Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

celý svet je v moci zlého

29. januára 2021 Yozef 1 Comment

Pandémie idú podľa pripraveného scenára

Sú vôbec Pravé tie 
Protokoly?

digitálna mena ako topnástroj kontroly

Vlády oznámia, že svet vstúpil do obdobia globálnych hrozieb. Od zmeny podnebia, cez medzinárodný terorizmus a vírusové pandémie až po znečistenie životného prostredia. Ľudia preto musia zabudnúť na demokraciu, slobodu a ľudské práva. A tiež na predchádzajúcu životnú úroveň. Bezpečnosť si predsa vyžaduje obete.

                                                   „komunistický kapitalizmus“ –  na demokraciu zabudnite

Sedenie štrnáste
1. Keď budeme pánmi my, tak už nestrpíme žiadne iné náboženstvo, než naše, ktoré
vyznáva jediného boha, s ktorým je spätý náš osud, pretože my sme vyvolený národ
a náš osud určuje osud celého sveta. Preto musíme zničiť všetky ostatné
náboženstvá. Ak na základe toho povstanú amoderní bezbožníci, tento prechodný
zjav náš plán nijak nezahatí, pretože budú slúžiť ako výstražný príklad
                       nasledujúcemu potomstvu, ktoré prijme naše učenie, učenie Mojžišovho náboženstva,                                                      ktoré nás svojou dôkladne vybudovanou a premyslenou sústavou vedie                                     ku panstvu nad celým svetom. Tým vzbudíme aj úctu k mystickým pravdám
slobodomurárskeho zasvätenia, ktoré, priznajme si to, je základom našej výchovnej
schopnosti.

na tridsiatom  stupni starobylého škótskeho rítu musí zasvätenec prebodnúť pápežskú tiaru.

15. protokol
1) Až prostřednictvím námi všude ve stejný den vyvolaných převratů uznají
všechny vlády svoji neschopnost, staneme se svrchovanými pány, což si může ještě
nějaký čas vyžádat, snad i celé století. Pak se postaráme, aby proti nám nemohlo
být zosnováno žádné spiknutí.

jediné centrum pre týraných mužov v SR?

Sedenie pätnáste

26. Pretože naša samovláda bude dôsledná, bude rešpektovaný každý prejav našej
zvrchovanej moci a každý ju bude bez reptania poslúchať. Nakoniec, nebudeme si
všímať žiadne reptanie či nespokojnosť. Keby predsa len došlo k nejakým činom,
použijeme prostriedky, ktoré zastrašia ostatných ľudí.

30. Až si izraelský kráľ položí korunu na svoju posvätenú hlavu, ktorú mu už vtedy
ponúkne aj celá Európa, stane sa patriarchom celého sveta. Obete, ktoré si vyžiada
dosiahnutie tohto cieľa, nikdy nedosiahnu počet tých obetí, ktoré padli na oltár
velikášstvu za stáročného panovania gojimských vlád.

tí, čo vládnu svetu, sú tí najchudobnejší a najprázdnejší

                                        spoveď ako u prvých kresťanov , v prvej časti videa, a v tej druhej príklad totálneho                                                                             infantilizmu, podpismi proti moci sveta, cha chááá

Sedenie sedemnáste

2. Vynaložili sme mnoho síl na to, aby sme podkopávali dôveru v gojimských kňazov,
ktorých činnosť by nám mohla veľmi prekážať. V tomto smere sme doposiaľ docielili
značných úspechov, lebo vplyv kňazov na ľud sa deň odo dňa zmenšuje.
3. Dnes je už sloboda svedomia uznaná všade. Preto je vyhladenie kresťanstva
otázkou len niekoľkých rokov. Ďaleko ľahšie sa nám to podarí u ostatných
náboženstiev, ale o tom by bolo predčasné hovoriť. Klerikalizmus a kňazstvo obmedzíme
v jeho činnosti natoľko, aby jeho vplyv v budúcnosti nebol prakticky žiadny.
4. Až nadíde okamžik, kedy bude nutné zničiť aj pápežstvo, uskutoční ľud, vedený
našou neviditeľnou rukou, útok na vatikánsky palác. Tu však zakročíme pod
zámienkou, aby sa neprelievalo príliš mnoho krvi. V skutočnosti to však bude len
preto, aby sme vnikli do vatikánskych komnát, ktoré potom neopustíme skôr, ako
nezničíme jeho moc a to i morálne.
5. Kráľ izraelský sa potom stane pravým pápežom sveta, patriarchom medzinárodnej
cirkvi.

Celá tretina poddaných bude podľa nášho programu

špehovať druhých a to len z pocitu povinnosti, aby vláde preukázala dobrovoľnú

službu. Remeslo vyzvedačov a udavačov sa už nebude pokladať za nečestné,

naopak, bude veľmi počestné.

Slobodomurárstvo je obcou satanovou

Sedenie dvadsiate tretie

5. Opakujem, že ľud slepo poslúcha len tvrdú a na ňom nezávislú vládu. V nej vidí
svoju zbraň a ochranu proti sociálnym pohromám. Prečo by ľudstvo malo mať
panovníka s anjelským srdcom? Ľud potrebuje to, aby videl vo svojom panovníkovi
zosobnenie moci a sily.
6. Súčasné vlády živoria uprostred nami znemravnenej spoločnosti, ktorá zavrhuje aj
Božskú autoritu, zo stredu ktorej šľahajú na všetky strany plamene anarchie. Náš
panovník, ako som už povedal, bude nútený najprv tento ničiaci oheň uhasiť. Zničí
túto spoločnosť a ak bude potrebné, utopí ju vo vlastnej krvi, aby ju znovu vzkriesil v
podobe usporiadanej armády, ktorá bude s presvedčením bojovať proti anarchii,
ktorá by mohla nakaziť celý štátny organizmus.
7. Poslaním nášho Bohom vyvoleného panovníka je zničiť všetky zlé sily, ktoré sa
rodia z pudov a nie z inteligencie, zo zvieracieho a nie z ľudského ducha. Tieto sily
dnes triumfujú krádežami a rôznymi inými násilnosťami, uskutočňované v mene
slobody a práva. Oni zničili všetok sociálny poriadok za tým účelom, aby z jeho
trosiek povstal trón kráľa izraelského. Ich úloha však bude skončená, akonáhle sa
náš kráľ chopí moci. Musia mu preto ustúpiť z cesty, na ktorej nesmie zostať ani
steblo, ani najmenší kamienok

                                                                     Milan S. Ďurica

Slobodní murári

 pričom sú sprevádzané mávaním dýky a hrozbami
zničenia oblúd despotizmu (kráľov) a povier (pápeža). Pri rakve sú usporiadané tri lebky, prostredná je
korunovaná vavrínom, a na druhých dvoch je pápežská tiara a kráľovský diadém. Pred prostrednou
lebkou, ktorá reprezentuje hlavu \ známeho slobodomurárskeho mučeníka, Jacqua de Molay, veľmajstra
templárov, ktorý bol popravený na príkaz kráľa Francúzska v roku 1312, kandidát si kľakne na kolená.
Potom postupne prepichuje dýkou druhé dve lebky, a volá: “Nenávisť a smrť civilnému despotizmu” a
“Nenávisť a smrť náboženskému despotizmu”.

Rytieri Kadosh
Zoberme si rytierov Kadosh ako ilustráciu všeobecného charakteru týchto vyšších stupňov. Fr. Gruber
píše o tomto stupni: “Stupeň Kadosh, ktorý potláča pápežskú tiaru a kráľovskú korunu, je
určený na to, aby uskutočnil spravodlivú pomstu voči “vysokým zločincom” za vraždu
Molaya, a ako ‚apoštoli pravdy a ľudských práv‘ oslobodili ľudstvo ‚z pút despotizmu a z
otroctva duchovnej tyranie‘. Vo väčšine rituálov tohto stupňa všetko dýcha pomstou proti
náboženskému a politickému despotizmu”…

Predchádzajúci

Ďalší

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *