Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

tiene 40 r. výročia zjavení v Medžugorie

24. júna 2021 Yosef 0 Comments

Prečo pútnici idú za Nebeskou „Poštárkou“

Pápež František vyjadril vážne pochybnosti
Otázka: „Vyzývá Panna Maria všechny lidi na světě, aby se stali katolíky?“
Vicka: „Ne! Panna Maria říká, že všechna náboženství jsou jí a jejímu Synovi drahá. Říká, že jsme to my, lidé, kdo dělá rozdělení.
k oněm kněžím „Gospa“ občas vyslovovala, a to v tom smyslu, že je hájila. Je nepopiratelné, že otec Ivica Vego,  přivedl do jiného stavu řeholní sestru Leopoldu, a pak byl v roce 1988 tzv. laicizován a oženil se.
O problému otce Vlašiće vím. Bývalá řeholní sestra Rufina, civilním jménem Manda Kozulová, ho označila za fyzického otce svého syna.ale nelze to rozhodně podceňovat, neboť otec Vlašić není ledasjaký kněz (vlastně „byl“, protože byl později také tzv. laicizován).
Podle zdroje nejzdrojovatějšího, tedy deníku Vicky, „Gospa“ 28. února 1982 „vizionářům“ sdělila:
„Buďte Tomislavovi [sic! – míněn otec Vlašić] velmi vděční za to, že vás tak dobře vede.“
Exorcista Biskup Gemma – rozhovor o Medžugorí – Absolútne démonské zjavenie
Slová ešte kardinála Ratzingera: Zdravá viera nejaké bombastická zjavenia nepotrebuje – kresťan, ktorý žije pravidelným sviatostným životom v spoločenstve Cirkvi, vezme občas do ruky Písmo alebo kvalitnú duchovnú literatúru, sa bez zjavenia celkom dobre zaobíde.9:07Biskup Zanič, pretože už mal kópie, požiadal 27. mája 1982 Vicku o jej denník (v ktorom už by mali byť zápisy za 30 dní). Vicka mu ho síce odovzdala, ale záznamy, kedy „Panna“ hovorila proti biskupovi – z 19. 12., 3. 1., 20. 1., 16. 4. a 26. 4. chýbali. Nato – 19. 6. 1982 „Panna“ konštatovala: “ Odkážte otcovi biskupovi, že žiadam jeho okamžité prijatie udalostí v Medjugorje, než bude neskoro. Nech sa o udalostiach informuje s veľkým porozumením, láskou a zodpovednosťou. … Posielam mu posledné varovanie. Ak neprijme, bude napravený. Môj súd, rovnako ako súd môjho syna Ježiša, ho zasiahne. “
zvláštne to slová Kráľovnej mieru…
V novembri 1984 v La Croix juhoslovanskí biskupi zakázali taktiež púte do Medjugorje. Tento zákaz platí dodnes celosvetovo. Aby sa vyhli nariadeniu, odporúčajú exkomunikovaní kňazi v Medjugorje (ktorí si dnes v bývalom kláštore zariadili školu bojových umení), aby ľudia pri ceste do Medjugorje hovorili o duchovnej ceste miesto púti.A teraz teda poďme do Medjugorje. Tu sa Panna Mária takisto zjavila skupinke detí (aj keď, nazývať deťmi mládež vo veku 16-18 rokov, ale dobre). Tí však na blízkom kopci neboli zbierať kvety, ako sa na prvý krát snažili nahovoriť biskupovi (klamali?), ktorý ich vypočúval, ale po svedectvách tých, ktorí ich videli , priznali, že sa pokúšali fajčiť. Teda – Panna Mária sa zjavila začínajúcim fajčiarom ? , ale tí po niečom tak nezvyčajnom a iste povznášajúcim, čím je stretnutie s Pannou Máriou, následne klamali, že Panna Mária sa po dotaze postavila za dvoch františkánov, ktorí mali spor s biskupom kvôli svojim pletkám s mníškami, a proti biskupovi. Otázkou je, nakoľko je pre niekoho biskup cirkevnou autoritou. Obaja františkáni potom svoj rád opustili, pričom jeden si svoju milenku (mníšku) vzal (majú niekoľko detí a žijú v Taliansku), druhý nie a jeho skoršie milenka (mníška) žije v kútiku v Nemecku. V ani jednom posolstve Panna Mária nehovorí o pápežovi a podriadenosti katolíckej cirkvi.Dňa 2. apríla 1995 bol zbitý a unesený pro-medjugorskými priaznivcami biskup Perič a držaný v zajatí desať hodín. Ďalšie rozpory medzi tvrdeniami údajnej Panny Márie a cirkevnými bolo veľa.
Rovnako zaujímavo pôsobí stretnutie s Pannou Máriou na vizionára. Nielenže ani jedného (!) Stretnutie s Pannou Máriou neviedlo k rehoľnému životu, ale naopak sa všetci oženili a vydali – nedávno aj Vicka , k tomu žijú nadštandartnými prepychovými životmi, ale žijú v rodinách, čo je veľké svedectvo pre modernú dobu

Sestra Lucia z Fatimy o Medzugorí

500 eu za účasť na zjavení??

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *