Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Biskup bude proti biskupovi

2. septembra 2021 Yosef 0 Comments

“ Je možné, že vojdem do dejín cirkvi ako ten, čo cirkev rozdelil.“
„Modlite sa za mňa.  V tejto dobe nie je ľahké byť pápežom“   pápež František

podstatná chyba

mnohých vatikánskych aj slovenských pastierov je,

že niekoľko rokov ignorujú tých,

čo im chceli poradiť aj inak,

než tí duchom sveta zmanipulovaní  dlhoroční „odborníci“ , ktorí im

zatajujú škodlivé následky súčasnej násilne vnucovanej vakcinácie

môže to mať až apokalyptické následky

 

„Všetky opatrenia a rozhodnutia na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie musia byť bez nátlaku a podmieňovania, ako to zdôraznila Kongregácia pre náuku viery vo svojej nóte z 21. decembra 2020, najmä pokiaľ ide o právo na prácu, služby a účasť na spoločenskom živote.“

               Intervencia biskupov, hoci oneskorená,

predstavuje odsúdenie atmosféry vydierania a zastrašovania

prečo biskupi chorvátska či v Colorede v USA ohlasujú

niečo celkom iné ako tí „naši slovenskí“?

„Nikto nemá právo spochybňovať mienku odborníkov“  prehlásila KBS.

aha čo sa deje po tzv. spásonosnej vakcíne v krvi

Nie malé škody prídu, ak tí „odborníci“ budú napr. podplatení či neprofesionálni.
Alebo veľkou chybou bude , ak si nechceme vypočuť aj iných odborníkov, než tých mainstreame, ktorých niekto mocný zlomyselne zosmiešňuje či až likviduje ,  napr.
      Priama reč: biskup Strickland
Nejedná sa o očkovanie proti koronavírusu. Ale koronavírus je tu preto, aby sa očkovalo. Preto očkovanie odmietam.„Ak niektorí blázni majú znova chuť zaviesť fašizmus, nech sa dobre rozpamätajú, čo bude nasledovať. Norimberský kódex zakazuje akýkoľvek nútený lekársky zásah. Ničím ho nemožno ospravedlniť. Ani všeobecným blahom či núdzovým stavom,“ zdôrazňuje doktor lekárskych vied, profesor a akademik vojenských vied Ruskej federácie Vladislav Šafalinov.
       "Chcú jednotnú svetovú vládu, jednotnú armádu, jednotnú menu, jednotnú ekonomiku 
           a tiež jednotné náboženstvo - určite nepôjde o kresťanstvo. 
        Bude to náboženstvo Matky Zeme v mene ľudstva a univerzálneho bratstva."

 kardinál Juan Sandoval

Vakcína je znamením antikrista, hlásá mexický kardinál.

Žiadam všetkých, aby odolali povinnému prijatiu týchto vakcín,“ uviedol biskup v rámci svojho televízneho programu. „Musíme prihliadnuť k všetkým stránkam tejto záležitosti a urobiť informované rozhodnutie, založené na kvalitných informáciách,“ dodal, poukazujúc na potrebu riadiť sa učením katolíckej Cirkvi. Zároveň uviedol svoju domnienku: „Môže sa stať, že Cirkev, ktorá je proti povinnému očkovaniu, bude kvôli vakcíne proti Covid-19 prenasledovaná.“

Podľa biskupa Stricklanda z Texasu to treba prijať s pokorou a konať tak, ako nám ukladajú naše povinnosti, aj keby vyslovenie pravdy malo viesť k prenasledovaniu: „Musíme sa postaviť proti akémukoľvek obmedzovaniu slobody náboženského vyznania a slobody žiť podľa našej viery.“

proroctvo z Quita

V týchto chvíľach najväčších potrieb Cirkvi tí,

ktorí majú hovoriť, budú mlčať.

 

Americký biskup vyzýva Katolíkov, aby povedali „nie“ povinnému COVID očkovaniu

 

Pre Arcibiskupa Dar es Salaamu, Juda Thaddaeusa Ruwai’chiho, Tanzánia, sú tí, ktorí sú proti očkovaniu proti Covid, „zlomyseľní.“

Počas pohrebu riaditeľa diecéznych médií, Otca Paula Hauleho zvolal: „Dnes nariadim očkovanie každého kňaza.“
„Prestaňte si robiť žarty z tejto pandémie Covid-19; je to choroba, ktorá nám ubližuje, pretože si berie životy našich blízkych. Buďme v tejto záležitosti vážni,“ trval na svojom Ruwai’chi.

 

V tejto bolestivej fáze dejín Cirkvi vládne veľký zmätok: nečinnosť alebo zneužitie autority hierarchie spolu so zradou toľkých falošných farárov a žoldnierov nepomáha rozptýliť zmätok veriacich. A Pastieri skutočne prispievajú tomu zmätku čiastočnými, protichodnými a rozporuplnými pokynmi. Aj v tomto si môžeme uvedomiť závažnosť situácie a toho, ako sú nedostatky Pastierov nevyhnutným predpokladom pre založenie kráľovstva Ancikrista.

Keby mali pápež a biskupi aspoň trochu bázne pred Bohom, nesnažili by sa nedôstojnou sofistikou ospravedlniť vakcínu, ktorá si pri výrobe vyžaduje kmeňové bunky získané z dobrovoľne potratených plodov. Pretium sanguinis by malo stačiť na to, aby to ani nezvažovali, ale možno medzi príjemcami tohto pretium sú aj preláti, ktorým záleží viac na pokryteckej chvále od nepriateľov Krista ako na hrdinskom svedectve viery.

 

Z Pastierskeho listu našich biskupov
Pozývame vás a povzbudzujeme: prineste nutnosť registrácie ako obetu za Cirkev aj spásu nesmrteľných duší – a príďte osobne vytvoriť spoločenstvo jednoty bratov a sestier, ktorí chcú s Máriou a Jozefom kráčať na ceste za Ježišom. Nezostaňte doma, drahí bratia a sestry. Príďte! Bratislava, Prešov, Košice aj Šaštín vás s radosťou očakávajú!
prorocké zjavenie v Akite

Konferencia biskupov štátu Colorado v USA vydala špeciálny pastiersky list, v ktorom sa striktne postavili proti povinnému očkovaniu a podporili tých, ktorí túto povinnosť odmietajú.

Vyzvali na rešpektovanie výhrady vo svedomí

a osobnú voľbu každého človeka

V texte sa píše: „Sme presvedčení, že vláda by nemala ukladať povinné lekárske zákroky jednotlivcovi ani skupine ľudí. Odporúčame vám, aby ste rešpektovali presvedčenie a osobnú voľbu každého človeka.“

Dokument biskupskej konferencie podpísal je predseda, arcibiskup Samuel Aquila z Denveru a ďalší hierarchovia

Coloradskí biskupi poďakovali za zahrnutie výhrady vo svedomí do textu nariadenia a zdôraznili, že odmietnutie môže byť odôvodnené úsudkom jednotlivca: „Katolícka Cirkev učí, že človek môže odmietnuť lekársky zákrok, vrátane očkovania, ak ho k tomu viaže svedomie.“

Ako ďalej uviedli: „Očkovanie nie je morálne povinné a musí byť dobrovoľné.“ A dodávajú: „Rozhodnutie človeka, či prínos lekárskej intervencie prevažuje nad nežiadúcimi vedľajšími účinkami, by mal byť rešpektovaný, pokiaľ nie je v rozpore s katolíckymi morálnymi zásadami.“

zákaz Svatého stolce biskupům vyslovit se proti očkovací povinnosti?

Biskup Schneider vyhlásil, že cíti skutočnú bolesť v srdci, keď vidí koľko ľudí, vrátane kňazov a biskupov katolíckej Cirkvi, podporuje prijateľnosť vakcíny proti Covidu, vyrobenej z bunkových línii potratených detí.

Biskup Schneider vysvetlil, že on a jeho kolegovia biskupi, ktorí tiež podpísali vyhlásenie, chápu dôležitosť toho, čo navrhujú a uviedol, že odmietnutie očkovania proti Covidu-19 môže viesť k prísnym trestom. Jeho excelencia dala jasne najavo, rovnako ako signatársky biskup Strickland, že je pripravený ísť aj do väzenia, ale neprijme očkovaciu látku vyvinutú vďaka potratom. Biskup doslovne uviedol, že sa spolieha na Pána Boha, ktorý mu určite dodá silu, aby dokázal priniesť aj poslednú obetu.

Vyhlásenie biskupov o morálnej nedovolenosti používania vakcín vyrobených z potratených ľudských plodov. Používanie vakcín vyrobených z buniek zavraždených nenarodených detí protirečí „veľkej rozhodnosti“ pri obrane nenarodeného ľudského života

               Biskup Schneider je presvedčený o tom, že Boh ukáže všetkým následky a napokon im otvorí oči.

Portorikánsky biskup uznáva právo na výhradu vo svedomí pri očkovaní proti covid-19

Vláda Puerto Rica vydala formuláre „výnimky z lekárskych alebo náboženských dôvodov“, ktorú si môžu uplatniť študenti a pracovníci verejných alebo súkromných inštitúcií. Biskup vo svojom vyhlásení ďalej uviedol, že „pre veriaceho katolíka je legitímne mať pochybnosti o bezpečnosti a účinnosti vakcíny; to čo povie farmaceutická spoločnosť alebo agentúra kontroly liečiv nie je v žiadnom prípade dogmou viery. A práve bezpečnosť a účinnosť sú dôležité a nevyhnutné údaje pre morálny úsudok“.

Biskup Fernández  z Areciba zdôraznil, že „svedomie a jeho sloboda sa nemôže pokladať iba za občianske právo, ale najmä za niečo, čo je vnútorne vlastné našej katolíckej viere. Pri dodržiavaní morálnej náuky Cirkvi by pastieri duší tvárou v tvár ťažkostiam nemali nanucovať veriacim iba jediné riešenie, ale mali by sa skôr riadiť postojom sv. Alfonza, ktorý hovoril, že treba každého nechať, aby konal podľa svojho najlepšieho svedomia“.

KEDY TIETO SLOVA VYPOVIE ASPON JEDEN  BISKUP V KBS???

„všelijakí mudrlanti spochybňujú dokonca aj samotné očkovanie proti koronavírusu“. Akoby to bola dogma, čo nie je, biskup nabáda, aby sme nešpekulovali a nekonšpirovali: „Nehľadajme za všetkým konšpirácie či vôľu niekoho, kto nás chce ovládať, očipovať, alebo dokonca zničiť.“ A uzatvára túto časť tým, že „ak nás Pán Boh dovolí skúšať, prijímajme to v pokore a bez reptania ako spravodlivý Jób“ po tom, čo vyzýva: „Nebojme sa očkovania“.

Arcibiskup Bober

„Vďaka Božej milosti a obetavej práci mnohých ľudí máme vakcíny, ktoré nás chránia pred ochorením covid-19,“ hovorí pápež František v novom videu. Hlava 1,3-miliardovej kresťanskej cirkvi vyzvala 17. augusta prostredníctvom 59-sekundovej nahrávky katolíkov celého sveta na očkovanie.

bez akejkoľvek diplomacie, okolkov či inotajov. Očkovanie schválenými vakcínami nazval „aktom lásky“, vďaka ktorému zastavíme šírenie choroby a ochránime najzraniteľnejšie komunity (napr. deti a chorých), čo sa (zatiaľ) vakcinovať nemôžu. V španielskom príhovore s anglickými titulkami označuje vakcináciu za „morálnu zodpovednosť každého človeka“.

Kampaňou skôr prosebnou než reklamnou sa zaradil k mnohým umelcom, politikom a zástupcom iných svetových náboženstiev. Aj najvplyvnejší predstavitelia, napríklad islamu, označili očkovanie za „halal“ (prípustné) a tí z judaizmu vyhlásili použitie schválenej očkovacej látky za „kóšer“ (čisté).

tak ako sa niekto u svojho všeobecného lekára domáhal „pečiatky“, že sa nemôže dať očkovať, iní teraz v New Yorku a okolí obliehali spovednice. Alebo písali a volali na miestne fary. Dúfali, že im duchovný otec udelí akýsi vakcinačný dišpenz: písomné potvrdenie, že anticovidová vakcína sa hlboko prieči ich náboženskému presvedčeniu / zdroj www.tyzden.sk/

z kázne kňaza Matúša

 

 

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *