Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

kto má pravdu v očkovaní?

14. januára 2021 Yosef 0 Comments

                                    mRNA, čiže messengerová „vakcína“

to nie je vakcína, ale syntetický patogén

                                                     ktorý spôsobí, že bunky s týmto „vedeckým štartérom“
                                                                           napadnú vlastný organizmus

MUDr. Andrew Wakefield: „Vakcína proti Covidu není vakcína,

je to nevratná genetická modifikace “ Autor filmu VAXXED

očkovací mafie začala systematicky „proočkovávat“

čili geneticky upravovat světovou populaci 

        prečo niekto zámerne blokuje účinné lieky?
Takže co do definice RNA vakcína vůbec není vakcína, protože nevyvolává imunitní reakci. Musí být nejprve převedena na protein, a ten protein teprve vytvoří imunitní reakci. Vakcína s „poslem“ RNA je vlastně genetické inženýrství. Přesně tak to je. Vkládá do vašich buněk genetický materiál RNA viru a žádá po buněčné mašinérii, aby produkovala ve vašich buňkách protein, na který teprve bude váš imunitní systém reagovat. A co se při tom může pokazit? Váš systém buněk má sám produkovat buňky, na které bude reagovat sám váš imunitní systém! Ale tomu se říká autoimunitní onemocnění!
Desať krokov ako nás zotročiť pod zámienkou koronavírusu
Tady se to může obrovsky a strašlivě pokazit. Nikdy předtím to nebylo použito na lidi. Pokud jde o vakcínu Pfizer, nikdy to nebylo testováno, jenom s tím rychle šli na trh! A vidíme, že k velkým problémům již dochází. Myslím, že byly dva případy anafylaxe, byla právě oznámena úmrtí.
Musíme tedy vědět, o co jde. A především to, že tato vakcína není vakcína, je to chybné pojmenování. Je to přechodný produkt, který vede k generování produkce proteinu. Je to genetické inženýrství, které nikdy nebylo otestováno na lidských bytostech.

 

         Spoločnosť Pfizer BioNTech otvorene priznáva, že jej produkt môže zmeniť DNA očkovaného a spôsobiť i jeho smrť

Prirýchle označenie vakcíny na koronavírus ako „bezpečný produkt“ médiami, úradmi a vládami je vzhľadom na toto priznanie šokujúce

 

Experimentálne vakcíny proti mRNA COVID-19
sú operačným systémom navrhnutým
na programovanie ľudskej DNA,
hovorí sama Moderna

                                                                           Nepredvídateľné vedľajšie účinky

„Vtedy kričte, že sa deje neprávosť, keď sa bude diať druhému                                                                                                  – keď sa bude diať Vám – bude už neskoro! 
                                                                                   (kardinál Ratzinger – pápež Benedikt XVI.)

Lekárnici za život

sa vyjadrili k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19

Foto: lzz.sk
Členovia Občianskeho združenia Lekárnici za život – Slovensko vyjadrili z pozície zdravotníckych pracovníkov svoj názor k problematike očkovania proti ochoreniu COVID-19. Ako farmaceuti chápu, že existujú ochorenia, ktorým zatiaľ nedokážeme predchádzať iným spôsobom ako očkovaním, napr. besnota. Vakcíny ako také majú však aj mnoho slabých stránok, dokonca i niekoľko veľmi vážnych nežiaducich účinkov, ktoré často nie sú verejnosti dostatočne objektívne odprezentované. Žiaľ, ani v 21. storočí nemajú mnohé vakcinačné programy na zreteli bezpečnosť osôb. Veď to, čo sa udialo pred pár rokmi v Indii pri použití vakcíny, ktorá síce bola účinnejšia – a používala atenuovaný, teda oslabený živý vírus – ale menej bezpečná, je naozaj veľmi pohoršujúce a smutné. Svoj postoj zverejnili na stránke občianskeho združenia a my ho prinášame v plnom znení.

I.

STANOVISKO

„Ak oni budú mlčať, budú kričať kamene.“

(Lk 19, 40)

(1.1) Ako občianske združenie Lekárnici za život – Slovensko by sme z pozície zdravotníckych pracovníkov radi vyjadrili svoj názor k problematike očkovania proti ochoreniu COVID-19. Ako farmaceuti chápeme, že existujú ochorenia, ktorým zatiaľ nedokážeme predchádzať iným spôsobom ako očkovaním, napr. besnota. Vakcíny ako také majú však aj mnoho slabých stránok, dokonca i niekoľko veľmi vážnych nežiaducich účinkov, ktoré často nie sú verejnosti dostatočne objektívne odprezentované. Žiaľ, ani v 21. storočí nemajú mnohé vakcinačné programy na zreteli bezpečnosť osôb. Veď to, čo sa udialo pred pár rokmi v Indii pri použití vakcíny, ktorá síce bola účinnejšia – a používala atenuovaný, teda oslabený živý vírus – ale menej bezpečná, je naozaj veľmi pohoršujúce a smutné.1

(1.2) Vedecké komunity vo svete sú si vedomé toho, že hoc sa od vakcinácie proti COVID-19 očakáva zmiernenie vážnych symptómov ochorenia, nie je zatiaľ zaručené, že zaočkovaní pacienti nebudú môcť byť infekční.2 To by jednoducho znamenalo, že relatívne zdraví ľudia schopní podrobiť sa očkovaniu síce budú vlastnými protilátkami chránení od závažného priebehu ochorenia, ale neprestávajú tak automaticky byť hrozbou prenosu ochorenia na najrizikovejšie skupiny obyvateľstva.

(1.3) Vzhľadom na to, že bezpečnosť mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19 nebola dlhodobo skúmaná, nie je vylúčená ani možnosť vyvolávania autoimunitných ochorení, ktoré sa symptomaticky prejavujú až po dlhšom čase. Realita je taká, že dodnes nevieme kauzálne liečiť ani jedno jediné autoimunitné ochorenie. Pomer rizika infekcie koronavírusom a benefitu plošnej vakcinácie obyvateľstva s možnosťou spustenia autoimunitného ochorenia je teda minimálne veľmi diskutabilný. Napriek tomu je výskum v oblasti korelácie a kauzality medzi očkovaním a autoimunitným procesom na vedeckej pôde až iracionálne marginalizovaný, pričom na tento fakt upozorňujú aj celosvetovo najviac uznávané vedecké publikácie. 34

(1.4) Radi by sme pripomenuli, že na liečbu a prevenciu nielen COVID-19, ale aj chrípky a im podobným ochoreniam sa nevyvíjajú iba vakcíny. Okrem toho, že máme k dispozícii voľnopredajné lieky, ktoré už dávnejšie preukázali účinnosť v liečbe vírusových infekcií dýchacích ciest a sú odporúčané aj ako prevencia COVID-19, ako napr. KALOBA5, niektoré typy probiotík6 či Vitamín D78, obrovský potenciál v prevencii COVID-19 má i liek, ktorého účinnosť a bezpečnosť poznáme už roky – ISOPRINOSINE9. Z pohľadu farmaceutov vnímame zo strany vedeckých pracovníkov podieľajúcich sa na verejnej mienke obrovské zanedbanie oboznamovania laikov s uvedenými možnosťami prevencie a prezentovanie vakcín ako jedinej možnej prevenčnej alternatívy.

(1.5) Napriek pomoci, ktorú nám vakcíny v histórii poskytli, si musíme zachovať obozretnosť a neurobiť podobnú chybu ako pri antibiotikách, to jest nepreceniť ich.

(1.6) Očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 sa mnohí ľudia podrobiť nesmú práve preto, že ich zdravotný stav je sám o sebe kontraindikáciou. Vnímame preto ako svoju povinnosť dodávať povzbudenie tým najzraniteľnejším z našej spoločnosti. Povzbudiť ich, že je tu možnosť prevencie a podpornej liečby aj pre tých, ktorí sa očkovania nemôžu zúčastniť, či už zo zdravotných alebo z etických dôvodov, ak vnímajú opodstatnené zábrany siahnuť po ktorejkoľvek z vakcín, ktoré by mali byť používané na Slovensku.

Za správnosť: Mgr. Mária Nováková

II.
VÝZVA A ODPORÚČANIE

„Skôr, než som Ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa…“
(Jer 1,5 a)
(2.1) Hoci sú etické dôvody odmietania očkovania v spoločnosti oveľa viac zľahčované, nie sú o nič menej závažné, než tie zdravotné. Totižto využívanie embryonálnych bunkových línií pochádzajúcich z potratených ľudských plodov pri produkcii mnohých vakcín vo všeobecnosti a niektorých vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré budú nasadené aj na Slovensku, je nielen smutnou a nespochybniteľnou skutočnosťou, ale i morálnym zlom, ktoré vytvára etický konflikt u všetkých, ktorí majú úctu k životu od jeho počatia až po prirodzenú smrť.
(2.2) Európska komisia (EK) v rámci centrálnej stratégie v oblasti vakcín uzavrela v mene krajín Európskej únie (EÚ) dohody s jednotlivými výrobcami vakcín.10 Ide o týchto výrobcov:
  • (2.2.1) AstraZeneca v spolupráci s University of Oxford
  • (2.2.2) Janssen Research & Development, Inc. v spolupráci s Johnson & Johnson
  • (2.2.3) Moderna, Inc. v spolupráci s National Institutes of Health
  • (2.2.4) Pfizer v spolupráci s BioNTech
  • (2.2.5) Sanofi v spolupráci s GSK Protein Sciences*
  • (2.2.6) CureVac*

(2.3) Po preštudovaní11 dostupných štúdií môžeme zodpovedne prehlásiť:

  • (2.4) Vakcíny na báze vírusového vektora od spoločností [2.2.1]12 AstraZeneca v spolupráci s University of Oxford (USA, Veľká Británia) a [2.2.2]13 Janssen Research & Development, Inc. v spolupráci s Johnson & Johnson (USA) sú nadizajnované a priamo vyprodukované na embryonálnych bunkových líniách z potratených ľudských plodov [2.2.1: T-REx-293 (RRID:CVCLD585)142.2.2: PER.C6/TetR(RRID:CVCLG704)15, HEK293T-hACE2 (RRID:CVCL_0063)16].
  • (2.5) RNA vakcíny od spoločností [2.2.3]17 Moderna, Inc. v spolupráci s National Institutes of Health (USA) a [2.2.4]18 Pfizer v spolupráci s BioNTech (Nemecko, USA) sú podrobované overovacím testom na embryonálnych bunkových líniách z potratených ľudských plodov [2.2.3: HEK293T (RRID:CVCL0063)19, HEK293T/17 (RRID:CVCL1926)20; 2.2.4: HEK293T (RRID:CVCL_0063)].

(2.6) Pri uvedených typoch vakcín [2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4] informujeme našich členov-farmaceutov, že tieto vakcíny sú v súlade s metodikou tvorby Registra svedomiu repugnantných liečiv21 zaradené do stupňa repugnancie22 „⊗ Nikdy nevydávať23 s RSR klasifikáciou „➄ Vyvinuté neetickým spôsobom“24. Vyzývame preto našich členov-farmaceutov i všetkých farmaceutov dobrej vôle, aby si pri ich vydávaní uplatnili výhradu vo svedomí a zároveň oboznámili pacientov o možnosti využitia vakcín, ktoré sú v rámci Európskej únie zazmluvnené a nie sú eticky sporné.

  • (2.7) Proteínová vakcína od spoločnosti [2.2.5]25 Sanofi v spolupráci s GSK Protein Sciences (Francúzsko, USA) a RNA vakcína od spoločnosti [2.2.6]26 CureVac (Nemecko) neboli síce nadizajnované ani priamo vyprodukované na embryonálnych bunkových líniách z potratených ľudských plodov – a preto sme ich v odseku 2.2 zvýraznili – ale dodnes nám nie sú známe postupy overovacích testov, ktorým sú podrobované, a preto nie je vylúčené, že na tejto úrovni vývoja využívajú embryonálne bunkové línie z potratených ľudských plodov.

(2.8) Pri uvedených typoch vakcín [2.2.5, 2.2.6] informujeme našich členov-farmaceutov, že tieto vakcíny sú v súlade s metodikou tvorby Registra svedomiu repugnantných liečiv zaradené do stupňa repugnancie „◎ Odporúčame nevydať“27, pričom sme ich zatiaľ neklasifikovali podľa RSR klasifikácie. Preto odporúčame našim členom-farmaceutom i všetkým farmaceutom dobrej vôle, aby po vlastnom odbornom a morálnom posúdení zvážili uplatnenie si výhrady vo svedomí pri ich vydávaní.

(2.9) Odborová organizácia Prvé lekárnické odbory28 zabezpečí právnu ochranu svojich členov pri uplatňovaní si výhrady vo svedomí pri výdaji takýchto eticky sporných vakcín. Prípadných uchádzačov o členstvo prosíme, aby sa obrátili so svojimi otázkami na ..

(2.10) Pri vakcíne od spoločnosti [2.2.6] CureVac poznamenávame, že pri detekcii expresie mRNA bola použitá vôbec prvá kultivovaná ľudská bunková kultúra (imortalizovaná a rakovinová) z roku 1951 označená ako HeLa (RRID:CVCL_0030)29 vypestovaná z buniek karcinómu 31 ročnej Afro-Američanky, Henrietty Lacks, matky piatich detí, ktorá zomrela na endocervikálny adenokarcinóm vyvolaný ľudským papillomavírusom (rakovina krčku maternice). Táto, podobne ako mnohé iné pre medicínsky výskum významné ľudské bunkové kultúry vznikli bez vedomia či súhlasu ich pôvodcu.

(2.11) Túto informáciu – v kontexte iných a závažnejších – uvádzame ako memento výzvy pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, aby pacienta ani v týchto ťažkých časoch – kým vážne neohrozuje seba či iných – nezbavovali jeho práva poskytnúť či odmietnuť udelenie informovaného súhlasu s úkonmi, ktoré na ňom má zdravotník vykonávať.

***

(2.12) Tiež pripomíname, že v kultúrnej spoločnosti má pacient právo žiadať od zdravotníckeho pracovníka aj také informácie, ktoré mu pomôžu zvážiť etickú povahu lekárskeho úkonu či farmaceutického prípravku, ktorý má byť na ňom či na jemu blízkej osobe vykonaný či použitý. Vyplýva to aj z Etického kódexu zdravotníckeho pracovníka, kde sa uvádza, že: „Zdravotnícky pracovník rešpektuje pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie.“30

(2.13) Lekár, aplikujúci vakcínu vyprodukovanú na akýchkoľvek ľudských embryonálnych bunkových líniách by pacientovi nemal zamlčať, že napriek tomu, že sú vakcíny čistené od obsahu bunkového odpadu, ktorý vznikol po tom, ako bol vírus na bunkách namnožený, stopy po fragmentoch ľudskej DNA („residual cell-substrate DNA“) potrateného ľudského plodu sú jednoznačne vo vakcíne stále prítomné.31

(2.14) Dokonca WHO s touto skutočnosťou ráta a určuje maximálne limity DNA fragmentov vo vakcínach.32 Okrem etického, je tu ale aj zdravotný aspekt vplyvu DNA na imunitný systém a to tak, že ovplyvňujú TLR (Toll-like receptory) zapojené do zápalových procesov, čo je aktuálne v štádiu skúmania.33

III.
ODÔVODNENIE

„Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?“
(Lk 23,31)
(3.1) Pre pochopenie našej naliehavej výzvy je potrebné si uvedomiť, že pri vývoji embryonálnych bunkových línií nešlo len o jeden náhodný, nepodmienený či historicky vzdialený potrat, ktorý sa nás dnes už netýka. Totiž ak sa pozrieme na problematiku využívania, resp. v prípade lekárnikov vydávania vakcín produkovaných na embryonálnych líniách, sa nám vykonávané morálne zlo z minulosti, môže javiť omnoho prítomnejšie ako sme zo začiatku predpokladali.

(3.2) Žiaľ, pri vývoji prvej embryonálnej bunkovej línieWI-3834 bolo na začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia potratených až 22 ľudských plodov.35 V tom istom období bola kultivovaná embryonálna bunková línia MRC-536. Na týchto dvoch líniách je dodnes množený vírus ružienky, ktorý je súčasťou vakcín používaných pri povinnom očkovaní aj na Slovensku.37 Obe tieto bunkové línie sú v katalógoch označované ako „konečné“ („finite cell lines“), tzn. že je známy maximálny možný počet delenia populácie, ktorý sa pohybuje okolo 50 pasáží. Po dosiahnutí tohto limitu – zvaného tiež Hayflickov limit – bunky konečných kultúr hynú. Aj preto bola v roku 1977 kultivovaná ďalšia – akoby záložná – embryonálna bunková línia IMR-9038. Výskumníci si starostlivo vyberali vhodné ľudské plody podľa prísnych kritérií tak, aby IMR-90 bola svojou charakteristikou čo najpodobnejšia predchádzajúcim dvom bunkovým líniám a sami vedci deklarovali, že mala byť iba jednou z mnohých v biorepozitári amerického Národného inštitútu pre výskum starnutia a všeobecnej bunkovej biológie.39 V roku 1973 bola kultivovaná embryonálna bunková línia HEK-29340, ktorú katalógy radia k tzv. transformovaným, keďže bola transfekovaná adenovírusom typu 541, čo znamená, že vedci bunky transfekciou geneticky modifikovali, pričom okrem iného predĺžili aj ich životnosť. Zdôrazňujeme, že číslo „293“ z jej označenia je poradové číslo experimentu s bunkami z potratených ľudských plodov. V roku 1985 bola kultivovaná ďalšia embryonálna bunková línia PER.C642 a z toho istého potrateného plodu aj HER 91143. V roku 2015 čínski vedci predstavili embryonálnu bunkovú líniu Walvax-244, ktorá má slúžiť pre celú Čínu ako čisto produkčná bunková línia na výrobu vakcín. Podobne ako pri IMR-90 vedci pred jej vývojom „hodnotili“ 9 ľudských plodov „vhodných na potrat“ podľa vopred stanovených kritérií tak, aby sa čo najviac podobali plodom potrateným pri vývoji bunkových línií WI-38 a MRC-5. Na základe výsledkov tohto hodnotenia si za základ tejto novej bunkovej línie vybrali pľúcne bunky zdravého plodu potrateného v 3. mesiaci gestačného veku. Zarážajúce ale je, že v roku publikovania tejto štúdie (2015) čínski vedci zároveň uviedli, že k vývoju tejto embryonálnej bunkovej línie sa podujali preto, že na čínskom trhu je v predaji „historická“ bunková línia MRC-5 iba v pasážach 32 a 33, pričom podľa Čínskej farmakopédie je „33. pasáž pri MRC-5 posledné delenie, ktoré môže byť ešte použité na produkciu vírusu“45.

(3.3) Inými slovami – „historické“ a „tradičné“ konečné bunkové línie slúžiace na výrobu vakcín, ktoré boli desiatky rokov považované za „zlatý štandard“, sa „míňajú“. Zrazu naša spolupráca na zle využívaním takýchto vakcín prestáva byť až tak vzdialená v čase.

(3.4) Dávnejší príklad osudu embryonálnej bunkovej línie IMR-90 a tento príklad z nedávnej minulosti týkajúci sa línie Walvax-2 potvrdzujú, že vo vedeckých sférach a v plánovaní farmaceutických spoločností jestvujú jasné, preukázateľné a trvalé snahy nielen pokračovať vo využívaní embryonálnych bunkových línií pochádzajúcich z intencionálne potratených ľudských plodov, ale z dôvodu „opotrebovania“ už raz kultivovaných „historických“ línií aj zakladať stále nové embryonálne bunkové línie pochádzajúce z vopred naplánovaných, dobre pripravených a premyslených selektívnych potratov inak zdravých ľudských plodov.

(3.5) Dodajme, že k novembru 2009 používalo 87 vedeckých inštitúcií v 24 krajinách viac ako 1071 jedinečných ľudských embryonálnych bunkových línií aj na iné ako vakcinačné účely46, a že okrem týchto bunkových línií, ktoré môžeme označiť ako „rodičovské“, existujú aj ich „následnícke“, resp. „dcérske“ bunkové línie odvodené od týchto rodičovských. Tak napríklad WI-38 má k dnešnému dňu registrovaných 13 dcérskych bunkových línií, MRC-5 ich má 142, IMR-90 zas 34, HEK-293 až 398, zatiaľ čo PER.C6 iba jednu a Walvax-2 a HER 911 nemajú ani jednu registrovanú dcérsku líniu.47 Dcérske línie sa vytvoria vždy, keď výskumníci chcú použiť čiastočne upravené vlastnosti pôvodnej bunkovej línie v špecifickom výskume či v inej aplikačnej praxi.

***

(3.6) Čo si ako spoločnosť „objednáme“, vedci nám „dodajú“. Ak budeme bez výhrad – ba horšie, bez výčitiek svedomia – pokračovať v používaní vakcín produkovaných na embryonálnych bunkových líniách pochádzajúcich z potratených ľudských plodov – hoc by sme využívali iba potraty uskutočnené desaťročia dozadu, ich dôsledky žijú  „in vitro“ dodnes – výskumníkom a farmaceutickým spoločnostiam dávame vedomú objednávku na to, aby dnes, tu a teraz pokračovali v tom, čo v súčasnosti nemáme problém odsúdiť ako nemorálne vtedy, ak sa to odohrávalo v minulosti.

(3.7) Skôr či neskôr nás toto naše rozhodnutie môže dobehnúť. Preto je práve teraz, keď sa celosvetovo koncentruje vedecký svet na riešenie jedného medicínskeho problému, najvhodnejší čas vyslať takto sústredeným vedcom jasný a ohromujúci signál, že naša spoločnosť prahne po vede, ktorá rešpektuje život každého človeka od jeho počatia až po prirodzenú smrť teraz v súčasnosti a aj v budúcnosti.

V Bratislave 18.12.2020
Mgr. Veronika Cagáňová,
predseda správneho kolégia
o. z. Lekárnici za život – Slovensko
Vyjadrenie subkomisie KBS pre bioetiku k stanovisku o.z. Lekárnici za život
05. 01. 2021

Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (ďalej len „subkomisia“) sa v spolupráci s príslušnými odborníkmi z medicínskych, farmaceutických a biologických vied na výslovnú žiadosť Sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a Tlačovej kancelárie KBS zaoberala materiálom občianskeho združenia „Lekárnici za život“, uverejneným pod názvom „Stanovisko k problematike očkovania proti ochoreniu COVID-19“ na webovom sídle tohto združenia dňa 18. decembra 2020 (ďalej len „materiál LZŽ“).

Subkomisia tak urobila napriek tomu, že je verejne k dispozícii jednoznačné oficiálne stanovisko KBS v tejto veci, vydané dňa 8. decembra 2020, obdobné, vecne súhlasné stanoviská iných biskupských konferencií, vydané v Európe či v zámorí, ako aj jasné vyjadrenie Kongregácie pre náuku viery – Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín zo dňa 21. decembra 2020, priamo schválené pápežom Františkom. Skutočnosť, že s uvedenými explicitnými vyjadreniami Učiteľského úradu Katolíckej cirkvi je materiál LZŽ vo viacerých podstatných morálnych hodnoteniach a odporúčaniach v priamom rozpore, by mala pre veriaceho kresťana – katolíka plne postačovať na jeho jednoznačné odmietnutie.

Dôvodom spracovania tohto vyjadrenia, okrem toho, že materiál LZŽ obsahuje mnohé vecné a odborné omyly tak z medicínskeho, ako aj z etického a teologického hľadiska, bolo jeho neobyčajne aktívne rozširovanie prostredníctvom rôznych, často veľmi problematických, internetových stránok a sociálnych sietí. To paradoxne, napriek nízkej odbornej kvalite materiálu, vyvolalo nemalé znepokojenie či zneistenie pomerne veľkého počtu aj racionálne uvažujúcich osôb, najmä veriacich. Tieto osoby následne adresovali svoje otázky a žiadosti o odborné stanovisko i morálne usmernenie predstaviteľom a spomínaným orgánom KBS, vrátane subkomisie.

Subkomisia chce opätovne zdôrazniť, že si veľmi váži a vysoko hodnotí úprimný záujem veriacich kresťanov i širšej verejnosti o tieto závažné odborné a morálne otázky. Ide vskutku o „problémy života a smrti“, ktorými bolestne žije, trpí a prechádza celá naša spoločnosť. Subkomisia je presvedčená, v súlade s opakovanými vyjadreniami Učiteľského úradu Katolíckej cirkvi, osobitne s vyjadreniami a povzbudeniami pápeža Františka, ako aj s vyjadreniami popredných, verejne činných osobností Slovenska, že všetci ľudia, občania našej vlasti, si zaslúžia v týchto odborných aj morálnych záležitostiach jasné slovo, overené a neskreslené informácie a každú účinnú a skutočne prospešnú pomoc. S tým sú však v príkrom rozpore mnohé poľutovaniahodné aktivity a vyjadrenia, medzi ktoré, žiaľ, patrí aj materiál LZŽ.

Autori materiálu LZŽ ním nepreukázali, že majú dostatočnú medicínsku, vakcinologickú, farmaceutickú či inú vedecky fundovanú odbornosť na kvalifikované zhodnotenie skutočností a poznatkov, na ktoré sa odvolávajú. Výsledkom sú, žiaľ, viaceré pseudovedecké, chybné, odborne neudržateľné a informačne škodlivé vyjadrenia aj odporúčania, ktoré sa v materiáli LZŽ uvádzajú. Tieto odborné prešľapy, hoci aj zahalené do zdanlivo vedecky znejúceho jazyka, je potrebné z vedecko-odborného hľadiska jednoznačne odmietnuť. Subkomisia pripomína, že zmysluplná, konkrétna odborná diskusia predpokladá nevyhnutnú mieru odbornej kvalifikácie na oboch diskutujúcich stranách. Pokiaľ na jednej strane, ako ukazuje obsah, mätúce závery a chybné odporúčania materiálu LZŽ, takáto kvalifikácia absentuje, odborná diskusia má len malú nádej na úspech. Subkomisia v tejto súvislosti pripomína vyjadrenie KBS zo dňa 8. decembra 2020, v ktorom sa uvádza, že „nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci očkovania, bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať.“

Vo vzťahu k etickým a morálno-teologickým tvrdeniam, otázkam a odporúčaniam, uvádzaným autormi materiálu LZŽ, subkomisia považuje za viac než dostačujúce už spomínané stanovisko KBS z 8. decembra 2020, ako aj opakované i najnovšie vyjadrenia Učiteľského úradu Katolíckej cirkvi. Subkomisia zároveň konštatuje, že združenie LZŽ nemalo a ani v súčasnosti nemá oficiálne cirkevné schválenie.

Aktuálne vyjadrenia alebo odporúčania združenia LZŽ, ktoré sa týkajú záležitostí kresťanskej viery alebo mravov, nemožno teda považovať za stanoviská, ktoré by vyjadrovali autentické učenie Katolíckej cirkvi v týchto otázkach. To sa osobitne týka odporúčania, aby si členovia LZŽ uplatnili výhradu vo svedomí a nikdy nevydávali vakcíny, ktorých dodávky už doposiaľ Európska komisia dojednala. Ide o zbytočné a neúnosné bremeno, ktoré LZŽ svojvoľne kladie na svedomie lekárnikov, najmä po tom, ako sa k etickej otázke pôvodu či výroby vakcín opakovane vyjadril Učiteľský úrad Katolíckej cirkvi i KBS. Ide zároveň o extrémne nerozumný a nezodpovedný prístup v súčasnej situácii, keď sú vo veľmi vážnom ohrození života a zdravia početné skupiny obyvateľstva a medicína nemá k dispozícii iné účinnejšie prostriedky a eticky úplne bezproblémové alternatívy.

Subkomisia s poľutovaním konštatuje, že hoci združenie LZŽ sa svojím názvom „Lekárnici za život“ hlási k ochrane ľudského života, touto výzvou a jej odporúčaniami sa, žiaľ, zaradilo medzi tých, ktorí spochybňovaním odborných medicínskych autorít aj Magistéria Cirkvi vedome ohrozujú životy a zdravie obyvateľstva.

Bratislava 5. januára 2020

Mons. Peter Rusnák, predseda Subkomisie pre bioetiku a Teologickej komisie KBS

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k očkovaniu proti COVID-19

Konferencia biskupov Slovenska pripomína zásadné vyjadrenia Pápežskej akadémie pre život (20052017) a Kongregácie pre náuku viery (2008). Tieto vatikánske inštitúcie v príslušných dokumentoch jasne rozlišujú medzi morálnou zodpovednosťou výrobcov a vedcov používajúcich morálne problematický biologický materiál a morálnou zodpovednosťou prijímateľov konkrétnych vakcín a liekov. Objasňujú, že na strane očkujúcich lekárov a prijímateľov vakcín je morálne prípustné očkovať i dať sa zaočkovať aj takouto vakcínou, ak nie sú k dispozícii iné, eticky úplne bezproblémové vakcíny, a ak existuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie. Pripomínajú tiež, že boj proti nemorálnym praktikám v biomedicínskom výskume a farmaceutickom priemysle sa nesmie viesť na úkor spoločného dobra a najohrozenejších členov spoločnosti.

Biskupi USA v memorande zostavenom komisiou USCCB pre pro-life aktivity z 20. novembra 2020 objasnili, že na výrobu vakcín proti COVID-19 od spoločností Pfizer & BioNTech a Moderna neboli použité bunkové línie, ktoré majú pôvod vo fetálnom tkanive odobratom z tela potratených detí – na akomkoľvek stupni plánovania, vývoja alebo produkcie. Pfizer aj Moderna použili takúto bunkovú líniu iba na jeden z laboratórnych testov svojich produktov. Spojenie s abortom teda existuje, nie však priame, ale vzdialené. Na námietky, že použitie vakcíny s akýmkoľvek, aj vzdialeným spojením s abortom je vždy nemorálne, biskupi USA reagovali, že taký názor nezodpovedá katolíckemu morálnemu učeniu.

Túto argumentáciu potvrdila aj Konferencia biskupov Anglicka a Walesu v stanovisku svojho Oddelenia pre sociálnu spravodlivosť z 3. decembra 2020. Upozornila zároveň, že vakcíny od spoločnosti AstraZeneca sú priamejšie spojené s bunkovou líniou z abortu. Na základe kritérií rozlišovania spomenutých vatikánskych inštitúcií však britskí biskupi uisťujú, že ani zaočkovanie sa touto vakcínou nie je hriechom.

Slovenskí biskupi sa po porade s odborníkmi lekárskej vedy pridávajú k apelu Svätého Otca a spomínaných katolíckych biskupských konferencií. Dúfajú v skorú dostupnosť čo najlepšej vakcíny či vakcín, tak z hľadiska etického hodnotenia, ako aj z pohľadu primeranej účinnosti a bezpečnosti. Zdôrazňujú potrebu spravodlivého sprístupnenia vakcinácie pre všetky skupiny obyvateľstva, najmä pre tých, ktorí sú ochorením COVID-19 najviac ohrození. Dodávajú tiež, že ochrana života a zdravia je vážnou morálnou povinnosťou – nevynímajúc riadne overené a schválené očkovacie programy.

Napokon pripomínajú stanovisko Subkomisie KBS pre bioetiku z roku 2013, ktoré upozornilo, že nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci očkovania, bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať.

Bratislava, 8. decembra 2020

 

Ostatné choroby sa odsúvajú na vedľajšiu koľaj. Mnohí z tých, ktorí odporúčajú očkovanie, majú preukázateľné prepojenia na farmaceutické spoločnosti a propagácia očkovania im prináša výhody alebo finančný zisk,” tvrdí ZSI.

“Špičkovým vedcom a odborníkom s protikladným odborným a vedeckým názorom, či už domácim alebo zahraničným, nebolo umožnené v médiách vyjadriť zásadné biomedicínske výhrady proti očkovaniu proti ochoreniu COVID-19,” pokračuje združenie vo svojom vyhlásení.

Združenie slovenskej inteligencie zdôrazňuje a varuje

  1. Stanovisko pápeža Františka k očkovaniu proti COVID-19 bolo publikované ako vyjadrenie súkromnej osoby, nie ako oficiálne stanovisko pápežského úradu.

 

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *