Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

duchovné pasce

18. apríla 2021 Yozef 0 Comments

radiť sa treba so Sv.Duchom, nie s čarami

znepokojenie pred čipmi v mozgu

Profesor Bhakdi: Ak dáte svojmu dieťaťu vakcínu, spáchate trestný čin

BOH je veľký a mocný

Pamätám si, ako som sa jedného rána chcela modliť, ale namiesto toho som začala uvažovať o svojich súčasných problémoch a obávať sa, ako to všetko zvládnem.
Zrazu som začula tichý a jemný hlas v duchu, ktorý povedal: „Joyce, budeš uctievať mňa alebo svoj problém ?“ Boh mi chcel skutočne pomôcť vyriešiť moje problémy, ale očakával, že ich odložím nabok a budem sa venovať modlitbe a jeho uctievaniu
Celá zem nech má bázeň pred Pánom, pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta. Lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a všetko bolo stvorené. Pán marí úmysly pohanov, navnivoč privádza myšlienky národov. Ale Pánov úmysel trvá naveky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. Ž 33,10
Keď uctievame Pána, zbavujeme sa emocionálnych a duševných záťaží, ktoré nás zaťažujú. V Božej prítomnosti sa rozpustia bez stopy. Ak nebudeme odvracať zrak od Boha a neustále ho budeme uctievať, uvidíme, že všetko, čo sa nám stane, sa zmení na naše dobro v súlade s jeho plánom.
Biblia hovorí, že všetci, ktorí si ctia Pána a klaňajú sa mu s úctivou bázňou, nebudú mať nedostatku. Chcete si byť istí, že všetky vaše potreby budú splnené? Potom sa prestaň znepokojovať a začni uctievať Boha.
Napriek všetkým ťažkostiam neprestávajte vyvyšovať Boha a vzdávať mu slávu. Potom sa vaša viera posilní a môžete prekonať každú prekážku.
Postavte sa, že Boh je veľký a mocný. Všetky vaše potreby budú splnené vďaka jeho láskavosti a láske k vám.
Joyce Meyer

záverečný extracirkusový megaprojekt blue beam 

obrátenie bývalého satanistu

Megido – svetový vodca – doba antikrista

Dr. René Balák  Kríza autority v cirkvi II

Anje si uvedomila , že páchala dobro 

/spasiteľský komplex, nevedomá pýcha, obsesie, prečo chceme iných kontrolovať /

vakcína alebo biozbraň?

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *