Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

kto sú skrytí správcovia systému?

9. januára 2021 Yozef 0 Comments

V roce 1967 se v Torontu sešlo 18 lidí,

kteří přišli s nápadem ovládnout svět.

Jednalo se o 6 představitelů největších světových bank,

6 zástupců energetických korporací

a 6 představitelů potravinářských korporací.

Tito lidé položili základ ideologie, která je daleko horší než

nacismus nebo komunismus. Ideologie, která dostala název

  Globální totalita nebo také

Nový světový řád čili NWO (New World Order)

Cestu k nastolení NWO popsali v 15 bodech, které
dostaly název Torontské protokoly

„Kto vidí páchať iného korupciu a nereaguje na to,

                                         je jej spolupáchateľom“ pápež František

Papež se dále zaměřil a Řekl  účastníkům kongresu organizovaného Mezinárodní asociací pro trestní právo.

„Hledají se nejenom obětní kozlové, kteří by svou svobodou a životem zaplatili za veškerá sociální zla, jak to bylo typické pro primitivní společnosti, ale kromě toho je tu častá tendence záměrně vytvářet nepřátele – stereotypní postavy, které v sobě koncentrují všechny rysy, které společnost vnímá a vykládá jako hrozbu. Mechanismy, jakými jsou tyto zlověstné obrazy utvářeny, jsou tytéž, které svého času umožnily šíření rasistických myšlenek.

„Jedním z častých zanedbání trestního práva, které je důsledkem sankční selektivnosti, je mizivá anebo vůbec žádná pozornost věnovaná trestným činům páchaným těmi nejmocnějšími, zejména pak makrodelikvenci korporací.
Globální finanční kapitál stojí u původu závažných deliktů namířených nejenom proti vlastnictví, nýbrž také proti lidem a životnímu prostředí. Jedná se o organizovanou kriminalitu, zodpovědnou, mimo jiné, za předluženost států a plenění přírodních zdrojů naší planety. Trestní právo nemůže odhlížet od chování, které těží z asymetrických situací a využívá svého dominantního postavení na úkor kolektivního blahobytu. To se kupříkladu děje, když se spekulativně vyvolá umělé snížení cen státních dluhopisů, bez ohledu na to, že to může ovlivnit či zhoršit ekonomickou situaci celého národa. Pokud tyto delikty vedou k hladu, bídě, nucené migraci, smrti na léčitelné nemoci, ničení životního prostředí a genocidě domorodých národů, jejich závažnost je na úrovni zločinů proti lidskosti.“
„Zároveň je zajímavé, že využívání daňových rájů, což je vynález sloužící k zakrytí všech druhů deliktů, není vnímáno jako korupce a organizovaná kriminalita. Obdobně masový fenomén přivlastňování veřejných fondů prochází bez povšimnutí anebo je považován za pouhý střet zájmů. Vyzývám všechny, aby se nad tím zamysleli.“
Je třeba bdít na občanské i církevní rovině, abychom zabránili jakémukoli možnému kompromisu s touto degenarací.“

„Je tu stále tentýž kořen – lidská schopnost krutosti. A to je skutečná vášeň!!

„Skandální koncentrace globálního bohatství je možná v důsledku tichého souhlasu lidí zodpovědných za věci veřejné s držiteli moci. Korupce je procesem smrti – když umírá život, nastupuje korupce. (…) Korupce je zlo větší než hřích. Spíše než odpuštění vyžaduje toto zlo léčbu. Z korupce se totiž stalo něco tak samozřejmého, že tvoří osobní a sociální status, je běžnou praktikou při obchodních a finančních transakcích, veřejných zakázkách a v každém jednání, které se týká státní agendy. Je vítězstvím zdání nad realitou a nestoudné drzosti nad řádnou soudností.”

Takzvané mimosoudní či mimoprávní popravy jsou vědomé vraždy, kterých se dopouštějí některé státy a jejich agenti

Mimosoudní popravy, které systematicky páchají státy mezinárodního společenství, ale také nestátní subjekty, jsou autentickým zločinem.”

Jak může trestní právo naložit s korupcí, tázal se papež František v samém závěru:
„Trestní postih je selektivní. Je jako síť, která zachytí jen malé ryby, zatímco velké nechá svobodně plavat v moři. Formy korupce, které je třeba nejpřísněji stíhat, jsou ty, které působí vážné společenské škody. A to jak v ekonomické a sociální oblasti – jako například podvody ve veřejné správě a její nepoctivý výkon – tak ve vytváření jakýchkoliv překážek, které se staví do cesty spravedlnosti s úmyslem zajistit beztrestnost vlastní špatnosti či špatnostem třetích osob.”

z denníka „riaditeľa zemmegule“
“To všechno použijeme proti celému lidstvu na planetě, ale oni se to nikdy nesmí dozvědět!“
1.Udržujme jejich životy krátké a jejich mysl slabou, zatímco budeme předstírat, že děláme pravý opak a tvoříme celosvětový mír.
2.Naše znalosti o vědě a technologii využijeme jemně, aby nikdy neviděli, co se děje. Budeme používat měkké kovy, akcelerátory stárnutí a sedativa v potravinách, ve vodě i ve vzduchu. Budou pokryti jedy, kamkoli se obrátí.
3.Díky měkkým kovům přijdou o rozum. Slíbíme, že najdeme lék z našich mnoha fondů, a přesto jim dáme více jedu.
4.Chemické jedy budou vstřebávány pokožkou idiotů, kteří věří, že určité hygienické a kosmetické produkty, prezentované skvělými herci a hudebníky, přinesou věčné mládí na jejich tváře a těla, a skrze jejich žíznivá a hladová ústa zničíme jejich mysl a reprodukční orgány. Jejich děti se narodí jako zdravotně postižené a deformované, a my tuto informaci skryjeme.
5.Jedy budou ukryty ve všem kolem nich, v tom, co pijí, jí, dýchají a nosí. Musíme být důmyslní v rozdělování jedů, protože vidí daleko.
6.Naučíme je, že jedy jsou dobré – s vtipnými obrázky a hudebními tóny v televizi. Ti, které sledují, k tomu budou nápomocni.
7.Najmeme je, aby prosadili naše jedy.
8.Uvidí, že naše výrobky jsou použity ve filmu a zvyknou si na ně a nikdy nepoznají jejich skutečný účinek.
9.Až porodí, vstříkneme jedy do krve jejich dětí a přesvědčíme je, že jim pomáháme!
10.Začneme brzy, dokud je jejich mysl nevyvinutá, zaměříme na jejich děti s tím, co děti nejvíce milují, na sladké věci.
11.Když se jim pokazí zuby, naplníme je kovy, které zabijí jejich mysl a ukradnou jejich budoucnost.
12.Když byla ovlivněna jejich schopnost učit se, vytvořili jsme léky, díky kterým budou ještě více nemocní, a které způsobí další nemoci, na které vytvoříme další léky.
13.Uděláme je poslušnými a slabými před námi, před naší mocí.
14.Budou mít deprese, budou pomalí a obézní, a až k nám přijdou pro pomoc, dáme jim další jed.
15.Jejich pozornost zaměříme na peníze a materiální statky, aby se nikdy nespojili se svým vnitřním já.
16.Rozptýlíme je smilstvem, vnějšími radovánky a videohrami, aby nikdy nebyli v Jednotě se vším.
17.Jejich mysl bude patřit nám a udělají, co jim řekneme. Pokud odmítnou, najdeme způsoby, jak implementovat technologii, která jim změní mysl.
18.Strach použijeme jako zbraň.
19.Dosadíme jejich vlády, a v rámci nich nastolíme
opozici.
20.Budeme vlastnit obě strany.
21.Vždy budeme skrývat svůj cíl, ale budeme pokračovat v našem plánu.
22.Udělají tu práci za nás a my budeme prosperovat z jejich dřiny.
23.Naše rodiny se nikdy nebudou míchat s jejich. Naše krev musí být čistá (protože je).
24.Donutíme je, aby se navzájem zabíjeli, když se postaví proti nám.
25.Budeme je udržovat oddělené od Jednoty skrze dogma a náboženství.
26.Budeme kontrolovat všechny aspekty jejich života a říkat jim, co si mají myslet a jak.
27.Vedeme je laskavě a necháme je věřit, že se vedou sami.
28.Budeme mezi nimi podněcovat nevraživost prostřednictvím našich frakcí. Když mezi nimi svítí světlo, uhasíme ho výsměchem nebo smrtí, která nám nejlépe vyhovuje.
29.Donutíme je roztrhat jejich srdce na kusy a zabíjet vlastní děti.
30.Toho dosáhneme pomocí nenávisti jako našeho spojence, hněvu jako našeho přítele. Nenávist je zcela oslepí a nikdy neuvidí, že v jejich konfliktech budeme jejich vůdci.
31.Budou se zabíjet navzájem. Budou se koupat ve vlastní krvi a zabíjet sousedy, dokud uvidíme, že jsou proti nám.
32.Z toho budeme mít velký prospěch, protože nás neuvidí, protože nás nevidí.
33.Budeme dál prosperovat z jejich válek a jejich úmrtí.
34.Budeme to opakovat, dokud nebude dosaženo našeho konečného cíle.
35.Budeme je dál nutit žít ve strachu a hněvu, budeme jim dávat obrázky a zvuky.
36.Použijeme všechny prostředky, které máme. Naše prostředky nám zajistí jejich práce.
37.Donutíme je nenávidět sebe a své sousedy.
38.Vždy před nimi budeme skrývat božskou pravdu, že jsme všichni jedno.
39.To nesmí nikdy vědět! Nikdy nesmí vědět, že barva je iluze, musí vždy věřit, že nejsou si rovni. Krok za krokem, kapku po kapce postoupíme k našemu cíli.
40.Převezmeme jejich půdu, zdroje a bohatství, abychom nad nimi mohli vykonávat kontrolu.
41.Oklameme je, aby přijali zákony, které ukradnou i tu malou svobodu, kterou mají.
42.Vytvoříme peněžní systém, který je navždy uvězní a udrží je a jejich děti v dluzích.
43.Když je společně zakážeme, obviníme je ze zločinů a světu předneseme jiný příběh, protože budeme vlastnit všechna média.
44.Naše sdělovací prostředky využijeme ke kontrole toku informací a jejich pocitů v náš prospěch.
45.Když se proti nám postaví, rozdrtíme je jako hmyz, protože jsou méně než to.
46.Budou bezmocní s tím cokoliv udělat, protože nebudou mít zbraně.
47.Některé z nich najmeme, aby prováděli naše plány, slíbíme jim věčný život, ale ten nikdy mít nebudou, protože nejsou z nás. 48.Rekruti budou nazýváni ′′ iniciovanými ′′ a budou naočkovaní, aby uvěřili falešným obřadům průchodu do vyšších říší.
49.Členové těchto skupin si budou myslet, že jsou jedni z nás, ale nikdy nepoznají pravdu.
50.Nikdy se nesmí dozvědět tuto pravdu, protože by se obrátili proti nám.
51.Strach použijeme jako zbraň.
52.Dosadíme jejich vlády, a v rámci nich nastolíme opozici.
53.Budeme vlastnit obě strany.
54.Vždy budeme skrývat svůj cíl, ale budeme pokračovat v našem plánu.
55.Budeme to
opakovat, dokud nebude dosaženo našeho konečného cíle.
56.Za svou práci budou odměněni pozemskými věcmi a velkými tituly, ale nikdy se nestanou nesmrtelnými a nikdy se k nám nepřidají, nikdy nedostanou světlo a nebudou cestovat mezi hvězdy.
57.Nikdy nedosáhnou vyšších říší, protože jejich zabití zabrání přechodu do říše osvícení.
58.Tohle nikdy nezjistí.
59.Pravda bude před nimi skryta, tak blízko od nich!
60. Ano, iluze svobody bude tak skvělá, že se nikdy nedozví, že jsou našimi otroky.

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *