Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Posledné časy vo videniach

27. januára 2021 Yosef 0 Comments

Proroctvo sv. Františka z Asissi o falošnom pápežovi

V čase tohto prenasledovania jeden, ktorý nebude zvolený kánonicky, dosiahne Pápežstvo, ktoré sa bude rafinovane snažiť dotiahnuť do bludov a k smrti. Škandály sa potom veľmi znásobia, náš Rád bude rozdelený, a mnohé ďalšie Rády budú úplne zničené, lebo budú súhlasiť s bludom namiesto toho, aby proti nemu bojovali.

Tretie fatimské posolstvo

“Po dvoch častiach, ktoré som už vysvetlila, videli sme po ľavej strane Našej Pani tak trochu vyššie anjela, ktorý mal v ľavej ruke ohnivý meč. Šľahali z neho ohne a zdalo sa, že tieto plamene by mali podpáliť svet. Ohne však hasli, keď prišli do styku s jasom, ktorý vychádzal z pravej ruky Našej Pani, ktorú mala obrátenú smerom k anjelovi. Anjel s pravou rukou ukazoval na zem a silným hlasom povedal: „Pokánie, pokánie, pokánie!“ …

Rozliční ďalší biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmú horu, na vrchole ktorej bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby z korkového duba. Svätý otec predtým, než tam prišiel, prešiel mestom, ktoré bolo spolovice zničené, a veľmi trasľavým krokom, zničený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvol, ktoré ležali na ceste. Keď prišiel na vrchol hory, kľakol si pod tým veľkým krížom. Vtom ho zabila skupina vojakov, ktorí naňho strieľali z pušiek i šípmi. Takisto zahynuli jedni po druhých aj ďalší kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry, rôzni laici, muži a ženy rozličných skupín a postavenia. Pod dvoma ramenami Kríža boli dvaja anjeli, každý s krištáľovou  krhľou v ruke, a do nej zbierali krv mučeníkov a spolu s ňou pokropili duše, ktoré smerovali k Bohu“

sen dona Bosca o lodi cirkvi

Ale sotva zomrel pápež, na jeho miesto nastupuje druhý. Zhromaždení dôstojníci zvolili hneď druhého, takže zvesť o smrti pápeža prichádza so zvesťou o novom nástupcovi. Nepriatelia strácajú odvahu. Nový pápež rozptýlil a premohol všetky prekážky a doviedol loď až medzi oba stĺpy. Priviazal ju reťazou, ktorá visela na vpredu na kotvu stĺpa, na ktorom bola Eucharistia a inou reťazou, ktorá visela vzadu ku kotve, ktorá visela na stĺpe, kde stála Nepoškvrnená. 

sv. Pius X.
Aké strašné videnie! Budem to ja? Alebo to bude jeden z mojich nástupcov? Isté je, že pápež utečie z Ríma a keď bude utekať, bude prekračovať mŕtve telá svojich kňazov.

„Viděla jsem obrovské množství lidí, kteří byli zaměstnáni bouráním dómu svatého Petra, ale také jiné, kteří se pokoušeli o jeho stavbu   spojení všech jejich pomocníků obepínalo celý svět a já jsem žasla nad spojitostmi. Ničitelé strhávali celé kusy zdiva a byli mezi nimi obzvlášť přívrženci různých sekt a odpadlíci.

Jako podle plánu a příkazů bourali ti lidé, kteří byli oblečeni v bílé zástěry s modrým lemem a kapsami. Měli zednická kladívka zastrčena za pasem, ale na strhávání zdí se sami nepodíleli, nýbrž jen kladívky na zdivu naznačovali, kdo, kde a jak má vybrat kus zdiva. Jinak byli oblečeni v šatech různého typu. Byli to velcí, tlustí, vážení lidé i v uniformách s hvězdičkami, ale ti sami nepracovali, jen řídili celou akci. K mému zděšení jsem viděla mezi těmito zednáři i katolické kněze   někdy hned nevěděli, kde bourat dál   aby si byli jistí, vyhledali jednoho ze svých, který měl velkou knihu, jakoby zakreslenou plány stavby a postupu ničení. Potom narýsovali zednickým kladívkem přesně, kde se má bourat dál   a hned bylo zdivo dole. Tito lidé bourali s naprostým klidem a jistotou, ale utajeně a byli stále jako na číhané.

Celou noc jsem se musela dívat, jak nepřátelé vláčí Pána Ježíše na Kalvarii a trýzní jej! Vidím takovou spoustu zrádců! Oni nesnášejí, když se jim říká, že je něco špatně. Všemu a každému dají za pravdu, jen aby se mohli dát oslavovat světem, nepřítelem Krista!

Budovali velikou a bláznivou církev, kde by si byli všichni rovni, a tam, kde stál oltář, bylo pusto a strašlivo… Mělo to být pravé společenství nesvatých, jedno stádo pod jedním pastýřem, katolíci, evangelíci a všechny sekty se stejnými právy…“

„Vidím apoštoly, nikoliv ty z minulosti, ale apoštoly posledních časů a zdá se mi, že papež je mezi nimi.“ „Židé se vrátí do Palestiny a před koncem světa se stanou křesťany.“

blahoslavená A.K.Emmerichová

netvárte sa, že sa nič nedeje

žijeme vo veľmi nezvyčajnom čase

Čoskoro sa udeje niečo veľkolepé 

„Mal som tú česť vidieť, ako sa Panna Mária vznáša vo vzduchu nad kostol. Musela byť dosť veľká, pretože ja som stál dole na chodníku. Spočiatku som videl torzo Panny Márie od pása nahor. Je naozaj nádherná. Držala niečo v rukách; bolo to niečo tmavé – čierne. Nevedel som čo to je. Vyzeralo to ako skrútená rolka niečoho. Keď som sa na Ňu pozrel, pohla sa a tá vec v Jej rukách sa začala odvíjať. Vtedy som si uvedomil, že je to akoby bal látky, ktorý sa začal v Jej rukách odkrúcať. Stále ho držala, no on sa odvíjal. Potom som videl ako sa látka spúšťa dole a obtáča sa okolo celej zemegule. Za sekundu bola zasa tam, kde som stál a potom znovu začala obtáčať zemeguľu, len o kus vyššie, a potom znova a znova, až kým ´neobalila´ celý svet do tejto čiernej látky. V duchu som videl pred sebou napísané slovo „zatemnenie“. Vzápätí všetko zmizlo.“

V době, kdy se církev ocitne v krajní nouzi, ti, jejichž povinností je mluvit, budou naopak mlčet.

Archa

Neuveriteľný je príbeh Holanďana Fransa Gunninka, ktorý stavia napodobeninu Noemovej archy. Plavidlo je takmer z polovice také veľké ako to z Biblie a hovorí sa mu Fransova archa. A prečo vlastne pán Gunnink stavia takúto loď? Pretože sa mu snívalo, že jedného dňa bude polovica Holandska zatopená vodou.

„Žijeme blízko mora a asi tak pred 14 rokmi sa mi snívalo, že som videl vlny drviť miestnu hrádzu počas strašnej búrky. Tú noc sa mi toto snívalo.“ –  Interview pre creation.com

„Snívalo sa mi, že časť Holandska bola zatopená. Na druhý deň som sa rozhodol, že si postavím Noemovu archu.“

Most otvorený pre riečnu dopravu

Závažné udalosti

Treťou periódou je teda sedemročné obdobie po roku 2019. Toto obdobie začína práve teraz a skončí v roku 2026 (skôr 27 – p.p.). O tejto dobe Glauber hovorí, že bude plná závažných udalostí v cirkvi, trasúcich sa základoch, vnútornom štiepení; hovorí o delíriu mnohých ľudí, o veľkej strate viery v samotnej cirkvi, po čom budú cirkev ľudia húfne opúšťať. Veriaci budú zrádzaní, prenasledovaní, umlčiavaní a zabíjaní po celom svete. Len tretina z nich ostane. Pán očistí svoju cirkev a svoj ľud skrze perzekúcie a krviprelievanie kvôli strašným hriechom do ktorého svet a cirkev upadli.

 

„Pápež pôjde do Ruska, do Moskvy. Krátko potom, čo sa navráti späť do Vatikánu, nepokoje vypuknú v rôznych častiach Európy.“   z posolstva  z  Garabandalu

P.S.: Najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba sv. ruženca. Panna Mária sľúbila špeciálnu ochranu a starostlivosť o tých, ktorí sa jej ruženec modlia.

 

 

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *