudsko – zvieracie obludy.
Vážne budú na tom aj žurnalistické, mediálne a politické prostitútky.
Tie a tí, ktorí za peniaze neváhali osočiť a obkydať slušného človeka
záplavou lží a obvinení. Sami si vyrobia ťažké tresty.
A nie veru najlepšie na tom budú aj tí a tie,
čo zapredali Sv.Ducha.
Čo obchodovali aj s Kristom…
Čo zneužívali sv.evanjelium, za ktoré vylial Syn Boží svoju sv.krv.
Čo Božie Meno brali nadarmo, aby sa oslávilo v hriešnom svete ich
nepravé meno.Omráčení milenci lži.Oslavovatelia svojho falošného ja.
Falošní bratia a „boľševici“ likvidujúci iný názor. Prostitúti Ducha…
Tí zdanlivo veľkí, v skutočnosti tajtrlíci, po ktorých ostáva mnoho
smutného octu. Kto sa rúha Otcovi či Synovi, tomu bude odpustené.
Ale kto sa rúha Duchu Svätému, to sa neodpustí.Kto ublíži otcovi či
matke, tomu sa dá odpustiť.Ale kto malému dieťaťu, dá sa to tolero-
vať? Existujú aj duchovné potraty napr. nových myšlienok, nápadov.
Nemýľme sa a vyjasnime si : temné sily nielenže existujú,
ale naplno pôsobia tam, kde sú najprv ľajdáckosťou a potom opa-
kovanými ťažkými previneniami proti Božím zákonom privolané.
Ak by hlásateľ Svetla opomenúval spomenúť zámery temných síl,
bol by tiež asi ich nepriamym nevedomým či vedomým nástrojom.
Rozum menia na výkonný robot. Srdce na primitívne krátkozra-
kú kalkulačku. Emócie retardujú a krivia. Vôľu mľandravejú až
do hroznej nesebaúcty. Telo zdivejú až na šelmu alebo „zbožštia.“
Nechajú sa na zemi chudáci zotročiť a potom sa klamú falošnou slobo-
dou.O toto ide tej utajenej bytosti, ktorá ponúkala Kristovi svoje pozem-
ské poklady, ak sa jej pokloní.Dostala istý čas,prostriedky aj priestor,
aby zvieraciu farmu
z pozadia vymyslela, manipulovala a sponzorovala.

Kto sa dá okradnúť o posledné zvyšky hanby, môže to tam, kde sa
mení človek na rôzne ohavy, dotiahnuť s jej pomocou veľmi ďaleko.
Prečo majú sebecké a neférové sily takú vonkajšiu moc v tomto svete?

Mohol by ich Boh zrušiť? Mohol.

Prečo to nerobí? Asi nás testuje…

Veľkými peniazmi sa tu vyvíjajú silné tlaky skoro na všetko.
A platia toľké daromnice.V podvýžive sa necháva vyše miliarda ľudí.
Človek nemôže žiť bez Boha. Je nevyliečiteľne náboženský.Buď ho náj-
de v jeho pravej podobe, alebo si nájde nejakých bohov a bôžikov iných.
Pokiaľ sa bude väčšina klaňať mamonu, potiaľ tu on bude vládnuť
ako forma trestu pre falošných veriacich bez ozajstnej viery.Veriacich
v povrchnosť a v konzumizmus. Ak nám z toho príde po hodoch zle,
tak asi až potom zatúžia mnohí odísť zo stavu sviatostnej anorexie.
Dá im totiž veľmi potrebné lekcie.

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *