Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Laici /učni/ varujú biskupov / majstrov/

5. augusta 2021 Yosef 0 Comments

páni biskupi otvorte si oči!
Zdravé 12-ročné dievča v klinickej štúdii Pfizer vakcíny proti covid                                     ostalo po očkovaní postihnuté na vozíčku

Bratislava 3. júla 2021 (HSP/Foto:Screenshot)

Americký senátor Ron Johnson z amerického štátu Wisconsin zorganizoval podujatie, na ktorom sa diskutovalo o rizikách očkovania proti vakcínam. Pozval aj 12-ročnú Maddie de Garay, ktorá sa ako dobrovoľníčka zúčastnila klinickej štúdie vakcíny Pfizer. Jej matka porozprávala tento príbeh

Vpravo dobrovoľníčka v klinickej štúdii Pfizer vakcíny

Matka Stephanie na podujatí, ktoré sa dá pozrieť online, hovorí o tom, že naozaj verila vo vakcíny a chcela pomôcť ukončeniu pandémie. Vakcíny videla ako jediné správne a vedecké riešenie. Aj preto prihlásila svoju dcéru do klinickej štúdie vakcíny Pfizer pre vekovú skupinu 12 – 15 rokov.

Zdravé dievča po očkovaní 2. dávkou 20. januára okamžite pocítilo bolesť v ramene, do ktorého bola pichnutá. Do 24 hodín začala trpieť silnými bolesťami brucha a hrude. Maddie povedala svojej matke, že sa cíti, akoby jej srdce niečo vytrhávalo von cez krk, keď zároveň pociťovala priam elektrické šoky v krku a chrbtici. Pri chôdzi musela chodiť zohnutá.

Zdravotníci z klinickej štúdie jej odporúčali ísť na pohotovosť, kde jej urobili testy pre slepé črevo a podali lieky žilou. Následne ju poslali domov. Bola diagnostikovaná s „nežiaducim účinkom prvotného stretnutia s vakcínou„.

Po dva a pol mesiacoch dostala Maddie neznesiteľné bolesti brucha, svalov a nervov. Prejavovala sa u nej gartroparéza, zvracanie, malátnosť, záchvaty, výkyvy krvného tlaku, strata pamäte, verbálne a motorické tiky, problémy s menštruáciou, pocit straty uvedomenia si spodných končatín, strata kontroly nad močovým mechúrom atď. Bola jej zavedená hadička pre potravu, lebo nebola schopná jesť.

Matka sa so slzami v očiach pýta, prečo nikdy tieto nežiaduce účinky neodzneli. Veď predtým jej dcéra bola zdravá ako rybička. Stratila priateľov a stratila život, hovorí matka s ľútosťou o dievčati, ktoré sa chcelo obetovať pre dobro druhých.

Niektorí lekári pripisovali neurologické problémy Maggie úzkosti a pokúšali sa ju poslať na psychiatrické liečenie. Rodičia sa rozhodli hľadať pomoc inde a stretli aj iných rodičov, ktorých deti utrpeli nejaké poškodenie po očkovaní. Títo ich spojili s kompetentnými medicinskými odborníkmi, ktorí jej teraz pomáhajú, ako sa dá.

Je otázne, či jej prípad sa objavil medzi 0,4% nešpecifikovanými nežiaducimi udalosťami po podaní vakcíny v klinickej štúdii na 1131 deťoch, keďže tie pozorovali len jeden mesiac a len jednu polovicu z nich dva mesiace. Niekoľko detí dokonca bez udania dôvodu záhadne zo štúdie vypadlo. 8% detí, čo malo vážne nežiaduce účinky podľa štúdie Pfizera. Až 51 % detí si po druhej dávke muselo nasadiť lieky od bolesti, hoci je známe, že ohromná väčšina detí prekoná covid bez príznakov alebo veľmi ľahko.

Jana Ray Tutková

Vaším hriechom je, že mlčíte.

Varovanie pre biskupov Slovenska

(Zničená socha Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska v Šaštíne)

Vážení biskupi Slovenska

Pri všetkej úcte k Vášmu povolaniu a poslaniu v spoločnosti slovenského štátu prečítajte si toto vážne a naliehavé posolstvo adresované práve tým, ktorí zastávajú vysoké funkcie v náboženskej a cirkevnej inštitúcii.
Vy ste významnými osobami v spoločnosti, lebo ovplyvňujete obrovské množstvo ľudí a máte na zodpovednosť ich životy pre povolanie, ktoré sa vám dostalo od Boha a od ľudí. Od vašich rozhodnutí a verejných vyhlásení závisí ako silno bude naša spoločnosť ovplyvnená a aké následky ponesie, ak sa rozhodne podľa vás konať. (Mt 23,3)

Z toho dôvodu máte príležitosť tento národ buď povzniesť morálne i fyzicky alebo naopak demoralizovať a priniesť k úpadku. Z histórie ľudstva – od stvorenia sveta, z čias pred narodením Krista a po Ňom – kedy národy oplývali mierom, ale aj vojnami alebo vnútroštátnymi nepokojmi, vieme že ak náboženskí predstavitelia morálne priniesli národ k úpadku, potom Boh si nachádzal rôzne spôsoby na nápravu ľudstva.

Pripomeňme si tieto vážne udalosti, aby sme si spomenuli na biblické tresty a videli tak súvis medzi tým a súčasnou situáciou aj na Slovensku, kedy sa dostávame do bodu zlomu a následkov vyplyvajúcich z vašich rozhodnutí.

Toto varovanie je rovnako podstatné ako varovania prorokov, ktorých Boh posiela varovať ľudstvo a hlavne vysokopostavených funkcionárov ako v civilných, tak aj cirkevných inšititúciách. Poukazuje na hriech a následky, ktoré ste sa dopustili v spolupráci s nepriateľom Boha a národa i na následky, ktoré s tým prichádzajú.

Hriechy klerikov

Vašim hriechom je, že mlčíte, keď sa páchajú neprávosti na občanov slovenského národa počas segregácie na očkovaných a nezaočkovaných. Tak ako v minulom storočí mlčali klerici pri segregácií občanov podľa rasy, národnosti, náboženstva… a dokonca to aj podporovali, v súčasnosti podporujete znevýhodňovanie nezaočkovaných na druhotriednych občanov jedného a to istého štátu.

Nemáte na toto právo, nemáte právo od Boha a dokonca ani ústavné právo, aby ste bránili ľuďom sa voľne pohybovať, stretávať s ľuďmi, zarábať, predávať, či nakupovať, prijímať Sviatosti s úctou a už vôbec nie znesväcovať Božie sväté záujmy. Keďže máte účasť na týchto neprávostiach, toto varovanie je aktuálne aj pre vás.

Táto do oči bijúca nespravodlivosť preniká až do Nebies všemohúceho Boha a pred Jeho zrakom vyžaduje spravodlivý trest, ktorý sa dostane hlavne tým, čo neľutujú tieto zvrátenosti. Prevrátili ste nemorálne správanie experimentálneho očkovania na mravnú povinnosť, napriek Norimberským kódexom, ale hlavne napriek Božím varovaniam, ktoré zrozumiteľne nás všetkých varujú, že tieto experimenty s očkovaním nebudú účinné.(1.)

Dokonca aj z vedeckého a medicínskeho odboru sú vážne pochybnosti o účinnosti týchto vakcín a dôkazy, že sú škodlivé pre zdravie. Tu prichádzame k ďalšiemu nespravodlivému správaniu, akého sa dopúšťate voči obyvateľom národa, ako aj voči objektívnemu posúdeniu a hľadania pravdy o vakcinácii proti koronavírusu.

Totižto odvolávate sa na odborníkov, ale pritom očividne nemáte záujem diskutovať s odborníkmi, ktorí dokazujú, aké sú tieto experimenty na ľuďoch neúčinné a škodlivé.
Táto krivda a nespravodlivosť voči vede, medicíne, morálke, dokonca i viere je tak priehľadná, že následky takéhoto konania volajú po treste nie len k spravodlivému Bohu, ale dokonca aj ku občanom národa, v ktorých ste to vyvolali slovami i skutkami.

Následky – tresty

Proroctvá varujú pred nemravnosťou a vierolomnosťou, ktoré prinesú so sebou prírodné katastrofy, revolúcie, vojenské konflikty a neminie to ani klerikov, či už kvôli ich hriechom alebo len preto, že sú súčasťou Božieho ľudu. Diabol a jeho prívrženci budú uvoľnení z reťaze, aby škodili, nivočili, ale zároveň, aby tým potrestali zatvrdilých hriešnikov.

Vezmú vám aj to, čo si myslíte, že vlastníte. Budú vás prenasledovať a zbavia vás úradu, čo sa týka právomoci a tí, ktorí prežijú nakoniec stihne spravodlivý Boží Súd počas Výstrahy, kedy celý svet spozná svoje hriechy.
Zatvrdilí hriešnici zomrú vo svojich hriechoch a tí, ktorí budú svoje hriechy ľutovať, prejdú do novej doby mieru a spravodlivosti.(2.)

Výzva na obrátenie a nápravu

Vážení biskupi, myslíte na históriu ľudstva a Božieho ľudu, ktorá sa často opakuje v hriechoch a následkoch. Nemyslite len na to zlé, ale aj dobré, čo prináša Božie požehnanie až do 1000 pokolenia, pre tých, ktorí milujú Boha a jeho nariadenia a keď sa rozhodnete pre právo a spravodlivosť, vystúpte verejne a zastaňte sa ponižovaných pre spravodlivosť, bráňte utláčaných, ktorí nemôžu si zarobiť na živobytie, nakupovať alebo predávať a dokonca ani prijímať Sviatosti pre nespravodlivé obmedzenia.

-Prestaňte znesväcovať chrámy propagandou a ideologiou vakcinácie
-Vráťte svätenú vodu do chrámu alebo aspoň rozprašovače sv.vody
-Navráďte úctu k sv.prijímaniu do úst a na kolenách
-Prestaňte podporovať povinné testovanie, očkovanie a čipovanie.
-Nechajte občanov, nech majú slobodný výber a nedávajte im podmienky ako sú náhubky-rúška-šatky… pre vstup do cirkevných alebo civilných priestorov (3.)
-Postavte sa proti povinnej domácej karanténe (lockdown), či už je sezóna vírusov alebo nie je, ale hlavne proti politikom, ktorí tieto proti-ústavné a nespravodlivé vyhlásenia presadzujú na úrok zastrašovania, fyzického obmedzovania, dokonca súdneho pojednávania a napokon aj odsúdenia.
-Podporte radšej štrajk ako to urobil bl.Ján XXIII., keď videl, že ľuďom je odopreté právo na prácu a živobytie. Zoberte si príklad zo sv.Jána Pavla II., ktorý keď videl ako komunistická vláda vyžaduje povinne od ľudí, aby prijali diktatúru politickej strany, tak podporoval hnutia odporu.

Nech vám v tom pomáha Duch Boží, Sedembolestná Panna Mária a všetci svätí oslávenej, trpiacej a putújúcej Cirkvi.

vatikánske zaujímavosti

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *