Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

ako sa kameňujú štefanovia v r.2017?

1. novembra 2017 Pavel 1 Comment

     

duchovná infovojna medzi

metodovcami a vichingovcani

 

správa nie o citovom podchladeni vo vzťahoch vo svätej cirkvi

ale toto sú už omrzliny

či iba neetické  alebo už zneľudštené,

                                                                                   to už nechám na čitateľa

 

zaujíma Vás to vôbec,

otcovia biskupi a bratia kňazi

čo sa to  deje na slovenskom území?

a nie je to iba jediný prípad

 

       žijeme my bratstvo

       alebo sa

      tzv. bratríčkujeme?

 

           čiže na bratstvo sa iba hráme?

 

za krátky čas sa Ježišovi Kráľovi kráľov

budeme pozerať do tváre?

a tí, čo spomínané veci bez výčitiek páchajú, veria oni vôbec v Neho?

Gepostet von Vladimír Skoupil am Freitag, 29. Juni 2018

 

Toto zverejňujem preto, aby sme sa od hanby neprepadli

 

a tomu, kto nájde jedno klamstvo v týchto textoch

darujem červené šampanské

Zatiaľ sa nik taký nenašiel…

 

 

Úbohý súdruh 

Oznamujem Vám vo Vašom živote po evanjeliu pre Vás asi najdôležitejšie informácie.

Vari Vám podstatne napomôžu aj ku životnej orientácii aj spáse vlastnej duše.
V júni 2017 ste mi cez p. oficiála poslal laicizačný dokument, ktorý som odmietol podpísať lebo bol svätokrádežne vyhotovený. Vašou povinnosťou bolo obnoviť cirkevný súdny proces. Vedome ste tak dodnes neučinil. Miesto toho ste sa škodoradostne veľmi poponáhľal a aj zverejnil, vraj som Vatikánom laicizovaný v Acta curie. Poškodil ste dobré meno nielen mojej osobe, ale aj pápežovi Františkovi, BB diecéze aj sebe. Je to jasný a ďalší protiprávny čin. Tých vážnych už zločinov, ukutých v dielni Vašej osobnej nenávisti voči tomu, kto sa snaží hovoriť pravdu a snaží sa správať slušne, máte na svedomí viac:

 

Zinscenovanie vykonštruovaného administratívno – trestného procesu voči kňazovi,
ktorý ani nebol obvinený z pedofílie, hoci tento proces
je iba pre podobne už beštiálne hrešiacich exkňazov a apostatov.

 

Za povinnosť ste si vôbec nepovažovali dokázať tzv. delikt.
A špinavé reči a vyslovené osočenia, čiže trestné činy nepravdy a delikty,
ste poslal do Vatikánu ako vraj pravdu,
bez overenia, bez hanby a bez citu. S jediným cieľom – zničiť dobrú povesť a
kňazský stav jedného z katolíckych kňazov!

 

          Nevyšetrenie udaní a osočení v trvaní 5 rokov.

 

                          Opovážlivý pokus manipulatívneho a nezákonného premiestnenia   
                        kňaza do kláštora a na psychiatriu. 

 

                       Nevyšetrenie nezákonného prepustenia zo zamestnania
                    a nezákonného skartovania dokumentu Vášho predchodcu.

 

                Nepostaranie sa o prácu a živobytie prosiaceho klerika, 
                  o ktorého máte povinnosť  zo zákona / kánon CIC 1350 / sa aj starať.

 

                    Neposkytnutie seriózneho právnika a obhajcu 
               krivými obvineniami napadnutého kňaza.

 

       Vytrvalé a opakované ignorovanie akejkoľvek prosby klerika
v ozajstnej núdzi.

 

Až somársky zaťaté iba negativizovanie všetkého,
o čo sa jeden z kňazov v živote snaží.

 

Psychické, socialne týranie a šikanovanie podriadeneho.

 

A verné porušovanie Božích zákonov , kánonov CIC 83 aj Ústavy SR.

 

Keďže celkom vedome páchate kriminálnu činnosť, a toho, kto Vás na tieto hrozivé skutky s úctou upozorňuje jednoznačne prenasledujete a poslali ste ho aj do vyhnanstva, vyzývam Vás v mene Ježiša Krista, presvätej Panny a Matky Márie, všetkých mučeníkov a svätých, aby ste sa spamätali, a dali sa okamžite na pokánie!

Hraničí to už s hriechami proti Duchu Svätému.

 

Niekoľkými klamstvami napadnutého kňaza ste ešte

aj osočil, že pokánie robiť ani nezačal,

že je o neho vraj nadštandartne sociálne postarané

3 x písomne a bez dôkazov, že vraj urobil veľké pohoršenie,

o ktorom mu do očí ani Vy ani nikto za 27 r.

niečo vážne a konkrétne a nie iracionálne

celkom protiprávne nepovedal

a že už nie je vraj ani kňazom.

Vy sa nahanbíte pozrieť sa ráno do zrkadla?

Takto sa slušný človek ani kresťan veru nespráva…

Veď je to verná služba , ale otcovi lži…

Smietku v oku iného vidíte, a brvno v tom vlastnom nebadáte?

Keďže mám nie podozrenie, ale istotu, že ide u Vašej osoby o vedomé páchanie trestnej činnosti, a nielenže za spomenuté veci ste priamo zodpovedný, ale pane, Vy vôbec ani nejavíte znaky ľútosti nad tým???

Opustite radšej svoj úrad, a prestaňte takto bezbožnými činmi potupovať biskupskú stolicu. Začnite robiť ozajstné pokánie. Lebo herecké pokánie, ktoré sám robíte a iným ste v ňom príkladom je podobné zradnému biskupovi Vichingovi a skončí na dejinnom smetisku, nie v nebi. Odporúčam Vám niektorý z prísnejších kláštorov.

Raz sa spomínaný a Vami zavinený bordel uprace, a nebude to o 600 rokov. Píšem Vám včas aj preto, lebo si rád plním povinnosti a aby pre Vás nebolo neskoro. Aj aby ste sa neprepadol od hanby, keď sa oslávenému Ježišovi budete pozerať do tváre. Lebo trpiaceho Ježiša v inom človeku, napr. vo mne,

vidieť Vy veru nechcete.

Kde len skončia veriaci v diecéze , keď má takouto kánonickou škuľavosťou a etickou farbosleposťou postihnutého rušňovodiča?

A veľká vďaka za ozajstné značkové obludné potupenia.

V skutočnosti vyznamenania, platné až nebi, ktoré ste mi ráčili

vo svojom „bedlení“ udeliť.

žiadna odpoveď. Horšie ticho ako po smrti. A oveľa silnejšia depresia ako v krematóriu.

Vážení čitatelia, však je veľmi zvláštne, že autor týchto riadkov nebol napadnutý orgánmi činnými v trestnom konaní za trestný čin ohovárania alebo za trestný čin poškodenia dobrého mena.

Viete prečo? Lebo tam asi nebude jedno klamstvo. Preto.

                                 

 

Kancelária verejného ochrancu práv 
Grösslingová 35
P. O. Box 1
820 04  Bratislava 24 

 

Prosba o ochranu pred závažným porušovaním práv občana SR

 

                      Vážená pani ombudsmanka

Obraciam sa na Vás s prosbou o právnu ochranu mojej osoby. Som katolíckym kňazom, ktorý bol daný mimo pastoračnú službu vykonštruovaným administratívno trestným procesom, /špeciálne zavedený do praxe pápežom Benediktom XVI v 2009 r./ ktorý sa používa iba vo výnimočných prípadoch pre klerikov obvinených z pedofílie, a podobných beštiálne vysokopohoršujúcich zločinov , z čoho som vďaka Bohu obvinený vôbec ani nebol. Nemali za potrebné dokázať mi vôbec nejaký jeden konkrétny delikt./kriminálny čin/

Zneužite tohto procesu voči mne bolo nezákonné a zámerné.

V roku 2012 ma po 22 r. službe nezákonne prepustil zo zamestnania vtedajší administrátor a dočasný správca banskobystrickej diecézy a pritom hrubo porušil predpisy kanonického práva lebo nemal na také konanie právo.

Nezákonne ma posielal aj na psychiatrické vyšetrenie a porušil tak aj Ústavu SR čl.17. Použil pri tom falošné obvinenia, sfalšoval dokumenty tým, že nechal cez iného skartovať Dohodu o ukončení pracovného pomeru, ktorú som odmietol ako nezákonne vyhotovenú podpísať a podsunuli mi na druhý deň inú. Tá prvá bola plná falošných obvinení a tej druhej nebolo obvinenie ani jedno. Nedali mi ani prečítať zápisnicu o falošnom obvinení, ktorú mi ukázali až v r. 2016. Urobili tak iba po intervencii polície a okresnej prokurátorky.

Dodnes nemám pôvodnú Dohodu o ukončení pracovného pomeru , ktorú pred dvoma svedkami podpísal dočasný administrátor diecézy, lebo nový biskup nebol ešte vymenovaný.

A tzv. Prípis o odpracovaných 22.rokoch čo mi na druhý deň nanútili, ktorý som odovzdal na úrade práce, mi bol podsunutý ako už nečestne zmenený  za tú nezákonne nimi vrajpodpísanú „Dohodu“…  Inšpektorátu práce, ktorý prišiel vec vyšetrovať zaklamali, že sme sa akože dohodli a vraj je všetko v súlade s predpismi.

Ústava SR 

17/7 Skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného činu je možné iba na písomný príkaz súdu

Kódex kanonického práva / CIC 83/

Kán. 428 – § 1. V čase, keď niet ešte sídelného biskupa, nemá sa nič meniť. § 2. Tým, ktorí sa prechodne starajú o riadenie diecézy, zakazuje sa robiť čokoľvek, čo by mohlo znamenať akúkoľvek ujmu pre diecézu alebo biskupské práva; zvlášť sa zakazuje im a dôsledne aj všetkým ostatným či už osobne, alebo cez iného odstrániť alebo ničiť akékoľvek dokumenty diecéznej kúrie alebo v nich čokoľvek meniť.

Keď som žiadal tieto trestné činy predstaviteľa Bú vyšetriť, dal som podnet na Cirkevný tribunál I.inštancie do BB, kde mi pán oficiál okamžite na druhý deň písomne odpovedal, že vraj oni nie sú kompetentní vec riešiť, lebo sa vraj jedná o administrátora diecézy, že to mám poslať na vyššiu inštanciu. Poslal som to teda II. inštancii, na Metropolitný tribunál do BA, kde mi odpovedal dosť drsne a iba telefonicky po dvoch mesiacoch asi pán vedúci, a tvrdil mi, že to oni nie sú na to kompetentní, a že to mám poslať na kongregáciu do Ríma, teda na III.inštanciu. Vraj môžem aj v slovenskom jazyku. Na Kongregácii pre klérus mi po pol roku odpovedali v taliančine, že treba vec zaslať preloženú do jedného z 5.svetových jazykov, a treba aj úradný preklad s pečiatkou. Vec vôbec neriešili. Tam dôverujú asi iba biskupovi.

Žeby mohol aj on porušiť pravidlá, tam sa s tým tuším ani neráta. Vôbec si jeho tvrdenia neoverujú! Ani s tým, že na takom vážnom mieste nebude ten, čo odmieta normálne komunikovať a dodržiavať cirkevné predpisy. 

Písomne som informoval o veci iných troch biskupov a ústne dvoch. Nechceli veriť tomu, že na Bú BB sa dejú nejaké nezákonnosti. Žiadal som ich o prešetrenie veci a o napomenutie medzi 6.očami. Nikto z nich sa dodnes na to neodhodlal. Hlavy do piesku? To je tá naša bratská jednota? To je to fraternum sacerdotalis?   Pred Bohom to bude spoluzodpovednosť. 

 

To keď Judáš zrádza Krista

to sa majú ostatní učeníci za povinnosť

iba nemo na to prizerať ???

 

Touto zákernou rakovinou

týmto duchom neevanjeliovej nemoty

je napadnuté mystické telo cirkvi

 

Ten tam musel o mojom mene poslať veľmi negatívnu reláciu, keď mi prišlo miesto riešenia nezákonnosti pri prepustení iba otázka, či vraj nechcem byť laikom. To som vôbec nežiadal. A tú otázku mi neposlali na adresu, kde som vtedy býval /charita BB/, ale iba na Bú.  Biskup ju mal v šuflíku asi pol roka. A dal mi o tom vedieť až po tom, ako som vec urgoval cez kanceláriu prezidenta SR v BB, kde som požiadal pána hlavného radcu, aby so mnou išiel napomenúť p.biskupa medzi 6.očami, aby na vlastné oči videl a počul, ako sa zaobchádza z jedným z kňazov. Biskup nás neprijal. A tak som mu poslal napomenutie medzi 6.očami písomne.

Povinnosťou Biskupského úradu bolo mi poskytnúť cirkevného právnika a odborné právne poradenstvo. Nestalo sa tak dodnes. Napadnutého kňaza nechali a nechávajú títo súdruhovia, čo sa hrajú na doktorov a kresťanov bez ochrany päť rokov iba „mlátiť  po hlave“ pokriveným svedectvom a aj nie malým osočovaním. A to ostatné sa volá šikanovanie.

Vo fiktívnom a nezákonnom procese na tzv. laicizáciu, čiže konečné prepustenie z kňazského stavu/ akoby vyradenie dôstojníka z armády/ sedel pri mne dve hodiny jeden z kňazov, /mohol som si ho vybrať/, ktorý ma tam vraj mal obhajovať, ale nikto sa ho vtedy na nič nepýtal. Bola to kresťanskej inštitúcie nedôstojná fraška dopredu rozhodnutá a postavená na neprávosti.

Domáhal som normálneho súdneho procesu na čo mám ako člen cirkvi právo, a tri krát som písomne predvolal na cirkevný tribunál v Banskej Bystrici tých, čo proti mne krivo svedčili a dopustili sa trestného činu nepravdy a trestného činu ohovárania /Trestný zákon 373/, aby teda aj dokázali čo tvrdia, lebo to je ich povinnosť podľa kánona CIC 1526. Neboli na konfrontáciu do cirkevným zákonom garantovaného pléna ani predvolaní. Iba kdesi mimo kontrolu obvineného vypočutí, a ich trestné činy nepravdy boli iba inštruktorom zaznamenané. Bez skúmania, či sú vôbec pravdou, boli za realitu cirkevným súdom prijaté a bol vyhotovený falošný dokument, vraj dokazovanie skončilo. Na písomnú aj osobnú žiadosť, aby sa dostavili pred legálny súdny proces tí, čo krivo proti mne svedčili, bol z ich strany môj pokus o normálne medziľudské vzťahy tupo, čiže neľudsky, odignorovaný.

Kán. 1476 – Každý, či pokrstený, alebo nepokrstený, môže v súdnom konaní vystupovať ako žalobca; zákonne pozvaná stránka však musí odpovedať.

Kán. 1502 – Kto chce niekoho pozvať na súd, musí kompetentnému sudcovi podať žalobný spis, v ktorom má predložiť predmet kontroverzie a požiadať o službu sudcu.

Kán. 1508 – § 1. Predvolávací dekrét na súdne konanie sa musí ihneď oznámiť pozvanej stránke a súčasne dať na vedomie ostatným, ktorí sa musia dostaviť.

Kán. 1511 – Ak predvolanie nebolo zákonne oznámené, úkony procesu sú nulitné

Kán. 1526 – § 1. Bremeno dokazovania pripadá tomu, kto niečo tvrdí

Kán. 1531 – § 1. Zákonne opýtaná stránka musí odpovedať a vyznať úplnú pravdu.

Kán. 1548 – 1. Svedkovia musia sudcovi, ktorý zákonne vypočúva, vyznať pravdu

Kán. 1562 – § 1. Sudca má svedkovi pripomenúť vážnu povinnosť hovoriť celú pravdu a len pravdu.
§ 2. Sudca má požiadať svedka o prísahu podľa kán. 1532; ak ju svedok odmietne zložiť, má byť vypočúvaný bez prísahy.

Kán. 1570 – Svedkovia, hoci už vypočutí, môžu byť na žiadosť stránky alebo z úradu pred zverejnením spisov či svedeckých výpovedí nanovo predvolaní na vypočúvanie, ak to sudca považuje za nevyhnutné alebo užitočné, len keď nie je žiadne nebezpečenstvo tajného dohovoru alebo podplácania.

Kán. 1573 – Výpoveď jedného svedka nemôže mať úplnú hodnovernosť, ak nejde o kvalifikovaného svedka

Kán. 1603
§ 3. Promótor spravodlivosti a obhajca zväzku majú právo znova predniesť repliku na odpovede stránok.

Kán. 1604
§ 2. Ak sa diskusia o kauze vykonala písomne, sudca môže stanoviť, aby pred zasadajúcim tribunálom prebehla krátka ústna rozprava na objasnenie niektorých otázok.

Kán. 1605 – Na ústnej rozprave, o ktorej sa hovorí v kán. 1602, § 1, a 1604, § 2, má byť prítomný notár na to, aby prerokované veci a závery mohol ihneď písomne zachytiť ak sudca rozkáže alebo stránka požiada a sudca súhlasí.

Tresný zákon SR

 • 373 Ohováranie Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky

Normálny súdny proces mi nebol doteraz umožnený.

Ale v nezákonne uvalenom administratívno trestnom procese ich mimo mojej osoby vypočuli v r. 2016 a oni ma obvinili ešte ťažšími obvineniami ako to bolo v r.2012. Keďže dokazovanie žiadne ani nemusí na cirkevnom súde byť! To nebol súd, ale človeka nedôstojná šaškáreň. Papierový atentátik na jedného z katolíckych kňazov, čiže útok aj na samotný kňazský stav a na Krista, ktorý je vo sviatosti kňazstva prítomný. Ukážkový výsmech z práva a dôstojnosti človeka v presnom protiklade s Ústavou SR  aj učením a zákonmi katolíckej Cirkvi. Ak by som o tom mlčal, nezastal by som sa prenasledovaného Krista paradoxne vo vnútri samotného tela cirkvi. Toto právo prenasledovať iného kresťana kresťan nemá. Toto nadprávo si uzurpoval od nepokrstených pohanov. Robia to tí, ktorí stratili svoju kresťanskú identitu. Tí vo vnútri cirkvi, čo takým nevychovaným aroganciám napomáhajú sa volajú kariéristi. A tí, čo o tom vedia, ale mlčia, sú zbabelci.

Počas tohto vraj cirkevného procesu som skúšal podať aj žiadosť, tzv. Sporovú žalobu, kde bolo povinnosťou cirkevného súdu I.inštancie zistiť, či sa mi stala škoda a mali mi pomôcť mi ju vymôcť. Hodili tú žiadosť do koša s absolútnym nezáujmom a odhovárali ma tak porušovať zákon. Pripomínam, že cirkevný sudca aj inštruktor prisahajú, že budú verne zachovávať pri vykonávaní svojho úradu predpisy Kanonického práva.

kán. 128  Ktokoľvek nezákonne právnym úkonom, ba akýmkoľvek iným úkonom spôsobeným úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobil inému škodu, je povinný spôsobenú škodu nahradiť.

Kán. 1729 – § 1. Poškodená stránka môže v samom trestnom súdnom konaní predložiť podľa normy kán. 1596 sporovú žalobu o náhradu škôd, ktoré jej boli spôsobené deliktom        

 • 2. Zákrok poškodenej stránky, o ktorom sa hovorí v § 1, ak sa nevykonal na prvom stupni trestného súdneho konania, sa viac nepripúšťa.

Počas 3,5.r  ma nechali bývať v nedôstojnom prostredí/ V Dome núdznych medzi bezdomovcami, napr. s vrahom na jednej izbe, vo vedľajšej izbe sa strašne hrešilo, do izby som musel prechádzať cez ženskú izbu, jedlo som si mal ísť zobrať do 1 km vzdialeného hospicu, nedostal som ani jeden cent podpory asi kôli osobnému príkazu biskupa /nechali ma vyše roka a pol žobrať, ponižovali ma aj tak, že ma vraj nemôžu zamestnať, a bol som nútený brigádovať a pracovať 11, 17, 60 a 200 km mimo BB, rok aj bez pracovnej zmluvy/ Na audienciu sa nie a nie dostať. Odpovede na listy iba silno negatívne. A v nich extrémne osočenia z veľkého pohoršenia, čiže z veľkých deliktov, ktoré vrajotec nepovažuje za potrebné ani osobne oznámiť ani konkrétne na súde dokázať. 

V liste do prezidentskej kancelárie v BB, kde som žiadal o právnu pomoc, tvrdili, že vraj je o mňa nadštandartne postarané. Biskup surovo zaklamal, čím sa sám usvedčil, vraj je už o mne aj vo Vatikáne rozhodnuté a to ani ten hanebný admin. – trestný proces ešte ani nezačal! Keďže v Ríme ma osobne nepoznajú, to on všetko vyslovene kriminálne cez korešpodenciu sofistikovane zmanipuloval. Navonok akože premyslene, v skutočnosti primitívne a podlo. Na tie podvody príde nielen prvý právnik, čo vec začne skúmať, ale aj čitateľ týchto riadkov, ktorý nemusí vidieť ani príslušné dokumenty. Ukážkový príklad výsmechu z trpiaceho človeka. Pozor, ale aj z trpiaceho Krista!

V osobnom jednaní v januári 2013 na Bú predstieral opak. Najprv sa nahlas smial/ ááá, už ho máme v kazajke, asi preto/ a potom náhle zvážnel, ako na pohrebe. Do dvoch týždňov poslal rezultát. V prvom liste písal o 5.bodoch pokánia, ktoré mám konať, a že ma rád do pastorácie vráti, ale po pol roku 17.6.2013 som ho osobne druhý krát navštívil, a tam som doslova konšternovaný zistil, že konanie pokánia ho ale vôbec nezaujíma. Čo zdôraznil boli „roky trestu“, ktoré boli bezdôvodné. Tie sa iba stupňovali až do extrému. A vraj mám začať robiť to pokánie, ktoré som ešte robiť ani nezačal. Zostal som ako kyjakom ovalený. Odvtedy ma už nechce ani vidieť. Ani v roku milosrdenstva ma nechcel ani vidieť ani počuť. Ten svojský „otcovský“ plán ma ako kňaza úplne odstaviť ako niktoša, kriminálnika a darebáka  robí  s ukážkovou zaťatosťou päť rokov, odkedy nastúpil do biskupskej služby. Učebnicová ukážka nekonečného trestania, donebavolajúcej nespravodlivosti a skutočne vernej nemilosrdnosti… 

Napísal mi 3 x, že vraj som urobil veľké pohoršenie a že by od neho bolo od neho vraj nezodpovedné ma zamestnať čo len na charite medzi bezdomovcami, ako laika.  O tom vrajpohoršení nevie nik z mojich známych, veriacich, čo som im slúžil, ani ja. Do očí mi to za 27 r. čo som kňaz nepovedal nik. A na cirkevnom súde nebolo treba nič dokazovať…   

Je možné, že to je takzvaný medicinálny trest pre jedného veľmi hriešneho odpadnutého kňaza, akoby sa to navonok javilo, hlavne z tých administratívnych dekrétov excelencie. Ale je tu aj iná možnosť, s ktorou excelencia asi vôbec ani neráta, lebo okrem disgrafie má aj dislexiu. A pravdepodobne toto zatmenie srdca prešlo už aj do zatmenia mozgu, kde tá pliaga napadla už aj zadný mozog, a prišiel fatálny nádor diskalkulie…

Lebo tým nekonečným nevyšetrovaním toho, koho povinnosťou je vec vyšetriť, sa v skutočnosti všetkým zainteresovaným okamžite prezrádza, že pravda vo vnútri je celkom iná, ako sa navonok prezentuje, však?

A že ten obvinený nemusí byť až taký kriminálnik, a tí, čo ho ale veľmi škaredo obvinili alebo seriózne nevyšetrili, nie sú až takí presvätí, ako sa v kostole tvária, však?

Invenčná divadelno – dramatická kreácia, a s komediálno – podprahovými konotáciami…

Hanebnú a ním naprojektovanú falošnú laicizáciu som odmietol podpísať ako svätokrádežnú. Pri odmietnutí podpisu by mali obnoviť  súdny proces/ to mi potvrdil telefonicky jeden slovenský katolícky biskup z Islandu/ ale tých, čo majú povinnosť to riešiť, tých to ani  nenapadne! 

Kán. 1645 – § 1. Proti rozsudku, ktorý sa stal rozsúdenou vecou, stojí navrátenie do pôvodného stavu, len keď je                            celkom zrejmá jeho nespravodlivosť

Kán. 220 – Nikomu nie je dovolené nezákonne poškodiť dobrú povesť, ktorú niekto má, ani porušiť právo                               akejkoľvek osoby na ochranu vlastného súkromia.

Kán. 1350 – § 1. Pri ukladaní trestov klerikovi treba vždy dávať pozor na to, aby mu nechýbalo to, čo je potrebné                            na slušné  materiálne  zabezpečenie

Kán 1390 
§ 2. Kto cirkevnému predstavenému poskytne iné osočujúce udanie o delikte alebo ináč poškodí dobrú povesť          druhého, môže byť potrestaný spravodlivým trestom, nevynímajúc cenzúru.
§ 3. Osočovateľ môže byť prinútený, aby poskytol aj primerané zadosťučinenie.

Kán. 1391 – Spravodlivým trestom podľa závažnosti deliktu môže byť potrestaný:
1. kto vyhotoví falošný verejný cirkevný doklad alebo pravý zmení, zničí, ukryje alebo falošný či zmenený                 používa;
2. kto používa iný falošný alebo zmenený doklad v cirkevnej veci;
3. kto vo verejnom cirkevnom doklade tvrdí nepravdu. 

Keďže týmito aj ďalším neľudským konaním porušili ľudské práva občana SR, prosím Vás pani ombudsmanka o pridelenie seriózneho právnika, ktorý prešetrí spomínané nezákonné činnosti pracovníkov Biskupského úradu v Banskej Bystrici.

Počas 5. Rokov som dal vec zatiaľ bezvýsledne vyšetriť asi 40 listami kompetentným inštitúciám. Ak sa niekto z týchto inštitúcií o vec telefonicky či písomne zaujímal, terajšie vedenie Biskupského úradu Banská Bystrica objektívne šetrenie vytrvalo ignoruje.

Prosím Vás o seriózne preskúmanie spomínaných vecí, zdokumentovanie týchto škandalóznych porušovaní  cirkevných aj ústavných  práv. A váhou svojej spoločenskej autority o odoslanie týchto materiálov apoštolskému  nunciovi Vatikánu  v Bratislave. Alebo o iniciovanie seriózneho občiansko – súdneho sporu, ak by záležitosť nebola vyšetrená ani apoštolským nunciom. Lebo sa tu jedná o nie malicherné záležitoti.

Vedenie Biskupského úradu v Banskej Bystrici , nám. SNP 19, bez škrupúľ zanedbáva svoje pracovné povinnosti a šikanuje toho, kto sa snaží o čestnú obhajobu svojich občianskych a stavovských práv.

Ústava SR

Čl.19

          (1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena
Čl.46
(1)    Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.
3)     Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či   orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom

Čl.50

(2)    Obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas a možnosť na prípravu obhajoby a aby sa mohol obhajovať   sám alebo prostredníctvom obhajcu.

Vatikánska zmluva so Slovenskou Republikou z r. 2000 deklaruje, že Kódex kanonického práva a zákony  SR sa vzájomne rešpektujú  a majú rovnakú právnu účinnosť.

Článok 1 1. Slovenská republika a Svätá stolica (ďalej len ”zmluvné strany”) sa vzájomne považujú za nezávislé a autonómne subjekty medzinárodného práva a budú tieto princípy uplatňovať vo svojich vzájomných vzťahoch. 2. Zmluvné strany vzájomne uznávajú právnu subjektivitu druhej strany, ako aj všetkých právnických a fyzických osôb, ktoré ju majú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo podľa kánonického práva.

Článok 2   1. Slovenská republika uznáva právo Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike (ďalej len ”Katolícka cirkev”) a jej členov na slobodné a nezávislé pôsobenie, ktoré zahrňuje najmä verejné vyznávanie, hlásanie a uskutočňovanie katolíckej viery, slobodu pri plnení poslania Katolíckej cirkvi, vykonávanie jej kompetencií ustanovených kánonickým právom, vykonávanie vlastníckeho práva k jej finančným a materiálnym prostriedkom a spravovanie jej vnútorných vecí.

Kôli zámernému 3.r. neprešetrovaniu  som bol vec nútený nahlásiť Polícii SR pred ukončením trojročnej lehoty. Odpovedali mi z Okresnej, Krajskej i Generálnej prokuratúry , že vraj ide o občiansko – právny spor a že to vyšetrovanie má pokračovať v  inej inštitúcii. Možno aj Špeciálnej prokuratúre keďže katolícky kňaz podlieha ochrane CIC 83, ktorý je aj medzinárodným právom.

Prípad som dal zákonite vyšetriť  týmto kompetentným inštitúciám: Biskupskému úradu v BB, Diecéznemu cirkevnému tribunálu v BB, Metropolitnému cirkevnému tribunálu v BA, metropolitovi SR v BA, Kongregácii pre klérus v Ríme, apoštolskému nunciovi v SR, prezidentovi SR, Inšpektorátu práce v BB, Polícii SR. Ak sa niekto z týchto inštitúcií o vec zaujímal, terajší vraj otec biskup v Banskej Bystrici vyšetrovanie vedome a vytrvalo hatí. Asi preto, lebo nemá čisté svedomie. Tým však už trestuhodne porušuje zákony SR aj kanonického práva.

Zámerne tak spôsobuje  pošliapavanie  elementárnych ľudských práv o slušnosť sa snažiacemu občanovi SR, poškodzovanie dobrého mena, psychické týranie a zhoršenie zdravotného stavu a sociálnu likvidáciu svojho podriadeného. Toho iba tresce a páchateľov trestných činov ozaj verne kryje. Hrubo sa porušil aj kánon 1454.

Kán. 1454 – Všetci, ktorí tvoria tribunál alebo s ním spolupracujú, musia zložiť prísahu, že úlohu budú riadne a verne plniť.

Bol som už aj zúfalý a na pokraji psychického zrútenia z tohto 5.r. cynizmu,  nemilosrdnosti / fingovanú popravu môjho kňazstva inicioval zákerne a nezákonne mesiac po začiatku Roku Milosrdenstva. Odmietanie spomínanej svätokrádežnej krivdy sa rieši dlhodobo tak, že iba a len obviňuje napadnutého, že pokánie ešte robiť vraj nezačal/ aj nespravodlivosti. Mojou povinnosťou je bojovať proti takej neľudskosti a ďakujem Vám ak mi v tom napomôžete. Myslím, že je to vo Vašej kompetencii.

Nech Vás Náš Pán žehná vo Vašej zodpovednej práci.

S úctou     P P

7.11.2017

PS:  

Bolo by vari dobré vo Vašom úrade ombudsmanky SR zriadiť podsekciu porušovania práv   osôb v cirkevnom prostredí, lebo prípadov na území SR je viac. Skúseností za vyše 30 r. v tejto oblasti, aj osobných, mám dosť.

Fingovaná poprava tohoto kňaza bola iniciovaná potajme, zákerne a nezákonne. Mesiac po začiatku Roku Milosrdenstva. Teatrálne dokonaná pol roka potom.

Ten, kto sa hrá, že je otec, ordinár a veriaci a ako hlavný patrón je za uvedené nehoráznosti priamo zodpovedný, ten nezabúda napadnutého kňaza obviňovať z už asi z absolútnej nekajúcnosti. A diecéza,       v ktorej tento kňaz bol vysvätený a pôsobí v nej tri desaťročia, sa na to nemo a smutne prizerá, že ako sa to vo vnútri cirkvi vraj milujeme. Benedikt XVI toto falošné bratstvo v cirkvi nazval bratríčkovanie. A toho, kto tieto amatérske kreácie vyprodukované buď chorým mozgom alebo hlboko omrznutým srdcom zdiagnostikoval presne ako toho, kto nevzýva vôbec živého Boha, ale už asi iba seba samého.

My spoločne ponúkame túto presvätú pseudokatolícku šaškáreň  modernému Slovensku a celej cirkvi ako inovačný podnet do Vatikánu novozriadenému  dikastériu  pre novú evanjelizáciu?

Možno sa takto zakladá nové Národné cirkevné divadlo. Alebo že by to patrilo do psychiatrie pre pokročilých? Angažmán  s hlavnou rolou impresária  je mimoriadne obohacujúcou dimenziou pre pastoračnú invenciu. Vďaka tým mnohým obetavým sociopatom v rôznej škále ich hereckých kvalít u spomenutých vedľajších rolí, ktorí podstatným spôsobom napomáhajú zrodu nového človeka.

 

po dvoch mesiacoch prišla z Bratislavy odpoveď, že ombundsmanka sa vyhodeným z práce nevenuje.

Čiže hrubé pošliapavanie ľudských práv ju vlastne nezaujíma 

brať vysoký plat za ignorovanie prenasledovaných slovákov

a šaškovať tam bude ďalej vraj podľa zákona

Nezabudnite jej dúhovou vlajočkou zamávať, a sa na ňu usmievať,

keď bude obhajovať smilstvá na pochode morálne dezorientovaných…

že sa tam nehanbia brať nejaké peniaze za takéto šaškovanie…

 

 

                                                                                                                   Mons. Giacomo Guido Ottonello

                                                                                                                   Apoštolský nuncius SR

                                                                                                                    Nekrasovova 17

                                                                                                                    811 04  Bratislava  

                                  Vaša excelencia

Nech Vás Pán žehná vo Vašej pozícii apoštolského nuncia na Slovensku.

V roku 2012 som bol po 22 rokoch pastorácie v Banskobystrickej diecéze odvolaný z úradu.

Príčinou bolo udanie a osočenie mojej osoby. Dal som veci vyšetriť príslušným cirkevným inštitúciám,

ale  dodnes prípad nebol vyšetrený. Po 5.rokoch mi diecézny biskup Mons. M.Ch. nanútil

laicizáciu, ktorú som odmietol podpísať, lebo vo svedomí jasne cítim kňazské povolanie. Ani si ma

nezavolal, aby mi vysvetlil, prečo mám byť v stave laika. Žiadal som tri krát normálny cirkevný súd,

ktorý by vec objasnil, ale tento proces mi nebol umožnený. Miesto neho som bol vmanipulovaný do

administratívno – trestného procesu/ podľa právnej úpravy J.Sv. Benedikta XVI./,

ktorý sa  používa ako urgentný proces iba pre  kňazov obvinených z pedofílie. A z tohto trestného

činu som nebol ani obvinený. To som sa dozvedel od jedného katolíckeho biskupa z Veľkej Británie.

Čiže tento trestný proces bol vykonštruovaný a  nezákonne vykonaný. Niečo ako atentát na kňaza.

Obraciam sa na Vás s prosbou  o pridelenie môjho prípadu niektorému z odborných cirkevných

právnikov, ktorý by vec objektívne prešetril, lebo to čo urobili na cirkevnom súde v Banskej Bystrici

bola svätokrádež.  Modlím sa za obrátenie tých, čo to spôsobili.

Prosím Vás o osobnú audienciu, kde Vám budem musieť oznámiť aj iné vážne porušenia cirkevného

práva a hrubej neúcty ku Vatikánu a kňazskému stavu na území Slovenskej Republiky.

Vďaka Vám o ochranu božích aj cirkevných zákonov.

Aj za ochranu kňazských povolaní  i kňazskej dôstojnosti.

                                                                                                                  S úctou

                                                                                                                   P P

                                                                                                                   prenasledovaný katolícky kňaz                 

                                                                                                                    20.9.2017          

bez akejkoľvek odpovede. Jééé, to je to MILOSRDENSTVOOOOOO….                                                         

         

Excelencia, píšem Vám vysvetlenie i bratské napomenutie „medzi 6.očami“.

Chcel som tak učiniť s hlavným radcom z kancelárie p. prezidenta v BB, p.Liškom, osobne.

Pápež Benedikt XVI. v roku kňazov dal ďalší misijný rozkaz: „Kňazi, evanjelizujte internet!“

Sme povinní poslúchať pápeža. Svojím kňazom to pekne pripomeňte a povzbuďte ich v tom… A usmernite nás ak by sme v niečom vybočili z Božích plánov. Zakazovať kňazovi evanjelizáciu digitálneho kontinentu je proti príkazu pápeža, ktorý nebol pápežom Františkom odvolaný.

Slobodný vysielač je internetové rádio. Nehrám sa na to, že ma niekto z KBS poveril, ale robím si iba povinnosť kresťana. O katolíckej Cirkvi hovorím v zásade pozitívne, ak spomeniem niečo negatívne tak  pripomeniem, že to sú  judášstva, ktoré vieru zrádzajú.

Treba hovoriť aj o tom, nie iba že všetko je v poriadku.

Niektoré veci treba po ignorovaní  bratského napomenutia  aj verejne pranierovať. Je to jedna z povinností katolíckych médií. Keďže sa to tam roky tak nedeje, problém si nájde riešenie na iných miestach, ktoré spravujú ľudia dobrej vôle. Ako to bolo v dejinách často.

Musím Vám pripomenúť aj tieto nepríjemné skutočnosti, ktoré sa dejú v banskobystrickej diecéze.

Uprostred pastoračnej služby som bol udaný, nenapomenutý medzi 4. a 6.očami, viacnásobne osočený, kôli tomu vyhodený z práce, oklamaný, že už nie je čas sa pozrieť na zápisnicu z toho udania, oklamaný do očí vraj mám byť mimo službu tri mesiace, osočený v odvolacom dekréte vraj sa nechcem polepšiť, vraj som zneužil kňazskú moc, vraj som spáchal delikt, čiže ťažký hriech na úrovni kriminálneho činu, ktorý sa nestal. Spomenuté tresné činy proti pravde a láske osobne kryjete a ponechávate nevyšetrené a vinu vrháte len na toho, kto bol takto temnými silami napadnutý. Títo delikventi sa tešia úcte a mne ponúkate stále väčšie pohanenie. Žiadal som  niekoľkokrát, aby  to bolo legálne vyšetrené. Vás osobne, pár listami, potom  Diecézny cirkevný súd, Metropolitný tribunál a príslušnú Kongregáciu pre klérus vo Vatikáne a za dva a pol roka to nikto zatiaľ nevyšetril.  Z kongregácie mi prišla iba otázka, či nechcem byť laikom, čo som nežiadal, ani po tom netúžim. Včera mi pán riaditeľ charity po príchode od Vás oznámil, že iné z Vatikánu ani nemám čakať.

Prepáčte, ale mám povinnosť sa brániť.

A vy máte povinnosť to riešiť. Vedome to vyše dvoch rokov odmietate. Potrebujete obetného baránka? Ale veď tým už je Kristus. My už nemáme povinnosť nechať sa zdeptať. On to urobil za nás. Preto asi požiadam o prešetrenie  tejto záležitosti J. exc. pána prezidenta SR alebo ombundsmana, pretože som aj občan SR. Povinnosti voči spoločnosti som si konal tak ako som vedel, a teraz potrebujem, aby sa zastal niekto mojich práv, pretože boli hrubo porušené, a nikto s nadriadených v cirkvi kde patrím, svojho člena spravodlivo neháji.Toto je nelegálny a vážny stav v našej cirkvi a treba na to verejne upozorniť? Toto je zjavná neprávosť, ktorá byť v katolíckej Cirkvi nesmie. Som iba stále viac trestaný a spoločensky znemožňovaný. Nemôžem sa na to iba nemo prizerať, lebo katolícka viera ani zdravý rozum mi to prikazuje niečo s tým robiť. Dajte pozor, aby keď si na to niekto posvieti, aby ste sám nemal s tým problémy, lebo sa porušila aj Ústava a zákony SR. A podľa zákonov štátu aj neoznámenie  tresného  činu niekoho je tresné. V liste pánu hlavnému radcovi píšete, že vraj moja žiadosť o prešetrenie odchodu z kňazskej služby bola kongregáciou zamietnutá v novembri 2014 a pýtam sa prečo som o tom nebol Vami upovedomený?  Vy súhlasíte s deliktami, ktoré boli pri mojom prepustení?? Chcete ma ako kňaza úplne  zlikvidovať?

          A to v cirkevnom roku zasväteného života?

Dostal som od Vás úlohu, aby som robil pokánie. A tak ho robím, ako viem. Keďže deliktom a ťažkým hriechom som sa v živote vyhýbal, preto vo svedomí cítim, že trest, ktorý mi je ukladaný je neprimerane veľký a dlhý. Toto je 7.list, ktorým Vás prosím o milosrdenstvo, a od Vás dostávam iba ďalšie vyhrážky a stupňujúce sa tresty. Napomínam Vás, že je to v hrubom rozpore s učením katolíckej Cirkvi. Aj zo zdravým rozumom. Za nič ani za žiadnu dobrú snahu som nebol doteraz Vašou excelenciou pochválený, ale hľadá sa už štvrtá zámienka na to, ako mi trest umelo iba predlžovať a stupňovať. Predpis cirkvi hovorí jasne, že ani potrestaný klerik nemá čo žobrať! Jeden z Vašich klerikov, ktorého ste vo svojom srdci už asi odpísal a laicizoval, čo je prekročenie Vašich kompetencií, už niekoľko mesiacov žobre, aby žil dôstojne, lebo nemá iný zdroj obživy. Pápež František nedávno verejne pripomenul, že ponižovanie v trestaní je zakázané. Kánonické právo prikazuje kánonickú miernosť. Žiadam Vás o primeraný príjem, aby som mohol dôstojne žiť. Misionárskej  a charitnej práce je dosť.

Ako jednu z úloh som dostal nájsť si zamestnanie. Bol som na sto miestach osobne a a na vyše sto pracovných ponúk som reagoval písomne. Ponúkal som sa na uvoľnené miesto sociálneho pracovníka na charite, ale Vami to bolo zakázané, vraj to nie je vhodné. Miesto dostala osoba, ktorá má druhú prácu a teda aj druhý finančný príjem. Je tam iná osoba, ktorá má okrem tejto práce aj veľký policajný dôchodok. Riaditeľa robí niekto, kto spravuje okrem charity ešte dve farnosti. Toto nazýva pápež Pavol VI. pohoršujúcim a krikľavým delením moci. Jeden je preťažený a iný nepovšimnutý. Je nás v tomto meste šesť tisíc nezamestnaných.  Ak peniaze, ktoré sú určené pre charitu alebo pre núdznych idú aj na nadbytočné platy zamestnancom, vzhľadom na toľkú nezamestnanosť v spoločnosti,  sú nemravne použitými peniazmi. Vy ste za to ako prezident  diecéznej charity zodpovedný. Robíte si takto posmech z nás nezamestnaných? Pripomínam Vám, že si ho tak robíte  aj z trpiaceho Krista v chudobných. Myslíte si, že toto je primerané správanie katolíckeho biskupa? Musíme Vám to pripomenúť, lebo nevieme, či tu zajtra budeme. Je to jednoznačne proti sociálnemu učeniu cirkvi, a bratsky Vás úctivo napomíname v tejto záležitosti, aby ste v spomínaných troch bodoch  urobil  nápravu, lebo tým škodíte aj sebe, aj nám nezamestnaným , aj charite , aj katolíckej Cirkvi. Pre našu spoločnosť je to odstrašujúci príklad. Veriaci vo vnútri cirkvi sú zo spomínaných vecí zarazení a veľmi smutní. Určite je vo Vašich možnostiach to toho vniesť poriadok  a trocha radosti.

Našou povinnosťou je Vás vážne na to upozorniť. Žiadame Vás o nápravu hore uvedených záležitostí a uvedenie do normálneho stavu v súlade s učením katolíckej Cirkvi.

„Podľa toho spoznajú, že ste moji učeníci, keď sa budete navzájom milovať.“ Ježiš Kristus

Láska k Bohu sa prejavuje tak, že sa snažíme zachovávať jeho prikázania.A láska ku cirkvi sa prejavuje podobne.

Pozdravujú Vás obyvatelia Domu núdznych.

V Banskej Bystrici  24.3.2015                                 PP, kňaz            N.L. svedok                 P.K. za veriacich

Vážený pán biskup.

Trest ktorý ste mi udelili je neprimerane veľký.

Iba mlčať by bol z mojej strany už prejav masochizmu.

 

Komorník Benedikta XVI. „Palinko“ spôsobil Jeho Svätosti veľký podraz

a celoplanetárne  pohoršenie. Roky mu kradol ako straka dôverné dokumenty aj

súkromnú korešpodenciu, podhodil ich novinárovi, ktorý cez tlač vydieral

pápežských spolupracovníkov, že keď neodstúpia, tak … Bol odsúdený cirkevným

súdom vo Vatikáne na jeden a pol ročné väzenie. Po roku bol vraj už omilostený

a  pracuje v nemocnici. Za donebavolajúcu drzosť…

Škótsky kardinál O´Brian sa verejne priznal, že udržiaval viacero intímnych

vzťahov zo svojimi kňazmi. Bol za to poslaný do kláštora v Ríme

na niekoľkomesačné pokánie. Za sexuálne zvrhlosti…

V roku 2001 sa v našej diecéze stalo asi najväčšie pohoršenie v jej histórii.

Kňaz Štefan , ktovie v akom ošiali, umlátil k smrti istého horára, zapálil ho a

pred každým tvrdil, že si „na nič nepamätá.“  Dostal 13 r. väzenia, kde aj umrel.

Boli toho plné médiá a celoslovenské zdesenie. Tento  kňaz nebol suspendovaný,

ale preložený do kňazského domova až do rozsudku. Za vraždu…

V jednom z našich miest kázal kaplán a postavila sa žena, ktorá mu nahlas vytkla

že čo tu on káže, veď dal potratiť ich dieťa. Slúži v pastorácii a trest žiaden…

Keďže sa to u nás neraz preháňa s milosrdenstvom a bagatelizujú sa aj

zločiny, na druhej strane sa za malé prehrešky udeľujú neprimerané

tresty.  Asi aby bola nastolená akože „rovnováha“?

Váš predchodca v úrade mi do očí povedal, že mám byť mimo službu tri mesiace.

Žili sme vedľa seba 22 rokov, a ani raz ma nenapomenul či slovne či písomne

že by som konal niečo zlé. Čestné slovo. Ani nikto z veriacich, ktorým som slúžil

nevyslovil slovo, že by som spôsobil tzv. „veľké pohoršenie“. Ani o.biskup Rudolf.

Ten, kto Vám to povedal, a nepovedal to mne, čo je jeho elementárna povinnosť

ako kresťana, ma vedome očiernil. Je to pravdepodobne on, kto ma niekoľkokrát

osočil aj v odvolacom dekréte a nezákonne poslal aj ku psychiatrovi.

 

/Z kňazskej služby môže byť odvolaný iba ten, o kom je isté, že spáchal závažný delikt,

ktorý mu je dokázaný cirkevným súdom. Normálny súdny proces doteraz nebol./

 

Prepáčte, ale ktosi sa vrhol na moju kňazskú  a ľudskú intimitu, a moje

nebránenie sa by bolo už prejavom patologickej zbabelosti.

Alebo aj toho, že vlastne identitu katolíckeho kňaza ani nemám.

Vy ste neurobil dobre, že ste týmto špinavým rečiam založeným na udaniach,

a nie na bratskom napomenutí, uveril. A tiež že trestáte iba jednostranne.

Bývalý gen. vikár Marián B. urobil pri mojom prepustení z kňazskej

služby amatérske „údery pod pás“, ktoré som mu do očí aj písomne oznámil.

Iba tak prezradil, že ho nevedie láska ale zlosť a asi aj pomsta.

V dekréte ma okrem iného osočil ako toho, kto sa vraj „nechce polepšiť“,

a komunikáciou s Vami zámerne spôsobil, že z tri mesiace sa vygradovali na roky

trestu.  Kyjakom po hlave, dýku do chrbta a hodiť brata cez palubu… A poďme si

hneď potom pripraviť prednášku o kráse Najsvätejšej Trojice…To takto??

Pri vyhodení z práce, bez normálneho poďakovania za 22 r. službu,mi 20. 9.2012

nariadil prečítať asi dvojstranový dokument, zoznam vykonštruovaných

„zločinov“, ako  dohodu o ukončení pracovného pomeru, ktorý

som odmietol podpísať a povedal som im priamo, že ide o neprávosť.

Na obhajobu a prečítanie zápisnice o obvinení vraj „nebol už čas“.

Bol mi niekoľkokrát  ponúkaný pobyt v kláštore v Podolínci

s pobytom u lekára psychiatra, čo som odmietol, lebo to porušuje našu ústavu

čl.17. aj normálnu ľudskú dôstojnosť. Na druhý deň mi zavolal d.p. riaditeľ  Bú

 1. Farkaš, aby som to doniesol, kde bol tento dokument zničený, a bol mi daný

dokument  iný, ktorý som použil na úrade práce. Tam nebol „zločin“ ani jeden.

Vraj sme sa dohodli. Vôbec sme sa nedohodli.

Bola to séria klamstiev. /Jn 8,44/ A sú o tom dôkazy.

Takéto správanie je nezákonné a katolíckou morálkou zakázané.

Radšej som o tom mlčal. Budem Vám povďačný, ak mi to pomôžete nezverejniť.

Vašou povinnosťou je ho za tieto úmyselné fauly napomenúť. Ani sa mi osobne

neospravedlnil. Bolo to veľmi unáhlené. Také chovanie je znevažovanie. /Jn 8,49/

Napľuť na iného a hodiť aj kameňom je síce v Novom zákone,

ale je v protiklade so Sv. Duchom evanjelia.

Predpokladám, že Vám to zatajil. Vaše rozhodnutia tieto jeho zlé skutky kryjú.
«Katolícka cirkev nikdy nepodporovala a nikdy nebude podporovať porušovanie ľudských práv alebo akúkoľvek formu nespravodlivej diskriminácie voči ľudskej osobe» – potvrdil kardinál Turkson, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, ktorej cieľom je uplatňovanie učenia Cirkvi v tejto oblasti.

 

Prepáčte, ale ak nezmeníte svoje rozhodnutie, som vo svedomí povinný tieto

farizejské a neetické spôsoby oznámiť Vašim nadriadeným, v rámci interného

fóra a tzv. napomenutia medzi 6.očami.

Neprimeranosť Vášho trestu pociťujem aj v tom, že sa mi tými „rokmi“ trestu

nanucuje laický stav. Som klerik, a poslanie byť svätým laikom v Božom diele

som doteraz nedostal. Je podľa našej viery laikovi nanucovať trestom zasvätený

stav či opačne? Je normálne robiť z kňaza šoféra či z lekára elektrikára?

Jednou z Vašich povinností  je napomáhať  kňazom aby nestrácali svoju identitu!

Starať sa o svojich kňazov ako o synov. Vaša starosť voči mne nie je otcovská.

Vás nezaujíma kvalita pokánia, ale iba kvantita dĺžky času?

Ak si myslíte že toto je katolícke, tak teda nie je! Je to odfláknuté…

Tí čo ma stretajú si asi myslia, že som asi musel vykonať niečo ultra desivé, keď

som dostal tak závažné a dlhé tresty, napr. horšie než vyššie uvedené prípady.

Štvrtým listom Vás žiadam, a snažím sa, aby boli všetky úctivé, ale ako kňazovi

ste mi nedali absolútne žiadnu možnosť sa prejaviť.

Pokánie, ktoré sa snažím

toľké mesiace robiť máte úplne za nič?

Toto nie je podľa katolíckej viery. Ani spravodlivé, ani milosrdné.

Vďaka za zamyslenie. Myslím, že nad podstatnými vecami.  
                                        Požehnaný pôstny čas.

                                           S bratskou úctou

 

V Banskej Bystrici, 2. marec 2014

 

Kto trpí za svätú cirkev, robí veľmi užitočnú vec

kto trpí krivdy od Judášov v nej,

robí ešte niečo dôležitejšie.

 

 

Predchádzajúci

Ďalší

Komentáre

 1. Lubos
  7. novembra 2017 - 11:06

  Dakujem, Pavel, za svedectvo a rajem vela sil a darov Ducha.
  Pisem s cudzou klavesnicoi, takze interpunkcne slovenske znamienka tu nie su.
  Ako slovencinar si dovolim opravit iba „hrubice“, nie stylistiku:
  – Neboli na konfrontaciu do zakonneho plena ani predvolani… (plural)
  – konsternovany (bez makcena na s)
  – Kvoli (namiesto koli) nepresetrovaniu som bol vec nuteny nahlasit Policii SR…
  Srdecna vdaka este raz a silnu vieru, nadej a lasku, napriek vsetkym ranam prajem.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *