Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Svätá panna sa o nás stará

20. februára 2021 Yosef 0 Comments

„Modlite sa ruženec za pápeža, za biskupov a kňazov. Diablovo dielo prenikne dokonca do Cirkvi takým spôsobom, že sa kardináli postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom. Kňazi, ktorí ma uctievajú, budú predmetom pohŕdania a iní kňazi im budú klásť prekážky. Chrámy a oltáre budú plienené. Cirkev sa naplní tými, ktorí prijímajú kompromisy a diabol zvedie mnoho kňazov a zasvätených duší, aby opustili službu Pána. Démon bude zvlášť neúprosný voči dušiam zasväteným Bohu. Pomyslenie na stratu toľkých duší je príčinou môjho smútku. Ak sa hriechy ešte rozmnožia čo do počtu aj závažnosti, nebude pre nich odpustenia.“

Zjavenie Panny Márie v Akite

prichádza koniec jednej epochy?

Prešlo 150 rokov a tí, čo sa vedia okolo seba pozerať musia konštatovať, že slová posolstva tnú do živého. Niektoré pokrokové kruhy v Cirkvi sa snažili Mélaniino posolstvo spochybniť a ako celé posolstvo uvádzajú len tú časť, ktorá je nekonfliktná. Dokonca na niektorých internetových stránkach Misionárov saletínov, ktorí odvodzujú svoj duchovný pôvod od zjavenia v La Salette, sa môžeme dočítať, že Mélania si posolstvo zverejnené po roku 1858 „vymyslela“ (!!!).

Je vskutku pozoruhodné predpokladať, že by si Panna Mária vyvolila za svoj nástroj osobu, ktorá si „vymýšľa.“ Navyše, keď pravosť zjavenia, ako udalosti, bola potvrdená Cirkvou. Na jednej strane títo Mélaniini kritici tvrdia, že žila zbožný a úctyhodný život rehoľníčky a na druhej strane tvrdia, že bola podvodníčkou. Z psychologického hľadiska je niečo také málo pravdepodobné a skôr to ukazuje na to, že posolstvo sa stalo v dnešnej Cirkvi krajne nepríjemným. Prečo? Odpoveď sa možno ponúka sama – posolstvo triafa až príliš do čierneho.

Panna Mária v La Salette

Panna Mária s vizionármi z Medžugoria mala jasno: pripravuje nový čas, čas, v ktorom, keď táto vlna zla, temnoty a zmätku pominie, potom dorazí Víťazstvo Nepoškvrneného srdca.

Všetci poznáme proroctvo: že posledný bude boj o rodinu …

V júni 2021 to bude 40 rokov zjavení. Čakáme odhalenie 10 tajomstiev

Nebojte sa! Patríte mne a satan sa vás nedotkne

Svojim deťom sa ešte dnes rada zjavujem na miestach, ktoré sa tak podobajú tým, kde som žila so svojím Synom Ježišom – Betlehem a Nazaret. Áno, ešte dnes si volím chudobu, jednoduchosť, veci malé, obyčajné, aby som sa zjavila. Dieťa sa nikdy nepozerá na seba – zato sa tak rado pozerá na matku! (18.2.1974)
Všetko, čo sa ti prihodí, som vopred stanovila – uč sa stále viac mi dôverovať. Aj chvíle temnoty, utrpenia a nepochopenia som vopred určila, aby si mohol rásť a zosilnieť na ceste dokonalého zasvätenia.
Uč sa vidieť ma aj v temnote, uč sa cítiť ma i v opustenosti, uč sa všetko konať so mnou a vo mne. Celkom sa mi odovzdaj, v každom okamihu a úplne. Tvoja minulosť neexistuje, teraz ťa vidím len vo svojom Srdci, si môj. Prečo ešte myslíš na minulosť? Prečo robíš plány do budúcnosti? (11.2.1974)
Chcem, aby ste mali čisté srdce, aby ste boli skutočne schopní milovať. Vaša láska musí byť nadprirodzená a božská. Každá nezriadená náklonnosť k sebe samému a tvorom kalí jej vnútornú čistotu. Chcem, aby ste boli čistí telom, lebo jedného dňa vstane duchovne a očistené, aby sa radovalo z Božieho svetla a života.
Vaše telo nie je určené pre hrob, ale pre nebo, kam po vzkriesení vojde, aby mohlo večne žiť. Touto svojou čistotou môžete najmä dnes vydávať svedectvo o nádeji v nebo, ktoré vás čaká. (1977)
Nikdy nevynechajte ruženec. Keď sa ho modlíte, voláte ma, aby som sa modlila s vami a ja sa skutočne pripájam k vašej modlitbe. Tak ste deťmi, ktoré sa modlia spoločne s nebeskou Matkou. A práve preto sa ruženec stáva najmocnejšou zbraňou, ktorú máte používať v hroznom boji, ku ktorému ste volaní, aby ste bojovali proti satanovi a jeho vojsku zla.
Obetujte mi tiež svoje utrpenie – vnútorné utrpenia, ktoré vás tak pokorujú, lebo pochádzajú zo skúseností, ktoré máte so svojimi nedostatkami a vonkajšie utrpenia, ktoré vám často spôsobuje môj nepriateľ, keď sa zúrivo vrhá proti vám, pretože predvída, že ja vás použijem k jeho definitívnej porážke.
Niektorých sužuje pokušeniami, iných pochybnosťami, ďalších suchopárnosťou a únavou, iných kritikou a posmechom a zasa iných dokonca najťažším ohováraním. Odpovedajte jediným spôsobom – tým, že mi obetujete bolesť a majte dôveru ku svojej nebeskej Matke! Nebojte sa! Patríte mne a satan sa vás nedotkne! (1978)

Pane Ježišu, ponor pápeža Františka, všetkých biskupov a kňazov, celý Boží ľud a celé ľudstvo do lúčov krvi a vody vychádzajúcej z tvojho prebodnutého boku a skry ich do svojich svätých rán. Pokrop celý svet svojou svätou krvou pre jeho očistenie a spásu. Buď pochválený, milovaný náš Pán, jediný Spasiteľ a Vykupiteľ sveta – Kráľ neba i zeme! Amen.

 

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *