Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Ecclesia Dei, divné věci se dějí

12. februára 2019 Pavel 0 Comments

historia matky cirkvi
Vraj znesvätil zasvätenú pannu
Pokus pomôcť obetiam zneužívania v cirkevnom prostredí
Pro církev není jiná cesta, než se podívat pravdě přímo do očí.
„Revoluce něžnosti se změnila na klacek.“
je niekde na Slovensku liečebný dom pre kňazov s problémom?
Absolútna novinka : Pápež sa ospravedlnil, ako tiež podľahol a obvinil 3 kňazov
Posledné hlasovanie v NRSR o interupciách  Návrh zákona neprešiel,
získal podporu 46 poslancov zo 122 prítomných, proti hlasovalo 31 poslancov,
zdržalo sa 40.   
Žiadne Beda Vám? Žiadne Trestné oznámenie na vrahov malých slovákov?
To je dôkaz, že miesto Otca Ježišovho uctievame ťažkopostihnutého Sociopata...
ďalší zoťatý rehoľník z Česka

ako ľahko sa dá zničiť povesť kňaza 

no toto ajééééje

čo sa bojíš podpísať?

zbili ho, vyštvali a utýrali… Kto? apostatovaní biskupi na lúpežníckej synode v Efeze 449:
Sv. Flavián

aj takto strašne smutne to končí, ak sa udávame a nenávidíme plus ignorujeme navzájom

ultimátum koalície sv. Atanáza

upálenie pána dekana Aloiza Lautnera

passionisti

apokalyptica eccesio

Paderbornskí kňazi: Inštrukcia arcibiskupa neprijateľná

Paderborn, 3.7.2018 (kath.net) 022 478 – Kňazi združení v „Kňazskom kruhu Communio veritatis“ v nemeckom Paderborne zaujali kritický postoj k rozhodnutiu paderbornského arcibiskupa Hansa-Jozefa Beckera, aby sa „intenzívne zaoberali orientačnou pomôckou a príslušne pastoračne zodpovedne konali“. Becker tým povolil sväté prijímanie evanjelikom – manželským partnerom katolíkov v zmiešaných manželstvách – za istých podmienok. Kath.net dokumentuje vyhlásenie kňazov:

„Kňazský kruh Communio veritatis“ sa intenzívne zaoberal inštrukciou arcibiskupa Beckera … Jednomyseľne konštatujeme, že táto inštrukcia je neprijateľná.
1. Podľa KKC zásadne platí: „Na prijatie Eucharistie musíme byť plne začlenení do Katolíckej cirkvi a nachádzať sa v stave posväcujúcej milosti.
2. V encyklike „Ecclesia de Eucharistia“ sv. pápeža Jána Pavla II. čítame: „Odmietnutie jednej alebo viacerých právd o sviatostiach … robí žiadateľa nedisponovaným na ich platné prijatie (EdE 46). Patrí k podstate protestantizmu, že nemá plnú eucharistickú vieru.
3. Vzhľadom na kánon 844 § 4 CIC nemôže diecézny biskup situáciu v konfesionálne zmiešanom manželstve vyhlásiť za vážnu núdzovú situáciu, aby tak umožnil intercommunio.
4. Kánon 844 § 4 katolíckeho cirkevného práva kladie pre prijímanie nekatolíckeho kresťana o. i. nutnú podmienku, že mu nie je možné vyhľadať pastora jeho spoločenstva.
5. V čl. 1401 Katechizmus Katolíckej cirkvi opísaná pravá dispozícia nutne zahŕňa aj stav bez ťažkého hriechu. Z toho vyplýva, že protestant v pravej duševnej núdzi by musel byť najprv privedený ku sviatosti pokánia.
6. Vzhľadom na večnú spásu je v dosť zriedkavých výnimočných prípadoch možnosť nekatolíckeho kresťana pripustiť k sviatosti pokánia, pomazaniu chorých a k Eucharistii. To však predpokladá mimoriadne presne určené situácie (2-5) pričom musí spĺňať všetky body. Je povinnosťou každého verne sa toho pridržiavať (porovn. pápež Benedikt XVI., Sacramentum Caritatis, 56).
„Kňazský kruh Communio veritatis“ zostáva naďalej pevne rozhodnutý verne slúžiť vo všetkom Ježišovi Kristovi a doterajšiemu učiteľskému úradu Cirkvi.

 

Nezávislú vyšetrovaciu komisiu iniciujú laici z dola

Chicago, 2.7.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 469 – Kardinál Blase Cupich, arcibiskup v Chicagu, nezrušil suspendovanie tradicionalistického kňaza, hoci bol oslobodený z obvinení údajne nevhodného sexuálneho správania.
Cupich odvolal pátra Franka Phillipsa CR, farára Farnosti St. Jána Cantiusa v Chicagu, v marci a úplne mu zakázal vykonávať kňazskú službu.
Skupina farníkov a podporovateľov pátra Phillipsa oznámila, že nezávislá vyšetrovacia komisia, neiniciovaná predstavenými v cirkvi, kňaza od obvinení úplne oslobodila.
Páter Phillips je členom Kongregácie resurekcionistov. Tá obvinenia preskúmala a už 26. mája dospela k výsledku, že kňaz nijako neporušil ani trestné právo, ani cirkevné právo. Napriek tomuto výsledku arcibiskup Cupich rozhodol, že kňaz sa nevráti do farnosti, ani do ním založeného spoločenstva regulárnych kanonikov sv. Jána Cantiusa.Kňazská služba mu bola nezákonne zablokovaná
Kongregácia prípad prešetrila a arcibiskupovi oznámila výsledky. Rozhodnutie arcibiskupa akceptuje, ako uvádza v liste Gena Szareka, provinciála kongregácie, farníkom.
Paula Watersová, hovorkyňa Arcibiskupstva Chicago, pre noviny Chicago Tribune oznámila, že „vyšetrovanie síce nenašlo porušenia svetského, či cirkevného práva, no vynorili sa informácie, ktoré opatrenia voči Phillipsovi oprávňujú“. Presnejšie sa však nevyjadrila.

Gertrude Maria Cordovana († 6.4.1632) – sicilská jeptiška a mystička, která prí prohlašovala, že prožila sexuální styk s Ježíšem Kristem, byla vězněna inkvizicí skoro 25 let a nakonec upálena

Z Wikipédie

Gertrude Maria Cordovana (zomrela 6. apríla 1724) bola talianska mníška. asi terciárka. Bola obvinená inkvizíciou v Palerme na Sicílii za herézu kvôli jej tvrdeniu, že zažila intímnu skúsenosť s Bohom. Po uplynutí dvadsiatich piatich rokov bola popravená a jej prípad a popravy priťahol veľkú pozornosť.

Gertrude Cordovanová bola mníškou Rádu svätého Benedikta. V roku 1699 ju vyskúšala inkvizícia na Sicílii spolu s bratom Romualdom, mníchom Rádu sv. Augustína, ktorý bol obvinený za Quietism a Molinism, a vraj jeho komunikáciu s anjelmi. 

Zatiaľ čo Cordovana bola obvinená z pýchy, márnomyseľnosti a pokrytectva. Tvrdila, že prežila nejaké intímnosti so samým Bohom a označila to za čisté a sväté.

Obaja boli podrobení potupnému väzneniu, počas ktorého odmietli opäkovane odvolať svoje názory. Napriek nedostatku potravy a vody a hroznému mučeniu. Gertrude Cordovana zostala vo väzení dvadsaťpäť rokov.

V roku 1724 sa Inkvizícia po tom, čo sa stále nepoddávali, sa vzdala pokusu, že budú činiť pokánie a požiadala o ich popravu, ktorú schválil biskup Albarucin, veľký inkvizitor Španielska a vraj svätého rímskeho cisára.

Obaja Gertrude Cordovan a Romualdo boli popraveni na námestí San Erasmo v Palerme ráno 6. apríla 1724.

Poprava priťahovala veľkú pozornosť a zúčastnilo sa na nej verejnosť, asi 20 000 ľudí, inkvizícia, senát, viceprezident, mestská vláda a šľachta, Cordovana bola odvlečená na miesto popravy vo veľkom sprievode pred Romualdom spoločne s ďalšími 26 väzňami inkvizície.

Po priviazaní o kôl boli jej vlasy a oblečenie nejakým neznámym ohňom zapálené ešte pred samotnou popravou. 

Potom ich ako najťažších zločincov voči kráľovskému majestátu a bludárov proti kresťanskej viere upálili.

 

podrobná správa o tisícročnom prenasledovaní gréckokatolíkov na našom území

 

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *