Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Kňazi, evanjelizujte internet! Benedikt XVI.

15. februára 2021 Yosef 0 Comments

Špeciálna kongregácia v matke cirkvi 

ktorá žije charizmou ohlasovať evanjelium v masmédiách

Jakub Alberione

Náš zakladatel Jakub Alberione se narodil v severoitalském Piemontu 4. dubna 1884. Ve svých šestnácti letech, krátce po vstupu do semináře v Albě, zažil nezapomenutelnou noc, jež dala směr celému jeho dalšímu životu. Byla to noc rozdělující dvě století (devatenácté a dvacáté). Mladý Jakub ji strávil dlouhou, čtyřhodinovou adoracíSvátosti. Jak sám vypravuje: „Ze svaté hostie vycházelo zvláštní světlo – hlubší pochopení Ježíšova pozvání: ,Pojďte ke mně všichni…‘ Cítil jsem se hluboce povinen vykonat něco pro Pána a pro lidi nového století, ve kterém budu žít.“ Tato touha postupně získala konkrétní podobu: být apoštolem dnešní doby, hlásat evangelium prostřednictvím tisku a později i rozhlasu, televize a všech nejmodernějších a nejúčinnějších sdělovacích prostředků.

Ze života bl. Jakuba Alberiona

Při zrodu kongregace Dcer svatého Pavla byla věrnou a moudrou spolupracovnicí Jakuba Alberioneho mladá dívka jménem Tereza Merlo. Narodila se, stejně jako Alberione, v piemontském kraji 20. února 1894. Prostřednictvím jejího bratra, seminaristy, se o ní dověděl také mladý kněz Alberione a nabídl jí přidat se ke skupince dívek, které se v Albě připravovaly na velké poslání – věnovat se apoštolátu prostřednictvím tisku. Tereza souhlasila. Pochopila Alberionovu intuici, že tisk je důležitý prostředek, jímž lze poznání Pána zpřístupnit mnohým lidem a otevřela se pro dobrodružství tohoto nového apoštolátu, který se postupným rozvojem sdělovacích prostředků stále rozšiřoval.

Tereza MerloPři řeholních slibech Tereza přijala jméno Tekla. Tak se podle tradice jmenovala první učednice apoštola Pavla. V roce 1922 jí Alberione svěřil poslání generální představené v rozvíjející se nové kongregaci. Tekla tento úkol přijala s hlubokou pokorou, s obdivuhodnou odvahou i moudrostí a s bezpodmínečnou poslušností vůči Boží vůli.

Pod jejím vedením se Dcery svatého Pavla z Itálie brzo vydaly také do Brazílie, Argentiny, Spojených států amerických i do dalších zemí světa. Tekla své sestry povzbuzovala: „Naší hnací silou musí být myšlenka na duše. Tato myšlenka nás musí pohánět stále kupředu. Musí nás zajímat, jak se můžeme dostat k lidem a přinést jim Slovo pravdy a spásy. Kolik duší ještě neslyšelo o Bohu! Kdo jim pomůže?“

paulínky v Prahe

 

Paulínská rodina

Všechny členy Paulínské rodiny spojuje jediný cíl: Žít Ježíše Mistra – Cestu, Pravdu a Život a dávat ho světu. „Vy jste svatým Pavlem dnešní doby,“ vybízí nás Alberione a povzbuzuje: „Vašimi hranicemi jsou hranice světa.“

 • Společnost svatého Pavla (1914)
 • Dcery svatého Pavla (1915)
 • Sdružení paulínských spolupracovníků (1917)
 • Sestry učednice Božského Mistra (1924)
 • Sestry Ježíše, Dobrého pastýře (1938)
 • Institut Marie Královny apoštolů (1959)
 • Sekulární instituty (1960):
  • Institut svatého archanděla Gabriela (pro muže),
  • Institut Zvěstování (pro ženy),
  • Institut Svaté rodiny (pro manželské páry).
  • Institut Ježíše Kněze (pro diecézní kněze).

 

Towarzystwo Świętego Pawła

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *