Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

„čarovné“ Slovensko

20. februára 2021 Yozef 0 Comments

Pápež František: „Korupcia je rúhanie“.

Na Slovensku aj tradícia

príde celosvetové osvietenie svedomia

„najväčšiu radosť “ mala, keď sa mu vraj mstila

list od jeho 6 r. syna Rafaela

čo nás to Bože  čaká?

Tragické mlčanie slovenskej cirkvi

Smutné a zamyslenia hodné je, že toto všetko sa dialo počas 30 rokov slobodných volieb na formálne a štatisticky kresťanskom Slovensku. Politici zodpovední za tento stav vládli aj s priamou či nepriamou podporou kresťanov, vrátane niektorých kňazov a biskupov. Od pádu komunizmu sa tu takmer nikto vážne neusiloval splniť to, čo malo byť podľa Benedikta XVI. našou hlavnou štátno-politickou úlohou: „Vytvorenie spravodlivého štátneho a spoločenského poriadku je základnou úlohou, ktorej musí znova čeliť každá generácia…“ (encyklika Deus caritas est)

Cirkevní predstavitelia a médiá sa roky k tejto biede nášho nespravodlivého politického a právneho systému takmer vôbec nevyjadrovali. Napriek tomu že „Cirkev má povinnosť ponúknuť prostredníctvom očisty rozumu a etickej formácie svoj osobitný vklad, aby sa požiadavky spravodlivosti stali pochopiteľné a politicky realizovateľné.“ (Benedikt XVI.)

Na Slovensku neexistuje právny štát. Existuje už len paralelný systém idúci pomimo našich zákonov a medzinárodných dohôd.

Nečudujte sa všetci, keď nikomu z vás zajtra nikto v uliciach nepomôže. Nečudujte sa všetci, keď sa na súdoch a na úradoch nedomôžete pravdy. Nečudujte sa všetci, keď vás lekári poškodia, učitelia vám zindoktrínujú deti, prípadne aj narýchlo zaočkujú, keď dobehne očkovacia jednotka a vy o tom nič nebudete vedieť, …nikto sa už nedomôžete odškodného, pravdy, odpovede…, ničoho. Nečudujte sa…

Vydusiť, vyšpárať, vytestovať, ekonomicky zruinovať a zavakcínovať je treba čím viac občanov. Najlepšie celé Slovensko ! Volá sa to „verejné zdravie pre Slovákov“. Ibaže tí Slováci chorľavejú ale neboja sa na Slovensku umierať. Všetci sú spokojní

A o tom je celé Slovensko, ktoré sa navzájom ničí pre blaho západu. A ešte sa predbieha, kto koľko testov dal, a má „lepšiu“ reakciu po vakcíne.

JUDr. Adriana Krajníková

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *