Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

kto zbabelo čuší, nie je Kristov rytier, ale kinderko

24. augusta 2021 Yosef 0 Comments

             čo je povinnosťou ozajstných mužov pri zákernom

                        napadnutí ich  krajiny?  Nečušať a bojovať. 

 

                                   obranné torpédo z ČR

„Mali by sme si všetci pozornejšie všímať impulzy, ktoré vychádzajú z tejto krajiny“ /ČR/

Benedikt XVI. na palube lietadla, po návšteve země České

 

kto mlčí o obetiach dnešnej sofiskovanej genocídy,

si klame a namýšľa, že nebude za to zodpovedný?

 

potraty navrhnuté satanistami

ako „skutočný a vhodný náboženský obrad“

pričom v tomto satanskom svetonázore sa človek prostredníctvom potratom-skazenej vakcíny stáva členom satanskej anticirkvi. Podľa Vigana si Satan nárokuje, že „skrz farmaceutické spoločnosti, ktoré používajú fetálne tkanivá z potratov na výrobu tzv. vakcín, ktoré sú v delíriu Covid-19 prezentované ako sviatosť spásy, sa človek začleňuje do ‘mystického tela‘ Satana, globalistickej anticirkvi.“
Mors Tua Vita Mea (Tvoja smrť je môj život) je názov talianskej knihy o potratom-skazených vakcínach, ku ktorej arcibiskup Viganò prispel predhovorom (pozri jej výňatky v preklade nižšie). Kniha, ktorú editoval profesor Massimo Viglione, obsahuje eseje aj od biskupa Athanasia Schneidera a šéfredaktora LifeSite Johna-Henryho Westena. Podtitul znie: „Účel nesvätí prostriedky“.
Pre arcibiskupa Vigana niet pochýb o tom, že vakcíny proti koronavírusu nikdy nemôžu ospravedlniť zabíjanie nenarodených detí. Naopak, zdá sa, že táto vakcína sa používa ako prostriedok na to, aby sme si čoraz viac zvykali na zabíjanie detí kvôli osudu ľudstva. Tvrdí:
… nemôžeme prehliadnuť, aká je nápomocná (vakcína), práve vo svojej „mystickej“ hodnote“, pre kolektívne akceptovanie ľudskej obete ako normálnej a skutočne nevyhnutnej: najnevinnejšie a najbezbrannejšie stvorenie, dieťa v maternici v treťom mesiaci tehotenstva, je obetované a roztrhané. Účelom je vybrať tkanivo z jeho stále búšiaceho tela na výrobu ne-liečivej, non-vakcíny, ktorá nielenže nelieči, ale s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobí väčšie percento úmrtí ako samotný Covid, najmä u starších a chorých.
Ďalej je výňatok z predhovoru arcibiskupa Vigana ku knihe Mors Tua Vita Mea, s láskavým dovolením profesora Massima Viglionea:
Aures habent, et non audient.
Barbarstvo, v ktorom sa naša spoločnosť nachádza, je dnes evidentné: hodnoty spoločnosti boli postupne vymazané ako nenávistné pozostatky zaniknutého sveta, v prospech bludov globalistickej ideológie, ktorá sa ukazuje ako stále viac antiľudská, protináboženská a antikristická.
Najviac protikladným princípom tohto pekelného barbarstva vo vzťahu ku kresťanskej civilizácii je infanticída, ľudská obeta nevinných obetí ponúknutá Satanovi. A napriek hrôze, ktorej sme svedkami a ktorú bezostyšne pripúšťame, nemôžeme sa čudovať, ak satanisti navrhujú potrat ako skutočný a vhodný náboženský obrad, ktorému je potrebné poskytnúť ochranu v mene slobody uctievania. Žalm hovorí, že starodávne pohanské rituály – omnes dii gentium demonia – opäť žijú v posvätnom obetovaní, ktoré podľa nešťastných matiek možno považovať za právo.
Ak prvorodený z Izraela patrí Pánovi, simia Dei vyžaduje od prvorodeného oveľa viac a dokonca si ich nárokuje skrz farmaceutické spoločnosti, ktoré používajú fetálne tkanivá z potratov na výrobu tzv. vakcín, ktoré sú v delíriu Covid-19 prezentované ako sviatosť spásy, pomocou ktorých je človek včlenený do „mystického tela“ Satana, globalistickej anticirkvi.
Na druhej strane „liturgická“ konotácia pandémie úmyselne odráža znaky a symboly vlastné pravému náboženstvu spôsobom, že klame aj tých jednoduchých a núti ich, aby sa prispôsobili kolektívnemu kultu, ktorý ich oslobodzuje od nezávislého rozhodovania a zaväzuje ich k nekritickej poslušnosti. Nemôžeme zabudnúť na pohrebné sprievody vojenských nákladných vozidiel, rozporuplný a netolerantný prístup covidových kňazov, zdravotné magistérium „expertov“, inkvizíciu proti popieračským „kacírom“ a fideistické dodržiavanie najgrotesknejších povier, ktoré ako vedu podsúvali virologickí čarodejníci a televízne vestálky.
Génové sérum, ktoré sa označuje za vakcínu, ako veľmi dobre demonštrovali vedci a odborníci, a ako sami pripúšťajú výrobcovia, nezaručuje imunitu. Nevylučuje vážne krátkodobé a dlhodobé vedľajšie účinky. Nie je účinné proti určitým variantom Covidu. Nevylučuje potrebu nosenia masiek a sociálne odstupy. Vo väčšine prípadov počet pozitívnych testov rastie, a tak sa zvyšuje aj mediálny terorizmus a sprísnenie opatrení na zabránenie šíreniu. Navrhovaná ako všeliek, tzv. „vakcína“ sa ukázala byť iba zdrojom obrovských a škandálnych ziskov pre veľké farmafirmy. A zároveň slúži ako zámienka na zavedenie zdravotných pasov a iných systémov na kontrolu más a obmedzenie prirodzených slobôd.
Ale popri tejto zjavnej neprospešnosti „vakcíny“ – neprospešnosti, ktorú by od začiatku zvažoval každý lekár, ktorý nie je podriadený systému, pretože koronavírusy sú náchylné na mutácie – nemôžeme prehliadnuť, aká je nápomocná práve vo svojej „mystickej“ hodnote“. Pre kolektívne akceptovanie ľudskej obete ako normálnej a skutočne nevyhnutnej: najnevinnejšie a najbezbrannejšie stvorenie, dieťa v maternici v treťom mesiaci tehotenstva, je obetované a roztrhané.
Účelom je vybrať tkanivo z jeho stále búšiaceho tela na výrobu ne-liečivej, non-vakcíny, ktorá nielenže nelieči, ale s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobí väčšie percento úmrtí ako samotný Covid, najmä u starších a chorých.
Ale kto sú tie matky, ktoré popierajú svoju podstatu a súhlasia so zabitím vlastného dieťaťa? Väčšina z nich sú ženy v prvom tehotenstve, ktoré si neuvedomujú hrôzu, ktorej sa chystajú dopustiť a výčitky svedomia, ktoré ich budú navždy sprevádzať. Tu sú prvorodení, ktorí majú byť zasvätení Satanovi: deti nešťastných matiek a rozmaznaných dievčat, ktoré zisťujú, čo to znamená byť matkami presne v tom, keď to nechcú. Namiesto toho prevracajú svoju ženskosť, keď ju redukujú na vyjednávací tromf alebo nástroj efemérneho pôžitku, v mene práv, ktoré si sami nárokujú, ale ktoré si dovoľujú poprieť stvoreniam, ktoré nosia v lone. Non serviam sa neúprosne opakuje zakaždým, keď sa odmieta poslušnosť príkazu a búri sa proti vôli Všemohúceho.
Satan potratom dosahuje najväčšie zranenie Boha: uráža Ho ako Stvoriteľa, a z matky robí vrahyňu svojho dieťaťa. Uráža Ho ako Pána, uzurpuje si právo na život a smrť nad nevinnými stvoreniami a domáha sa práva beztrestne porušovať piate prikázanie. Uráža Ho ako Vykupiteľa, ruší ovocie Kristovho utrpenia pre stvorenia zabité bez milosti krstu. Uráža Ho ako Otca a zároveň hanobí posvätné materstvo Najsvätejšej Panny.
V tejto bolestivej fáze dejín Cirkvi vládne veľký zmätok: nečinnosť alebo zneužitie autority hierarchie spolu so zradou toľkých falošných farárov a žoldnierov nepomáha rozptýliť zmätok veriacich. A Pastieri skutočne prispievajú tomu zmätku čiastočnými, protichodnými a rozporuplnými pokynmi. Aj v tomto si môžeme uvedomiť závažnosť situácie a toho, ako sú nedostatky Pastierov nevyhnutným predpokladom pre založenie kráľovstva Ancikrista.
Keby mali pápež a biskupi aspoň trochu bázne pred Bohom, nesnažili by sa nedôstojnou sofistikou ospravedlniť vakcínu, ktorá si pri výrobe vyžaduje kmeňové bunky získané z dobrovoľne potratených plodov. Pretium sanguinis by malo stačiť na to, aby to ani nezvažovali, ale možno medzi príjemcami tohto pretium sú aj preláti, ktorým záleží viac na pokryteckej chvále od nepriateľov Krista ako na hrdinskom svedectve viery. […]
preklad . Milko Kostovič

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *