Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Od perestrojky ku veľkému resetu

8. mája 2021 Yosef 0 Comments

Velký reset od Klause Schwaba

 

Čeho jsme byli svědky, je plán, který vůbec není vědecký a který by měl vzbudit všeobecné pobouření. Víme, připuštěním zúčastněných osob, že tato pseudopandemie byla plánována po celá léta, a to především oslabením národních zdravotních systémů a omezením pandemických plánů. Víme, eže byl dodržen velmi specifický scénář, jehož cílem je poskytnout jednoznačnou odpověď ve všech státech a globálně homologovat diagnózu, hospitalizace, terapie a především opatření a informace o zadržení pro občany. Existuje směr, který pokračuje v řízení Covid-19 s jediným účelem – nuceně omezit přirozené svobody, ústavní práva, svobodné podnikání a práci.

Problémem není samotný Covid, ale jeho využití k dosažení velkého resetu, který před časem ohlásilo Světové ekonomické fórum a který se dnes provádí bod po bodu, aby se uskutečnily ty sociální změny, které by jinak byly odmítnuty a odsouzeny většinou populace. Tento inženýrský projekt byl tlačen tak dlouho, dokud se nepodařilo díky vlivu sdělovacích prostředků dosáhnout, aby měl dovoleno pomáhat globalistickým elitám prezentovat hrozbu pandemie jako zničující. Bylo nutné přesvědčit světovou populaci, aby podstoupila uvěznění, uzamčení, tj. skutečné domácí vězení, ukončení činnosti, pozastavení školních hodin a dokonce i zákaz bohoslužeb; a toho všeho bylo dosaženo za spoluúčasti všech zúčastněných, zejména vládců, manažerů zdravotnictví a samotné církevní hierarchie.

Co nesmíte vědet

Arcibiskup C. M. Vigano: Myslím, že nejzřetelnější demonstrace se odehrála právě ve spojení s pandemií. Zploštění vůdců hierarchie směrem k šílenému zvládnutí covidovské nouze – nouze uměle vyprovokované a otrocky umocněné médii po celém světě – došlo k zákazu liturgických oslav ještě dříve, než to civilní úřady žádaly; zakázat vysluhování svátostí i umírajícím; ratifikovat mainstreamový příběh surrealistickými obřady, opakujícími se nauseami s celým slovníkem lexikonu Newspeak: odolnost, inkluzivnost, nic nebude stejné, nová renesance, lepší budování atd.; sponzorovat jako „morální povinnost“ genové sérum vyrobené z plodového materiálu pocházejícího z potratů, které se stále testuje a jehož dlouhodobé vedlejší účinky jsou ignorovány. A nejen to: „Radou pro inkluzivní kapitalismus“ podporovanou vůdci globalistů – včetně Lady Lynn Forester de Rothschild – za účasti Vatikánu je dána oficiální ratifikace Velkému resetu Světového ekonomického fóra, včetně příjmů z univerzálního a ekologického přechodu.

Proroctví Marie – Julie Jahenny týkající se nové mše

Politici, kteří dnes vládnou národům, jsou až na vzácné výjimky součástí hlubokého státu. Pokud ne, nebyli by tam, kde jsou.

Rok 2020 nás přinutil podívat se globalistické Medúze do očí a ukázal nám, jak snadné je hlubokému státu vnutit tyranii zdraví miliardám lidí. Neizolovaný virus s velmi vysokou mírou přežití byl přijat jako instrumentum regni za spoluúčasti vládců, médií a samotné církevní hierarchie. Hospodářská krize vyvolaná zablokováním musí vést k nevyhnutelnému zrušení dluhu a zavedení univerzálního příjmu výměnou za zřeknutí se soukromého majetku a přijetí sledování prostřednictvím zdravotního pasu. Ti, kdo vakcínu odmítnou, mohou být internováni v hotových zadržovacích táborech v mnoha státech, včetně Německa. Porušení ústavních a náboženských práv bude odstraněno ve jménu věčné nouze, která připravuje masy na diktaturu.

Co si myslíte, že lze udělat, aby se takovému vývoji zabránilo?

Musíme zajistit, aby to, co se dosud stalo, nemohlo dosáhnout svého konečného cíle. Můžeme a musíme odsoudit podvody a lži, kterými nás každý den krmí ti, kdo nás považují za hloupé sluhy a myslí si, že si nás mohou podvolit, aniž by na nás reagovali. Pokud existují zákony, které chrání přirozená práva občanů, každý musí zvýšit svůj hlas a protestovat s odvahou, požadující od soudců, aby byli odpovědní za tento globální puč a byli odsouzeni. S pandemií vytvořenou u stolu nemůžeme dovolit, aby národy byly vyčerpány vyvolanou ekonomickou a sociální krizí, ani aby obyvatelstvo bylo vystaveno omezením svobod v rozporu se zákonem a zdravým rozumem samotným. Pokud dokážeme obstát pevně a neustoupit tváří v tvář těmto obecným zkouškám diktatury, hluboký stát se stáhne a bude čekat na příznivější časy a my budeme mít čas odvrátit vznik tyranie. Neuděláme-li to, učiníme tento pekelný plán nevratným.

 

PROROCTVA KATOLICKYCH SVATCOV A MYSTIKOV

 

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *