Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

konzervatívny expápež a pápež progresívny

20. januára 2021 Yosef 0 Comments

    22. 1. 2021 bude pápež v úrade 7 r. 10 mes a 9 dní, ako bol Benedikt XVI.

                                            šokujúce výroky pápeža Františka

„el salario universal”, tedy univerzální mzda.

nepodmíněný základní příjem nabízí jako dobově přiměřená strukturální podoba milosrdenství.

„Pouliční prodavači, malí farmáři, stavební dělníci, textilní pracovníci, ti, kdo pečují, vy, kdo jste v neformální práci, jste ne volné noze nebo v místní ekonomice, nemáte stálý příjem abyste zvládli tyto těžké časy.“ … „Možná je čas zvážit základní nepodmíněnou mzdu, která by uznala a důstojně ocenila důležité úkoly, které vykonáváte. Díky tomu bychom mohli dosáhnout ideálu jako lidé i křesťané.             Dělník bez práv je nonsens.“

 Papežova analýza současného systému neoliberálního kapitalismu je zdrcující „Tak jako přikázání ´nezabiješ´ klade jasnou mez, aby se zachovala hodnota lidského života, v současnosti musíme říci ´ne´ ekonomii exkluze a nerovnosti. Taková ekonomika zabíjí.“ (Evangelií gaudium, 53). 

Pápež takmer zomrel, keď mal 21 rokov, pretože sa uňho rozvinul zápal pohrudnice, ako uviedol britský životopisec Austen Ivereigh. Z toho dôvodu museli mladému mužovi odstrániť časť jednej strany pľúc.

„Eticky sa majú všetci dať zaočkovať. Nie je to ľubovoľná možnosť, je to etické konanie. Pretože hazarduješ so svojím zdravím, hazarduješ so životom, ale aj so životom druhých,“ povedal v rozhovore pre taliansku televíziu Canale 5.

vo svojej nedávnej knihe s názvom Let Us Dream: The Path to a Better Future (Snívajme: Cesta k lepšej budúcnosti): „Z vlastných skúseností viem, ako sa cítia pacienti s koronavírusom napojení na pľúcnu ventiláciu, keď bojujú o každé nadýchnutie.“

vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať.

„Odmietanie (očkovania) je samovražda a neviem si to vysvetliť, ale my sa dnes musíme dať zaočkovať,“ povedal František pre taliansku televíziu Canale 5.

Zakázaná a prikázaná sloboda svedomia

Dôkaz, že pápeži neučia vždy rovnako. Vývoj je aj u nich.

 

                Odvážne vety II.Vatikánskeho koncilu

 

Perly Benedikta XVI.

“Dospelá viera nie je tá, ktorá sa nechá unášať módnymi trendami“

„Tí, ktorí upalovali iných či ich dali mučiť, nečítali evanjelium bedlivo“

„Človek by sa mal snažiť prežívať vlastný príbeh,

a nie byť kópiou niekoho iného“

„človek potrebuje pokušenie, aby prešiel očistou a transformáciou.“ Podľa Benedikta XVI tak Boh robí preto, aby viera človeka „dospela,“ aby sa vedel posunúť od „povrchnej zbožnosti k jednote s Bohom.“

“Utekajte pred modloslužbou!“

„Hriech, vplyv satanizmu a tolerancia kacírstva sú koreňmi škandálov týkajúcich sa sexuálneho zneužívania kňazmi. Keďže je to Bohom založená inštitúcia, v ktorej sa sviatostne ’sprítomnil pre všetkých ľudí‛, diabol má záujem zničiť kňazstvo.“

„Byť v cirkvi nie je to isté ako byť v nejakom spolku, ale je to bytie v Pánovej sieti, ktorou on vyťahuje dobré aj zlé ryby z vôd smrti do krajiny života. Môžem si uvedomovať, že v tejto sieti som vlastne vedľa zlých rýb a pociťovať to, ale pravdou je, že ja tam nie som kvôli nim alebo kvôli iným, ale som tam preto, že je to sieť Pánova.“

„Všetkých chcem z celého srdca ubezpečiť, že cirkev bude viesť otvorený a úprimný dialóg v snahe nájsť skutočné dobro pre ľudí a spoločnosť.“

„Cirkev by mala chrániť človeka pred sebazničením.“

„Viera je protijed proti sebectvu.“

„On je lekár a my sme pacienti. Uznať ho, je prvý krok k záchrane, k východu z bludiska, do ktorého sa sami zatvárame svojou namyslenosťou. Pozdvihnúť oči k nebu, vystrieť ruky a žiadať pomoc je tým východiskom – za predpokladu, že je tu Niekto, kto načúva, a kto nám môže prísť na pomoc.“

„V intelektuálnej a pedagogickej činnosti je pokora potrebná cnosť, ktorá nás chráni pred samoľúbosťou, ktorá uzatvára prístup k pravde. Nesmieme priťahovať študentov k nám samotným, ale posielať ich k onej Pravde, ktorú všetci hľadáme.“

„Musíme byť skutočne preniknutí Božou realitou, aby celý náš život – a nie iba niektoré myšlienky – bol liturgiou, bol uctievaním.“

„Nikdy nesmieme zabudnúť – ako kňazi – že jediným správnym prístupom k službe Pastiera nie je úspech, ale kríž.“

„Viera prirodzene musí byť znovu premyslená a predovšetkým žitá dnes novým spôsobom, aby sa stávala niečím, čo patrí prítomnosti.“

„Práve stretnutie s ľudskosťou Boha sa premenilo na radosť: jeho dobrota vytvára skutočnú slávnosť.“

„Nie je iba unavená Cirkev, ako v Európe.“

„Viera je priateľkou inteligencie.“

„Treba si zachovať úctu ku tajomstvu iného človeka.“

„Boh nepovyšuje svoj ľud na veľmoc,ale znova sa prejavuje a účinkuje cez to,

čo je malé.“

„ Najväčšie chvíle Cirkvi sú chvíľami jej utrpenia a prenasledovania,

a nie obdobia, v ktorých má veľa peňazí a svetskú moc.“

„ Kľúč ku Starému zákonu nám dáva až Nový zákon.“

„Láska sa neprejavuje mäkkým srdcom, poddajnosťou, ale práve náročnosťou.“

„/Ku životu s Kristom/ patrí v určitej miere aj nepohodlnosť žiť z ťažkosťami

jeho vlastnej rodiny“.

„Kresťan je človek slobodný od seba samého.“

„Mária je víťazka nad všetkými kacírstvami.“

„Najspoľahlivejší  výklad Svätého písma nám dávajú svätci.“

„Existuje aj jednoduchá, pokorná svätosť, o ktorej nikto nepíše a ktorá je predsa

taká podstatná pre život Cirkvi.“

„Aby sme sa stretli s Bohom, musíme sa naučiť pozerať srdcom. Srdcom mladým,

nezaťaženým predsudkami či oslepeným pyšnými záujmami… Dajte si pozor na

modly, vstupujúce do našej viery… Z Cirkvi treba vyhnať všetko, čo protirečí

službe a dobrote, ktoré uzdravujú.“

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *