Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Štyri esá

17. decembra 2017 Pavel 0 Comments

 

infovojna : vichingovci – metodovci

podivuhodný požiar v Moskve 1812 r

 

Štyri kresťanské esá

s ktorými hrať politickú hru

 zatiaľ nikto odvahu nenašiel  

 

To, že na Slovensku nevolí nikoho asi 40% voličov, má nejakú závažnú príčinu. Pokúsim sa na ňu poukázať zo spirituálneho hľadiska. Zdalo by sa navonok, že neísť voliť nikoho je neetické a spoločensky nezodpovedné. To som si dlhé roky myslel aj ja. Až kým som sa po posledných voľbách ocitol nechtiac medzi tými, ktorých tiež navštívilo totálne sklamanie z akoby stále smutnejšieho vývoja vo veciach verejných. Jednou z príčin sklamania sa ľudí dobrej vôle z politiky, najmä z tzv. kresťansky orientovaných strán, bolo, je a bude veľa pekných rečí o sociálnej vláde či kresťanských hodnotách alebo o pozdvihnutí slovenského národa. Naša realita je však stále hrozivejšia. Nie iba z materiálneho, ale najmä z etického hľadiska.  

Sám otec vlasti V. Mečiar sa po 25 r. pre médiá vyjadril, že ako spoločnosť veru neideme dobrým smerom, že nám chýba seriózny líder opozície a že v roku 2018 by sa nám akútne zišla nová revolúcia. Vyše sto politických strán v takejto malej krajine ponúka mnoho podôb spravovania krajiny. Tí, čo tu za štvrť storočia reálne vládli, nezvládli ale vôbec oblasti, ktoré som symbolicky dal do štyroch bodov. Keďže v nich ide o jasné kresťanské hodnoty, teda tie etické kvality najvyššie, pripodobnil by som ich štyrom esám, s ktorými zatiaľ nielen nikto nehral, ale až na výnimky nik ani hrať tak náročnú politickú hru akoby ani nechce. Alebo je iba morálne nedospelým, a na to jednoducho ešte výbavu nemá.

Vrajkresťania v politických stranách sú iba nedospelí chlapci.

Ktorí majú plné gate sa nechávajú svoje krajiny valcovať

stále arogantnejšou novopohanskou väčšinou.

4.esá to je práca pre dospelých duchovných mužov.

A preto sa politika u nás mnohým javí ako panské huncúctvo, ktoré neslúži väčšine obyvateľov. Ale iba bohatšej väčšine a najmä oligarchom. Preto tie reči vraj o službe slovenskému národu či kresťanských hodnotách sú ohavné. Ich aplikácia v praxi po každých voľbách a pri striedajúcich sa rôznych vládach jednoducho absentuje.

Toto je na doterajšom systéme a vývoji najdepresívnejšie. 

  Eso guľové

 Zastavenie škandalózneho rozdielu medzi chudobnými a bohatými 

Pápež František poprosil už v roku 2013 každého z nás, aby sme niečo urobili preto, nech bohatí príliš nebohatnú a chudobní až tak nechudobnejú.Našou odpoveďou je padanie ku nohám svätému otcovi v záchvatoch oddanosti s obrovskou nadúctou ku jeho úradu. Toto my vieme a učíme veriacich nacvičovať ako spartakiádu. Ale kto z nás našiel odvahu ku tomu, že pápežove slová treba nie svätuškársky teatrálne uctievať a hneď potom z jeho pokynov neurobiť prakticky nič. Alebo akože dať nejakému chudákovi pár euro, aby sme si falošne uchlácholili svedomie, že niečo sme vraj urobili. Je to ale niečourobenie na posmech…Z Krista prítomného v chudobných sa posmech robiť veru nemá. Sv. Ján Zlatoústy už koncom 4.storočia povedal, že ak my Ježiša nenájdeme v službe chudobným, biednym a chorým, darmo ho budeme hľadať v eucharistii v kostole.

Väčšie veci robí náš pán prezident Andrej Kiska, ktorý núdznym rodinám rozdáva svoj osem tisícový plat a dvestotisíc rodinám posiela cez Dobrého anjela finančnú podporu. Navonok klobúk dole.

                                                                               Ale vážený pán prezident,

prečo ste ani raz vo svojom úrade  nezasadil za to,

aby bolo o chudobných postarané zo zákona,

aby boli našim štátom chránení  ???

Či ste zabudli na to preto, aby sa Vám tí núdzni, ktorých ste podporili klaňali ako dobrodincovi či spasiteľovi? Aby Vás uctievali ako poloboha? Pozor na to, ak Vás na to Vaši poradcovia neupozornili, ja Vás upozorňujem, aby ste nedopadol ako padlý anjel. Lebo povinnosťou štátu je postarať sa o svojich občanov. A Vašou prvoradou povinnosťou je nie ochraňovať migrantov z Afriky, ktorý sa tu ešte ani nevylodili, ale slovenských občanov. A keď si štát túto povinnosť neplní, veľmi vážnou a prioritnou povinnou jazdou prezidenta by malo byť zvýšeným hlasom upozorňovať vládu, aby si urgentne začala túto spoločenskú úlohu plniť! Lebo inak pácha na občanoch neprávosť. A keď si túto misiu prezident zabúda plniť, mali by ho na to razantne upozorniť predstavitelia cirkvi, ktorá má byť svedomím národa. A ak to nerobí cirkev, má sa ozvať v národe nahlas nejaký prorok. Inak nám všetkým pred Božím súdom beda. Keďže nik jasne okrem mimoparlamentných strán NaJ a Vzdor neponúka vyvlastnenie nakradnutého majetku superboháčov, všetky ostatné strany s bohatnutím bohatých a orabovaní chudobných vlastne tupo a nemo súhlasia! Kým Vzdor nám ponúka nereálne sa vrátiť do čias socializmu a odlúčiť sa aj z EÚ, čo navrhujú aj kotlebovci, ale asi si vôbec neuvedomujú, že by tým napáchali ďalekosiahle škody obyvateľstvu. Strana NaJ ponúka razantné riešenia. Ale začína nie s oligarchami, ale s likvidáciou vlastných členov. A hádže cez palubu tých najlepších.

/ Pozor na škandalózne vyhadzovanie slušných ľudí z tejto strany, za ktoré je priamo zodpovedný jej predseda. Ten takýmto unáhleným, nekolegiálnym a namysleným konaním dobré body zo svojho  programu strany určite  nezrealizuje !!! Jeho ego je nevyspytateľné, na čo Vás slováci upozorňujem!!

Iba sa tým sám odhalil, že mu neide o slovenský ľud, ale asi o nejaké individuálistické záujmy alebo patologické chúťky niekoho nemilosrdne strestať a sa na niekom dosýta teatrálne vypomstiť/

Treba nám oveľa vyváženejšie nie čiernobiele ani jednostranné vyhadzovania a odsudzovania, ako to produkuje predseda strany NaJ. Treba mať sociálny nadhľad, charakter ale aj schopnosť kolegiálne spolupracovať. Adorácia predsedových vetrov v hlave je základ prehry.

Kto ponúkne národu slovenskému službu a  ten zhubný nádor nerovnováhy aj vyoperuje?

Toho treba dať do centra pozornosti slovenského národa.

Akútne treba napadnutý organizmus malebného Slovenska našim spoločným a koordinovaným zásahom zachrániť. Predlho sme to očakávali najmä od tých, čo nahlas hovoria niečo o kresťanských hodnotách v politike, a aktívne už tretie desaťročie svojím strkaním hláv do piesku pred týmto problémom vlastne uctievajú nie pápeža, ale bezcitnú a neľudskú kapitalistickú modlu antikrista, ktorá väčšine národa kradne radosť zo života. A to nie je iba nekresťanské, ale aj hlboko nemravné. A najväčšia tragédia je v tom, že sa kompetentní ani z toho nespovedajú a ani sa za to títo otitulovaní a pobirmovaní vrajkresťania nehanbia. A túto úbohú šaškáreň ponúkajú dezorientovanej mladej generácii za oligarchami natrvalo zabetónovanú a vraj nemennú.  Takáto zbabelosťou a apostáziou stigmatizovaná nedôstojná podoba kresťanstva budí u normálneho slováka

odpor aj ku zdegenerovanej podobe surovokapitalistického vrajkresťanstva! 

Infantilné vešanie gulí na vianočný stromček zostane tým, čo rytiersku guráž nemajú, aby tento akútny celosvetový aj náš problém začali riešiť. Kto iné gule nemá a ani nepozná, nech sa ide kdesi radšej schovať. Kto nesvieti, nech iným s väčšou gurážou a potrebnými riešeniami nezacláňa! Ozajstný vianočný dar bude nie to tsunami zbytočných darčekov pre už menšiu a rozmaznanú časť populácie. Bude to podelenie sa s tým čo tu spoločne máme. Tento dar sme si my zatiaľ darovať nevedeli. Preto naše kresťanstvo je stále iba iba akoby v docikaných plienkach a naša politika už v tých pokakaných. Pravoverné kresťanské vianočné koledy nad betlehemom my poznáme, ale sú neraz falošne odspievané pripitým organistom a nejednotným rozladeným spevokolom.

Vyzývam v Mene Božom

služobníkov iba tých našich sebeckých úspechov,

aby opustili verejné pôsobenie v politike a išli robiť niečo,

čím by iným viac poslúžili.   

 

Eso červené

 Beztrestne je potratených okolo dvadsať detí na Slovensku. A to denne!   

Herodes to urobil iba raz, a zapísal sa neslávne do histórie. Naša vláda má na svedomí beztrestne potratených okolo 100 tisíc nenarodených slovákov za desať rokov a berieme to ako normálnu súčasť života? Keď matka odhodí svoje narodené dieťa, trestný zákon jej určuje 6.ročné väzenie. Ak to isté dieťa dá pod gilotínu pol roka predtým, je to brané na úrovni zabitia komára, ktorý nás otravuje a treba sa ho zbaviť. Matka cirkev sa ozýva a akože prísne trestá aj exkomunikáciou. Takú matku, otca čo súhlasí, aj lekára i sestru čo asistujú pri interrupcii. Je to však len divadielko, lebo na druhý deň ich spoveďou tej exkomunikácie zbavujú a znovu prijímajú do cirkvi. Nedôstojné divadlo človeka 21 storočia. Stop tejto šaškárni! Treba s tým niečo robiť. Ale nie to, čo navrhli poslanci za KDH pred pár rokmi, že takú matku treba dať za mreže na 20 rokov. Tento ich vrajodborný názor na rozbitie rodiny a ukradnutie matky deťom bol tak extrémnym otrasom mozgu po ovalení nielen inkvizítorským kosákom ale aj bezcitným kladivom, čo rozhodol, že ľudia KDH do parlamentu nezvolili. Nemalo by to byť celkom beztrestné, lebo to je trestný čin. Možno by sa hodilo mesačné väzenie, ale tomu, kto sa správal pri vzniku nového človeka nezodpovednejšie. A to môže byť neraz aj vrajotec, nie iba matka. Aj otec by mal mať právo podstatne niečo povedať, či sa má dieťa narodiť. Nechať rozhodnutie iba na matku je extrémne jednostranné.

Biskupi na to neraz upozorňovali, ale našim vraj charakterným premiérom to ani nepohlo. Mal by mu niekto ale dôrazne pripomenúť, že si to vezme na Posledný súd ako veľmi ťažké bremeno, ktorému ozaj nemáme čo závidieť. Preto navrhujem aspoň nejaký medicinálny mikrotrest. Nech je to výstrahou najmä mladým ľuďom, nech sa správajú v intímnom živote zodpovedne.Netreba ísť v tomto bode na občanov tvrdo, veď mnohé ženy by radi prijali svoje nové dieťa a budú potrestané psychickou bolesťou aj po rokoch, aj keď sa z toho vyspovedajú. Ak by sa im zlepšila ekonomická situácia v rodine, možno dve tretiny týchto nenarodených by sa narodilo. Preto som dal v tejto úvahe znárodnenie nakradnutého majetku pred tento problém. Ak by neboli potratené deti, za 25.r.existencie SR by nás tu bolo o 250 000 slovákov a sloveniek viac. O štvrť milióna, čo je viac ako mesto Košice.

Svätá žena, matka Tereza z Kalkaty nám pripomenula: “Ak má žena právo potratiť svoje dieťa, potom sú všetky vojny povolené…“             

 

Eso zelené

Zamestnať nezamestnaných. Nepodporovať darebákov. Vážiť si pracujúceho človeka!

Nezamestnaných máme okolo 400 tisíc. Treba rozlišovať medzi tými, čo pracovať chcú, ale primeranú prácu zatiaľ nemajú. A odlíšiť ich od dlhoročných absentérov, sociálnych parazitov a flaškofilov. Za štvrťstoročie sa nám tu v mestách a dedinách usalašili aj mnohí neľudským systémom uštvaní, aj špekulanti, aj prvá liga povaľačov. Niektorí z nich tým viac obťažujú iných spoluobčanov, čím väčšie majú sociálne dekubity asi z darebáctva. Treba zmeniť 90 poslancami Ústavu SR, a do nej vložiť aj elementárne povinnosti: pracovať podľa svojich schopností pre štát, povinnosť byť slušným človekom, povinnosť správať sa dôstojne. Asi tridsať práv v našej Ústave bez týchto základných povinností iba degeneruje mnohých našich občanov, čičíka nám naše moderné svedomia, vytvára už donebavolajúcu nerovnováhu. Mnohí pracujúci sú na Slovensku preťažení. A tisíce ľudí na úradoch práce sú roky umelo nezaradení do pracovného procesu a sú buzerovaní vypĺňaním impotentných administratívnych papierikov. Doterajší asi sociálne škuľaví ministri práce neboli schopní dať občanom kreditnú kartu v hodnote 1 euro, na ktorú by nezamestnanému prišlo existenčné minimum. Naša nie spoločnosť, ale spoloneresť, doteraz nebola schopná týmto neraz aj VŠ vzdelaným či jednoduchým ľuďom dať primeranú niekoľkohodinovú prácu a plácu okolo 200 euro napr. za pomoc zdravotným sestrám na oddelení, za návštevu osamelých či starších ľudí, za čistenie či upratovanie miest, obcí či lesov, za pomoc pri digitalizácii dokumentov, za pomoc pri výchove detí a mládeže a pod.

Aktivačné práce, v počte 32 hodín za 61,60 euro sú výsmechom pre občana. Sú vlastne nútenými prácami, ktoré naša ústava zakazuje. Sú moderným otroctvom pre tých najviac sociálne ohrozených, ktorým by sme mali venovať prioritnú pozornosť. Podobne sa Ústava SR až škandalózne nedodržuje pri vraj bezplatnej zdravotnej starostlivosti alebo pri ochrane osobnej cti. Beztrestne Vám na tomto území niekto vyslovene pošpiní meno a Vás napr. osočí, a  polícia sa iba prizerá! Ako trestný čin to nekvalifikuje, hoci trestný zákon to za trestný čin pokladá a páchateľa odsudzuje podľa závažnosti skutku na 2 až 8 r. do väzenia, a súdy roky nekonajú. Toto by mali byť z etického hľadiska netolerovateľné záležitosti. Nevyšetrené trestné činy a hatenie normálnych prejavov právneho štátu z najvyšších štátnych miest, sú najväčšou hanbou terajšej vraj sociálnej vlády a jej ministrov.

 

Eso žaluďové

„Vymožiteľnosť práva sa na Slovensku rovná nule“ konštatujú stále viacerí

Nemravná  žena  zarobí  desaťkrát  viac  ako  slušná  žena  a matka. Na vraha vo výkone trestu my dávame zo spoločného 1200 euro  a na podporu pre vývoj dieťaťa dávame rodičom 22 euro , každý mesiac. Pani, čo odrobila 39 rokov má menší dôchodok ako tá, čo nepracovala vôbec. Ako v absurdistane.

To je otrasná vizitka duchovne zdarebáčených mužov. Aj cirkevných kariéristov, čo sa na takýto bordel už tri desaťročia iba nemo prizerajú a vlastne ho požehnávajú. Nič sa s tým nerobí. Chronicky tu absentuje mravnostná polícia, ako si povzdychol jeden policajt v Martine. Pani v rádiu Slobodný vysielač sa pochválila, že za intímne obslúženie klienta podnikateľa zinkasovala 2500 euro . Za jeden víkend.  A všetci čušíme ako srandisticko poverčiví medzi hinduistami, pre ktorých je táto oblasť akoby  nemravnými božstvami špeciálne chránenou posvätnou  kravou. My tu smilníme a znesväcujeme nedele, ako sa nám len zachce. A potom sa čudujeme, že bordel je už skoro všadeprítomný.  A keby len to. My sa už za to ani nehanbíme. Potom sa nečudujme, že prešibaní manageri  sa nám chichotajú do tvárí, keď si mimo daňový systém odložia nejaký ten miliónik pomimo. Napr. na vratkách DPH. A keď tých vypúšťaní jedovatých plynov z našich komínov bude nadkritické množstvo, potom sa v tom dusivom smogu nejakému cynickému papalášovi akosi od srdca zachce ozbíjať nás všetkých o nejakú tú miliardu, a s kľudom  angličana a sebavedomým úsmevom američana zaklame celému slovenskému národu ,a bez mihnutia okom , že všetko prebehlo v súlade zo zákonom. Prečo by sa oni mali hanbiť pri vážnom porušovaní 7. prikázania Nepokradneš, keď väčšina národa sa nevie hanbiť pri vážnom porušovaní iných 9. Božích prikázaní.

Tu niekde musí začať s revolúciou každý z nás.  

Aby sa diabli v pekle na nás toľko nerehotali, ako nás kvalitne ošklbali. Potom už budeme lepšie akosi spontánne viac nadávať a preklínať . A skoro všetci  budeme naštvaní  a osprostení, a ani sme si nevšimli, kto kedy a kde nás do takého stavu dostal. Voláme to moderne, že sme vraj boli elitami zmanipulovaní. Pri tej manipulácii však vedome spoluasistujeme, bahníme sa sebamanipulačných orgiách a máme tak v tom procese podstatnú spoluvinu. Takto sa okrádame čoraz viac svoju ľudskú dôstojnosť.

A toto  sebavytunelovanie je závažnejšie ako to vo finančnej a materiálnej oblasti.

 

Keďže  sme sa nedohotovili, až na nejaké výnimky, do dospelej viery, ako nás ku tomu vyzval emeritný pápež Benedikt XVI., zostáva nám žiť vieru nedospelú. Aj vo sfére vecí verejných vedieme žabomyšie vojny a riešime zatiaľ iba malé veci.  Aj pre spomínané 4 body  je politika pre dva milióny nevoličov,  ale i pre mnohých voličov, odstrašujúcim  absurdným divadlom, ktorého sa pravidelne odmietajú zúčastňovať alebo volia akoby  tzv. menšie zlo.A niektorí  v gumených rukaviciach, aby tak naznačili ostatným, že síce volia tú špinavosť, ale chcú mať z nemravne vedenej politiky čo najmenej ušpinené ruky.

 

Pavel Pakoš

www.umeniezit.eu

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *