Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

12 sviatostí?

20. januára 2021 Yosef 0 Comments

Sv. Peter Damiani v 11. st  mal takú heterodoxnú mienku,
že vo sv. cirkvi je prítomných 12 sviatostí.
Na Tridentskom koncile v 16. st ich bolo ako ortodoxných 
uzákonených sedem. 

Milujte sa 

 

Kardinál Věří ve „Svátost Chudoby“/ 8?/

Kardinál Raniero Cantalamessa poskytl při adventním ústupu 18. prosince “biblický a teologický základ” pro preferenční volbu pro „chudé.“

Své teorie publikoval na Cantalamessa.org. Je pro něj “opodstatněné” hovořit o “Svátosti” chudoby, kterou se neváhá porovnat s Eucharistii.

“Ten kdo o chlebu řekl: ‘Toto je mé tělo’ použil stejná slova i o chudých,“ tvrdí Cantalamessa a nabízí jako důkaz Matouš 25,31, kde Kristus říká, že to co je děje hladovým, žíznivým, uvězněným, nahým a cizím, se děje jemu.

Nicméně, říkat “toto je mé tělo” a říkat “to jsi pro mě udělal” jsou dvě velmi rozdílné věci.

Sviatosť zasväteného života? /9/

dôležitosť tzv. cely sebapoznania

Pár stáročí bola vraj sviatosť inaugurácia katolíckeho kráľa? /10/

Ďalším prvkom, ktorý zdôrazňoval význam tohto rituálu pre posvätnosť kráľovskej hodnosti, ale aj pre jeho chápanie ako „služby Božej v prospech bratov“, bola skutočnosť, že králi Francúzska a Anglicka po korunovácii kládli ruky na chorých, aby ich uzdravili. A vždy, v mene tejto „služby“ kráľovskej moci, cisár Svätej ríše rímskej po pomazaní miništroval počas omše ako subdiakon či diakon.

Zatiaľ čo cirkevní predstavitelia pripisovali liečiteľské schopnosti kráľov pomazaniu, ktoré im bolo
udelené pri korunovácii, kráľovskí apologéti šírili teóriu, že liečenie vyviera z posvätnej
podstaty kráľovskej moci nezávislej od cirkevného požehnania

 

Existuje sviatosť priateľstva? Prenasledovania pre vieru? Či poznania?

Kristus Během Poslední Večeře ustanovil ne jednu, ale “dvě svátosti,” řekl František, podle italského vydání vatikánské tiskové kanceláře 19. ledna.

Podle Tiskové Kanceláře, dvěma „svátostmi“ byly Eucharistie a Mytí Nohou / 11/ Františkovo pravdivé vykreslení: Ve Španělském poselství venezuelskému duchovenstvu hovořil o dvou „Institucionálních činech“, které Kristus vykonal při Poslední Večeři, nikoli o „dvou svátostech.“


Sandro Magister – a nejen on – je ohromen, že vatikánský komunikační nástroj dělá takové chyby.  

B. Ráček TJ – Cirkevní dějiny

 

Dotýka sa nás Duch Boží v tichu, samote ? /12/

V tichu sa rodia pravdivé slová.

Ticho je revolúcia,“

Modlitba je silnější než atomová bomba.

Maria, Královna růžence, zázračným způsobem zachránila malé,

čtyřčlenné Společenství kněží jezuitů,

kteří žili na faře vzdálené jen 8 bloků domů od centra exploze.

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *