Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

kristovci zbabelo nečušia

28. októbra 2021 Yosef 0 Comments

mark of beast

1 000 právníků a 10 000 lékařů podalo žalobu

za porušení norimberského kodexu

Veritas liberabit vos!

Výzva kardinálov a osobností sveta Cirkvi a svetu

Máme dôvod predpokladať na základe oficiálnych dát o pandémii a úmrtiach, že sú tu sily, ktoré majú záujem vyvolávať v obyvateľstve paniku. Tak chcú natrvalo presadiť formy neprijateľného ohraničenia slobody a s tým spojenú kontrolu ľudí a sledovanie všetkých ich pohybov. Tieto nelegálne pokusy riadiť ľudí sú znepokojujúcou prípravou na vytvorenie svetovej vlády, ktorá bude bez akejkoľvek kontroly!

Sú tu sily, ktoré sledujú politiku drastického zredukovania populácie a súčasne sa prezentujú ako záchrancovia ľudstva.

Nepripustíme, aby sa stáročia kresťanskej civilizácie vymazali pod zámienkou vírusu, aby sa založila nenávisťou naplnená technokratická tyrania, v ktorej ľudia, ktorých mená ani tváre nikto nepozná, mohli rozhodovať o osude sveta, aby nás zatvorili iba do virtuálnej skutočnosti.

Rím, 7.5.2020 (kath.net) V Ríme uverejnili 7. mája výzvu pre Cirkev a svet katolíkom a ľuďom dobrej vôle pod názvom „Veritas liberabit vos(Jn 8,32). Podpísali ju o. i. kardináli Robert Sarah, Gerhard Müller a Zen, biskup Tyler, ako aj mnohí lekári, právnici, žurnalisti a zodpovedné katolícke osobnosti:

Pastierom Cirkvi pripomíname, že pre katolíkov je morálne neprijateľné nechať sa ošetrovať vakcínami vyrobenými z potratených detí.

 

českí lekári píšu svojej vláde

V dejinách katolíckej Cirkvi nechýbajú vynikajúce príklady ľudí, ktorí napomínali, napríklad sv. Katarína Sienská, či biskup John Fischer. V dnešnej dobe pápež Benedikt XVI. vyzdvihol význam correctio fraterna v posolstve na Pôstne obdobie v roku 2012. „A tu by som chcel pripomenúť jeden aspekt kresťanského života, ktorý podľa mňa upadol do zabudnutia: bratské napomínanie s ohľadom na večnú spásu. […] V tradícii Cirkvi patrí medzi diela duchovného milosrdenstva aj „napomínanie hriešnikov“. Je dôležité si tento rozmer kresťanskej lásky znovu pripomenúť. Zoči-voči zlu netreba mlčať. Myslím na postoj tých kresťanov, ktorí sa či už z ľudských ohľadov, alebo jednoducho z pohodlnosti, skôr prispôsobia všeobecnej mentalite, než by svojich bratov upozornili na spôsoby myslenia a konania, ktoré protirečia pravde a nesledujú cestu dobra.“ 

Je zrejmé, že bratské napomenutie nie je len možnosťou, ale povinnosťou katolíkov. Na túto tradíciu podľa príkladu svätého Pavla nedávno nadviazali najprv štyria kardináli (Burke, Brandmüller, Caffarra, Meisner), keď zverejnili svoje dubia, ktoré zostali bez odpovede, a neskôr autori Correctio filialis, synovského napomenutia adresovaného Svätému otcovi. Aj astanský pomocný biskup Athanasius Schneider na osobnej audiencii žiadal pápeža Františka o opravu formulácie uvedenej v dokumente z Abú Zabí. Súčasťou tradície correctio fraterna/correctio filialis sú aj vyhlásenia biskupov Kazachstanu, biskupa Schneidera i kardinála Burkeho, či kardinála Gerharda Müllera.

Zaváži hlas Ukrajiny? 

Zostáva položiť si otázku: Prečo s bratskou korekciou, ktorá je tak jasne a dôrazne prikazovaná v celom Svätom písme, sa ponáhľa iba pár biskupov, aj to najmä z odľahlých či chudobných miestnych cirkví? Rímskokatolícky kostol na Ukrajine má sotva milión veriacich. Azda práve preto je pripravený postaviť sa na stranu pravdy?

Varovanie pre biskupov Slovenska

Zdá sa, že na základe neprimerane submisívneho postoja pastierov katolíckej Cirkvi, sa postupne zaradíme medzi najateistickejšie a najtotalitnejšie štáty (v žiadnom z našich bezprostredných susedných štátov totiž k takýmto tvrdým opatreniam nedošlo) z hľadiska rešpektovania slobody náboženstva. Preto máme ako verní synovia a dcéry Cirkvi vážnu obavu o reálnu sakramentálnu službu Cirkvi, ktorej centrom je živý Kristus uprostred eucharistického spoločenstva veriacich, ktorú nemôžu nahradiť virtuálne stretnutia.

Naďalej sa, žiaľ, ukazuje, že v tomto čase skúšky viery,sa vo Vašom neprimerane pasívnom postoji nič nemení a Váš „mlčiaci“ až „slabo počuteľný hlas pastierov“ zostane aj naďalej nie burcujúcim „hlasom Ducha“, ktorý hlása Slovo života a spásy vhod aj nevhod, ale iba neprirodzeným „hlasom online“. Toto však nemôže nahradiť reálneho Krista a jeho milosť plynúcu z osobného stretnutia s Vykupiteľom a Spasiteľom človeka.

Vzhľadom na súčasnú tragickú situáciu dejín spásy na Slovensku, v ktorej totalitný protikresťanský systém zameraný proti rodine a životu opäť rafinovane siaha na slobodu náboženstva a na Bohom darované právo na verejný kult a uctievanie, ktoré Božia Autorita v Dekalógu definovala ako „morálny imperatív“, už v tejto fáze nemôžeme viac mlčať. Naopak, sme oprávnene presvedčení, že zo strany našich pastierov sa nereaguje adekvátnym spôsobom podľa poslania, ktoré Vám zveril sám Ježiš Kristus.

 

Biskup Schneider: COVID pravidlá môžu byť „akýmsi predobrazom“ znaku šelmy

 

Výzvy pápežovi Františkovi

Varovanie príde čoskoro. Dôležité posolstvo Boha Otca juhoamerickej vizionárke Lorene.

materinské upozornenia od sestry Miriam 

Otcovia biskupi, OTVORTE OČI!!!

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *