Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Veľký reset

8. januára 2021 Yozef 0 Comments

jedna insiderka poučí viac, než 1000 tárajov

NWO v Číne

Veľký reset = Veľké súženie a prenasledovanie 7 rokov.

Matúš 24:21 Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo; ale pre vyvolených budú skrátené tie dni.“
Zjavenie 20:4 „A videl som tróny, a posadali si na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.“

Klaus Schwab se 13. května 2019 na půdě Chicagské rady pro globální záležitosti vyjádřil jasně –

éra svobody skončila.

 

Príhovor kardinála Sandovala v plnom znení:

Spiknutie Nového svetového poriadku (NWO)

Drahí priatelia, pandémia neprejde za mesiac, či dva – možno potrvá aj 5-6 rokov. … ako to len tí páni budú chcieť. Potrvá to. Je to veľmi ťažká situácia, akú ľudstvo v histórii nikdy nezažilo.
A hrozí tým istý Bill Gates, ktorého všetci dobre poznáte, pretože je to „prorok“ – predpovedá budúcnosť tak, ako predpovedal pandémiu a predpovedá dokonca aj epidémiu kiahní … „Náhodou“ vychádza najavo, že v laboratóriu v Atlante, ktoré Bill Gates sponzoruje, uchovávajú kmeň kiahní. Takže pripraviť sa na novú pandémiu, novú hrozbu?
Otázkou je, čo títo páni zamýšľajú? Sú to ľudia veľmi mocní na veľmi vysokých miestach, s veľkými financiami a veľmi skrytí, hoci teraz už poznáme mená niektorých z nich. Čo týmto všetkým zamýšľajú?
Vytvorili vírus a ten teraz útočí na mnohé národy na zemi. Čo chcú? Chcú svetovú vládu, chcú dosiahnuť Nový svetový poriadok (New World Order- NWO), ktorý sa už roky hlása. Nový poriadok, jednu svetovú vládu – jednu armádu, jednu menu, jedno hospodárstvo a tiež jedno náboženstvo, ktoré určite nebude kresťanským náboženstvom – proti nemu budú bojovať. Bude to náboženstvo matky Zeme, náboženstvo človeka, ľudstva, univerzálneho bratstva.
A na čo sú tieto pandémie? Tie oslabujú národy a ich nezávislosť. Vrhajú ich do dlhov a tak sa podkopáva hospodárstvo. Oslabujú a ničia vzdelávanie zatvorenými školami, distančnou výukou, veľmi dlhými prázdninami. Bránia praktizovaniu náboženstva ako to robili už celý minulý rok, zatvárajú kostoly, redukujú počty ľudí. Zabraňujú stretávaniu ľudí atď. atď.
No nadovšetko vyvolávajú strach, hrozný strach medzi obyvateľstvom: strach, ktorý je škodlivý, pretože strach napáda zdravie ľudí. Lekári to vedia a mali by to hovoriť: strach potláča obranu organizmu, ničí imunitný systém organizmu. Nesmieme žiť v strachu!
Chcú zredukovať populáciu, pretože hovoria, že je príliš veľa ľudí, že sedem a pol miliardy ľudí na zemi je príliš veľa, že Zem ich nedokáže uživiť a treba ich zredukovať asi o 5-6 miliárd, aby samozrejme zostali iba oni.
A otázka je: Budú mať úspech? Možno že budú, možno budú mať úspech – dočasne.
Súčasný boj v USA napríklad nie je medzi Bidenom a Trumpom – to sú iba dve ľudské osoby, ktoré sa pominú – oni prichádzajú a odchádzajú. Tento boj je v súčasnosti medzi tými, ktorí chcú tento nový svetový poriadok – týmito globokratmi – a nacionalistami, ktorí chcú nezávislosť veľkého národa Spojených štátov a bolo by veľmi dobré, keby zostal nezávislý, aby mohol pomáhať iným národom, aby mohli byť takisto nezávislé.
No je isté, že mnohí v USA sú tiež za nový svetový poriadok. V iných krajinách na zemi sú tiež mnohí vodcovia za tento nový poriadok a aj uprostred vojny medzi byrokratmi, vládcami, plutokratmi musia byť ľudia usilujúci o NWO, ktorí niekedy skrývajú svoju tvár. A preto – nech sa to ľudia dozvedia!
Možno, že dočasne budú úspešní v zavádzaní nového poriadku. Ja to tiež hovorím, lebo v Božom zjavení v Starom a Novom zákone sú tajomné slová, ktoré sa teraz začínajú plniť. Tajomné slová ako napr.
„Choď ľud môj, vstúp do svojich izieb a zavri dvere za sebou, schovaj sa trocha nakrátko, kým neprejde hnev, (Iz 26,20). .Go,
Čipom, ktorý zamýšľajú vložiť do vakcíny, vás budú mať pod kontrolou a bude znamením šelmy podľa slov Zjavenia sv. Jána 13: „Nik nemôže kupovať, alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena,“ – inými slovami budete paralyzovaní.
Náš Pán Ježiš Kristus hovoril o veľkom súžení, o ťažkej dobe, v ktorej on nejakým spôsobom príde a on sa pýta:
„Ale nájde Syn človeka vieru na zemi keď príde?“ Bude ešte viera na zemi? Je to akoby hovoril o veľkom odpade vo viere v Krista. A napriek tomu, Pán hovorí, že tie dni budú skrátené, skrátené kvôli vyvoleným, takže vyvolení nebudú stratení, oni neodpadnú! Vo Svätom písme sú teda tajomné slová. Celá apokalyptická literatúra je plná tajomných vecí, ktoré človek neberie vážne, či ich nepochopí, dokiaľ neprídu, alebo sa nekončia ako teraz.
No povedal som, že nový poriadok môže zvíťaziť dočasne. Nový poriadok môže prísť do sveta, nevylučujem to – ale oni nezvíťazia definitívne! Iba Kristus, náš Boh je ten, kto zvíťazí a on už aj zvíťazil a to definitívne.
Sú to veľmi mocné slová, keď Pán hovorí o Cirkvi, veľmi mocné slová Pána, tajomné, ale mocné, keď hovorí o svojej Cirkvi: Brány pekelné ju nepremôžu, brány pekelné ju nepremôžu!
Ak celé toto globálne sprisahanie podporovateľov nového poriadku je protikresťanské, myslíte si, že bude triumfovať? Nie, nebude triumfovať – ten, kto zvíťazí je Kristus, náš Pán, ktorý je stále s nami a ktorý, keď odchádzal, povedal:
„A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“
Toto je Pán – on si uvedomuje, čo sa deje. On hľadí dolu z neba a smeje sa z plánov ľudí. On ich dokáže zmariť jedným dychom. On ich dokáže ľahko zmariť a zmeniť veci iným spôsobom.
Drahí bratia, drahí bratia, oni nás držia zamknutých, vystrašených, paralyzovaných a tým ľahšie ovládateľných a robia z celej zemi veľké stádo, a iba niekoľko pastierov z veľmi vysokých miest, veľmi skrytých, veľmi bezpečných nám diktuje, čo máme robiť a ako máme žiť.
Ale oveľa vyššie ako oni, oveľa mocnejší ako oni, je náš Pán Ježiš Kristus, nesmrteľný Kráľ vekov, ktorý nesie moc a kráľovstvo na svojich pleciach – Kráľa kráľov, Pán pánov.
Nežime teda v strachu, my ktorí veríme v Boha, my, ktorí veríme v Krista.
Náš osud, ó Pane, je v tvojich rukách. A ty nás zachrániš pre svoje nesmiernu dobrotu a nesmierne milosrdenstvo.
Nech nás chráni preblahoslavená Panna Mária – najmä Guadalupská Panna – ktorá nám povedala, keď prišla na úsvite evanjelizácie:
„Nemáte sa čoho báť, či nie som tu ja – vaša Matka? Či nie ste v mojom srdci?”
Preto majme dôveru tí z nás, ktorí veria a žime s Bohom a bez strachu z ľudí!
Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

 

Klaus Schwab & His Great Fascist Reset

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *