Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

infovojna v cirkvi

22. januára 2021 Yosef 0 Comments

antipápež Anaklét preklial sv. Norberta

„pápež Štefan V.“ veľmi negatívne proti sv. Metodovi 

Žiaľ, originál buly pápeža Štefana V. Quia te zelo fidei – kráľovi Svätoplukovi, existuje len v odpise z 10. storočia v cisterciánskom kláštore Heiligenkreuz v Rakúsku. Je však nespochybniteľné, že pápež Štefan V. oslovuje Svätopluka ako kráľa. Píše: Štefan, biskup, sluha sluhov Božích, Svätoplukovi, kráľovi Slovanov. List sa datuje rokom 885. Tieto údaje si dosiaľ nikto v zahraničí nedovolil spochybniť. Duplikát buly v Diecéznom múzeu v Nitre je každému dostupný

Jonáš Záborský aj F.V. Sasinek sa domnievajú,

že táto bula bola sfalšovaná Wichingom

Pre Vichinga nebolo problémom podplatiť pisárov pápežskej kúrie, aby vyhotovili falzifikát, ktorý sa tváril ako originál. Pápež Štefan V. si nemal ako overiť originálnosť tejto „buly“, predloženej Vichingom, preto konal tak, ako konal. Pápež Štefan V. bulou Quia te zelo fidei zakázal používanie staroslovienčiny…

 

sv. Panna Orleánska

Francúzi nakoniec Janu predali Angličanom za sumu šesťtisíc libier, a tá sa tak definitívne stala majetkom Angličanov.
Bola obžalovaná z čarodejníctva, modloslužobníctva, zo spojenia s diablom a z ďalších prehreškov voči kresťanskej viere. 

Vyhlásila, že nemôže splniť rozkazy cirkvi, ak sú v rozpore s tými, ktoré jej dal Boh.

kde priznala, že sa dopustila ťažkého hriechu, „keď sa obliekla do hanebného, neprirodzeného, nepoctivého odevu, odporujúceho prirodzenej slušnosti, a ostrihala si vlasy nakrátko ako muž v rozpore so slušnosťou ženského pohlavia“. Tribunál ju odsúdil na smrť upálením. Na hlavu jej nasadili papierovú mitru s nápisom „kacírka, recidivistka, odpadlíčka, modlárka“. Jeden z očitých svedkov jej popravy zaznamenal: „Vydaná plameňom neprestala až do samého konca volať a nahlas vyznávať sväté meno Ježiša Krista, neustále úpenlivo vzývala a prosila o pomoc svätcov a svätice v raji.“ J

Dopis Johanky z Arku husitům

Dnešná situácia má paralely tiež s ikonoboreckým obdobím kresťanstva vo Východnej rímskej ríši (Byzancii), keď podstatná časť vedenia cirkvi pod vplyvom židovstva a islamu, aj zo strachu i pre hmotné výhody, neprijala bohoľudské tajomstvo v osobe Krista a upadla do herézy. Toto obdobie začalo v roku 726 a trvalo až do roku 843. Biskupi aj za podpory cisárskeho dvora dali ničiť ikony ako modly. Tristo z nich na sneme v roku 754 servilne odsúhlasilo heretické tézy cisára Konštantína V., ktoré zavrhovali úctu ikon. Tí niekoľkí spolu so svojimi prívržencami, ktorí obhajovali pravú náuku, menovite patriarcha sv. Germanos a sv. Ján Damašský či mních Georgios Cyperský, boli kruto prenasledovaní. Georgios sa dokonca otvorene postavil pred cisára a verejne ho usvedčil. V krátkej prestávke prenasledovania v roku 787 bol zvolaný snem, aby anuloval výsledky toho z roku 754 a slávnostne rehabilitovali obhajcov ikon. Žila ešte väčšina aktérov toho prvého.

Už sme tu mali oficiálnu cirkev pod vedením kolaborantského duchovenstva Pacem in terris s ustráchanou väčšinou ľudu a podzemnú, vystavenú prenasledovaniu. Aj terajšia čínska totalitná realita má rozdelenú Cirkev na komunistami spolu s Vatikánom protežovanú „štátnu cirkev“ a podzemnú.

Pravdivá je intuícia Berďajeva: „Oficiálni cirkevní hodnostári, moderní zákonníci a farizeji, veľkňazi mníšskych rádov žehnajúci zločincom tohto sveta, keď sa ich dopúšťajú mocní; byrokratickí klerikáli ako Pobedonoscev, všetci tí malí inkvizítori – agenti Veľkého inkvizítora zapreli vo svojom srdci Krista a rúhajú sa proti Duchu.“

Patriarcha sv. Atanáz (+ 373) neraz sám čelil veľkej presile Ariánov, ktorí popierali božstvo Krista. Podobne patriarcha sv. Ján Zlatoústy bol až 17-krát vo vyhnanstve, pretože obranou viery sa vzoprel cisárskej moci. 

 

Dnešná situácia má paralely tiež s ikonoboreckým obdobím kresťanstva vo Východnej rímskej ríši (Byzancii), keď podstatná časť vedenia cirkvi pod vplyvom židovstva a islamu, aj zo strachu i pre hmotné výhody, neprijala bohoľudské tajomstvo v osobe Krista a upadla do herézy. Toto obdobie začalo v roku 726 a trvalo až do roku 843. Biskupi aj za podpory cisárskeho dvora dali ničiť ikony ako modly. Tristo z nich na sneme v roku 754 servilne odsúhlasilo heretické tézy cisára Konštantína V., ktoré zavrhovali úctu ikon. Tí niekoľkí spolu so svojimi prívržencami, ktorí obhajovali pravú náuku, menovite patriarcha sv. Germanos a sv. Ján Damašský či mních Georgios Cyperský, boli kruto prenasledovaní. Georgios sa dokonca otvorene postavil pred cisára a verejne ho usvedčil. V krátkej prestávke prenasledovania v roku 787 bol zvolaný snem, aby anuloval výsledky toho z roku 754 a slávnostne rehabilitovali obhajcov ikon. Žila ešte väčšina aktérov toho prvého.

Už sme tu mali oficiálnu cirkev pod vedením kolaborantského duchovenstva Pacem in terris s ustráchanou väčšinou ľudu a podzemnú, vystavenú prenasledovaniu. Aj terajšia čínska totalitná realita má rozdelenú Cirkev na komunistami spolu s Vatikánom protežovanú „štátnu cirkev“ a podzemnú.

Dnes tu máme tvoriacu sa „vakcinovanú cirkev“, verzus cirkev spiatočníkov, neposlušných pápežovi. Pravdivá je intuícia Berďajeva: „Oficiálni cirkevní hodnostári, moderní zákonníci a farizeji, veľkňazi mníšskych rádov žehnajúci zločincom tohto sveta, keď sa ich dopúšťajú mocní; byrokratickí klerikáli ako Pobedonoscev, všetci tí malí inkvizítori – agenti Veľkého inkvizítora zapreli vo svojom srdci Krista a rúhajú sa proti Duchu.

Patriarcha sv. Atanáz (+ 373) neraz sám čelil veľkej presile Ariánov, ktorí popierali božstvo Krista. Podobne patriarcha sv. Ján Zlatoústy bol až 17-krát vo vyhnanstve, pretože obranou viery sa vzoprel cisárskej moci.

„Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť! Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla! Áno, hovorím vám: Tohoto sa bojte!“ (Lk 12, 4 – 5). Toto nové duálne prenasledovanie od svetskej vrchnosti a zároveň aj od cirkevnej (od vlastných), oddelenej od Krista a ľudu, bude kreovať v prevažnej miere nekrvavých mučeníkov, mučeníkov ohromného psychického teroru mocných, mediálneho zosmiešňovania a ostrakizovania od zamaskovanej a vakcinovanej väčšiny, ktorá svojim strachom padla do siete diabla. Nedostane sa nám možno ani to nutné z verejných služieb a benefitov, na čo budú mať nárok servilná väčšina

John-Henry Westen
šéfredaktor, LifeSiteNews.com

Trvalo takmer dve tisícročia, kým si nepriatelia katolíckej cirkvi uvedomili, že nemôžu na Cirkev úspešne zaútočiť zvonku. Nespočetné množstvo nemesis od Nerona po Napoleona uspelo iba v získaní sympatií a mučeníkov pre našu katolícku vieru.

Všetko sa zmenilo v polovici 19. storočia, keď tajné spoločnosti osídlené modernistami a marxistami vyliahli plán rozvrátenia katolíckej cirkvi zvnútra. Ich cieľ: zmeniť Jej učenie, Jej liturgiu a Jej poslanie.

V tejto podmanivej a starostlivo zdokumentovanej knihe dr. Taylor Marshall zatahuje oponu svojho hanebného plánu a ukazuje, ako títo Kristovi nepriatelia strategicky infiltrovali semináre, potom kňazstvo, biskupstvo a nakoniec voličov kardinálov – všetko s konečný cieľ zvoliť jedného z nich za pápeža.

Uvidíte, že zdanlivo nekonečné škandály, ktoré sužujú Cirkev, nie sú výsledkom kultúrnych zmien alebo Druhého vatikánskeho koncilu, ako si to mnohí myslia, ale skôr prirodzenými dôsledkami démonického sprisahania, ktoré má zničiť Cirkev.

Na týchto strhujúcich stránkach nájdete:

 • Ako pápeži v 18. storočí objavili sprisahanie preniknúť do Cirkvi.
 • Ako sa teológovia podozriví z toho, že sú modernisti, stali vatikánskymi sprostredkovateľmi moci.
 • Ako úpravy v katolíckom kánonickom práve umožnili dravým kňazom ako Theodore McCarrick zostať na mocenských pozíciách.
 • Ako Panna Mária z La Salette prorocky varovala pred sprisahaním preniknúť do Cirkvi.
 • Ako sa zistilo, že hlavným architektom liturgických reforiem je slobodomurár.
 • Úloha arcibiskupa Fultona Sheena pri odhaľovaní komunistickej infiltrácie kňazstva.
 • Ako mätúce dejiny tretieho fatimského tajomstva súvisia s infiltráciou do katolíckej cirkvi.
 • To, že pápež Pavol VI. Vysvetlil, že Druhý vatikánsky koncil nebol neomylný.
 • Ako pápež Pavol VI. Zrušil hlasovacie práva kardinálov nad 80 rokov, čím zaručil, že všetkých voliacich kardinálov menoval.
 • Ako sa kritériá pre svätosť presunuli z historických činov človeka na jeho osobnú vieru
 • Komplexné korene mafie St. Gallen a to, ako plánovali modifikáciu katolíckej doktríny a voľbu pápeža

 

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *