Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

kto sú skrytí správcovia systému?

9. januára 2021 Hermes 0 Comments

V roce 1967 se v Torontu sešlo 18 lidí,

kteří přišli s nápadem ovládnout svět.

Jednalo se o 6 představitelů největších světových bank,

6 zástupců energetických korporací

a 6 představitelů potravinářských korporací.

Tito lidé položili základ ideologie, která je daleko horší než

nacismus nebo komunismus. Ideologie, která dostala název

  Globální totalita nebo také

Nový světový řád čili NWO (New World Order)

Cestu k nastolení NWO popsali v 15 bodech, které
dostaly název Torontské protokoly

„Kto vidí páchať iného korupciu a nereaguje na to,

                                         je jej spolupáchateľom“ pápež František

Papež se dále zaměřil a Řekl  účastníkům kongresu organizovaného Mezinárodní asociací pro trestní právo.

„Hledají se nejenom obětní kozlové, kteří by svou svobodou a životem zaplatili za veškerá sociální zla, jak to bylo typické pro primitivní společnosti, ale kromě toho je tu častá tendence záměrně vytvářet nepřátele – stereotypní postavy, které v sobě koncentrují všechny rysy, které společnost vnímá a vykládá jako hrozbu. Mechanismy, jakými jsou tyto zlověstné obrazy utvářeny, jsou tytéž, které svého času umožnily šíření rasistických myšlenek.

„Jedním z častých zanedbání trestního práva, které je důsledkem sankční selektivnosti, je mizivá anebo vůbec žádná pozornost věnovaná trestným činům páchaným těmi nejmocnějšími, zejména pak makrodelikvenci korporací.
Globální finanční kapitál stojí u původu závažných deliktů namířených nejenom proti vlastnictví, nýbrž také proti lidem a životnímu prostředí. Jedná se o organizovanou kriminalitu, zodpovědnou, mimo jiné, za předluženost států a plenění přírodních zdrojů naší planety. Trestní právo nemůže odhlížet od chování, které těží z asymetrických situací a využívá svého dominantního postavení na úkor kolektivního blahobytu. To se kupříkladu děje, když se spekulativně vyvolá umělé snížení cen státních dluhopisů, bez ohledu na to, že to může ovlivnit či zhoršit ekonomickou situaci celého národa. Pokud tyto delikty vedou k hladu, bídě, nucené migraci, smrti na léčitelné nemoci, ničení životního prostředí a genocidě domorodých národů, jejich závažnost je na úrovni zločinů proti lidskosti.“
„Zároveň je zajímavé, že využívání daňových rájů, což je vynález sloužící k zakrytí všech druhů deliktů, není vnímáno jako korupce a organizovaná kriminalita. Obdobně masový fenomén přivlastňování veřejných fondů prochází bez povšimnutí anebo je považován za pouhý střet zájmů. Vyzývám všechny, aby se nad tím zamysleli.“
Je třeba bdít na občanské i církevní rovině, abychom zabránili jakémukoli možnému kompromisu s touto degenarací.“

„Je tu stále tentýž kořen – lidská schopnost krutosti. A to je skutečná vášeň!!

„Skandální koncentrace globálního bohatství je možná v důsledku tichého souhlasu lidí zodpovědných za věci veřejné s držiteli moci. Korupce je procesem smrti – když umírá život, nastupuje korupce. (…) Korupce je zlo větší než hřích. Spíše než odpuštění vyžaduje toto zlo léčbu. Z korupce se totiž stalo něco tak samozřejmého, že tvoří osobní a sociální status, je běžnou praktikou při obchodních a finančních transakcích, veřejných zakázkách a v každém jednání, které se týká státní agendy. Je vítězstvím zdání nad realitou a nestoudné drzosti nad řádnou soudností.”

Takzvané mimosoudní či mimoprávní popravy jsou vědomé vraždy, kterých se dopouštějí některé státy a jejich agenti

Mimosoudní popravy, které systematicky páchají státy mezinárodního společenství, ale také nestátní subjekty, jsou autentickým zločinem.”

Jak může trestní právo naložit s korupcí, tázal se papež František v samém závěru:
„Trestní postih je selektivní. Je jako síť, která zachytí jen malé ryby, zatímco velké nechá svobodně plavat v moři. Formy korupce, které je třeba nejpřísněji stíhat, jsou ty, které působí vážné společenské škody. A to jak v ekonomické a sociální oblasti – jako například podvody ve veřejné správě a její nepoctivý výkon – tak ve vytváření jakýchkoliv překážek, které se staví do cesty spravedlnosti s úmyslem zajistit beztrestnost vlastní špatnosti či špatnostem třetích osob.”

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *