Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Apoštol posledných čias

5. decembra 2021 Yosef 0 Comments

Boh Otec údajne dal otcovi Michel Rodrigue prekvapivo podrobné porozumenie udalostiam,

ktoré majú prísť a ako sa pripraviť.

Niečo veľké sa stane 8. decembra, pripravte sa na to, čo príde!

o. Michel Rodrigue tvrdí, že získal prorocké poznanie o budúcnosti Cirkvi a sveta

Časy sú naliehavé. Utrpenie príde čoskoro. Sme v čase núdze. Keď ma Otec dal bratstvo, požiadal ma, aby som ho rýchlo vybudoval, pretože bude útočiskom pre mnohých kňazov, ktorí tam prídu. Veľa z toho, čoho budete svedkami, bude riadené diablom. Uvidíte ľudí, ktorí proti sebe bojujú z politických dôvodov. Prenasledovanie kresťanov, ktoré sa začalo, od človeka k človeku prostredníctvom výsmechu a obviňovania, bude pochádzať zo zákonov, ktoré sú nezákonnosťou. Nebudete môcť dodržiavať tieto zákony s dobrým vedomím, takže prenasledovanie bude potom spadať pod občiansku autoritu. 

Cirkev teraz vstupuje do hrobu a prejde tými istými krokmi Ježiša samotného…. Do hrobky vstúpi aj protestantská cirkev, pretože aj oni sú kresťania a diabol všade pracuje, aby zabil a zničil vieru. Toto je znak našej doby. Kto má uši na počúvanie, nech počúva! Kto má oči, aby videl!

oveľa väčšia hrozba pre Cirkev bude zo strany nemeckého duchovenstva.

V kostole bude uvedená ekumenická omša. … Budete môcť rozoznať, že omša je ekumenická, pretože slová konsekrácie nebudú rovnaké. Nemáte navštevovať tieto takzvané „omše“

Antikrist je práve teraz v hierarchii cirkvi a vždy chcel byť v Petrovom stolci. Pápež František bude ako Peter, apoštol. Uvedomí si svoje chyby a pokúsili sa zhromaždiť Cirkev späť pod autoritu Krista, ale nebude to môcť urobiť. Bude umučený. Emeritný pápež Benedikt XVI., ktorý stále nosí svoj pápežský prsteň, zasiahne, aby zvolal koncil a pokúsil sa zachrániť Cirkev. Videl som ho, slabého a krehkého, držaného na oboch stranách dvoma švajčiarskymi strážcami, ako uteká z Ríma so skazou všade naokolo. Išiel do úkrytu, no potom ho našli. Videl som jeho mučeníctvo

Ak majú biskupské synody v týchto krajinách právomoc pozmenený obrad omše, môžete si byť istý, že prinesú pápežovi niečo zlé. Čo sa stane, ak pápež ich návrhy nepodpíše, čo znamená, že to odmietne, na čo im už dal právomoc? Schizma, čo je jedna z vecí, ktoré čoskoro uvidíme v Cirkvi.

Potom príde Varovanie. Toto som videl. Hviezdy, slnko a mesiac nebude svietiť. Všetky budú čierne. Zrazu sa v nebesiach objaví Ježišov znak a rozžiari alebo a svet. Bude na kríži nie vo svojom utrpení, ale vo svojej sláve. Za Ním v bledom svetle sa nám zjaví tvár Otca, pravého Boha. Bude to niečo, uisťujem vás.

Z rán v Ježišových rukách, nohy a boku budú na celú Zem dopadať jasné lúče lásky a milosrdenstva a všetko sa zastaví. Ak ste v lietadle, zastaví sa. Ak jazdíte v aute, nebojte sa – auto sa zastaví. Ak sa ma pýtate: „Ako je to možné?“ Poviem: „Boh je Boh. Je Otcom všetkýmohúcim, Stvoriteľom neba a zeme. Ak dal Fr. Michel vo vesmíre, myslíš si, že kus prachu hmoty? Veríš, že Ho tvoje malé lietadlo bude obťažovať? Nie. Toto mi povedal Boh; ale tiež veci povedal aj iný, napríklad v Garabandale, v ktorom veril sv. páter Pio.

Všetko bude v čase opravené a plameň Ducha Svätého osvieti každé svedomie na Zemi. Žiarivé lúče z Ježišových rán preniknú do každého srdca ako ohnivé jazyky a my sa pred sebou uvidíme ako v zrkadle. Uvidíme svoje duše, aké sú pre Otca vzácne, a zjaví sa nám zlo v každom človeku. Bude to jedno z najväčších znamení, ktoré svet dostal od vzkriesenia Ježiša Krista.

Osvetlenie bude trvať asi pätnásť minút av tomto milosrdnom predbežnom súde všetci hneď uvidia, kam by išli, keby práve vtedy zomreli: alebo, očistec alebo peklo. Ale viac ako videnie bude cítiť bolesť zo svojho hriechu. Tí, ktorí by išli do očistca, uvidia a pocítia bolesť svojho hriechu a očisťovania. Spoznajú svoje chyby a vedia, čo musia v sebe napraviť. Tí, ktorí sú Ježišovi veľmi blízko, uvidia, čo musia zmeniť, aby s Ním žili v úplnej jednote.

Otec chce, aby som vyhlásil, že sa nemusím báť. Pre toho, kto verí v Boha, to bude deň lásky, požehnaný deň. Uvidíte, čo musíte napraviť, aby ste dosiahli viac z Jeho vôle, aby ste boli viac podriadení milosti, ktorú vám chce pre vaše poslanie na Zemi.

Pre tých, ktorí by išli do pekla, budú horieť. Ich telá nebudú zničené, ale budú presne cítiť, aké je to peklo, pretože tam už sú. Jediné, čo chýbalo, bol pocit. Zažijú bitie diablom a mnohí neprežijú pre svoj veľký hriech, uisťujem vás. Ale bude to pre nich požehnaním, pretože budú prosiť o odpustenie. Bude to ich spása.

Po osvietení svedomia dostane ľudstvo jedinečný dar: obdobie pokánia trvajúce asi šesť a pol týždňa, keď diabol nebude mať moc konať. To znamená, že všetky ľudské bytosti budú mať úplnú slobodnú vôľu urobiť rozhodnutie pre alebo proti Pánovi. Diabol nezviaže našu vôľu a nebude proti nám bojovať. Najmä prvé dva a pol týždňa budú mimoriadne dôležité, pretože v tom čase sa nevráti diabol, ale naše zvyky a ľudia sa budú ťažšie obracať. A všetci, ktorí po ňom dostali túžbu, pocit, že potrebujú Jeho spásu, budú označení na čele svetelným krížom od svojho anjela strážneho.

Chcem vám však povedať, že každý verný a každý, kto je služobníkom Pána, je už poznačený. Bol som v Rochestri v New Yorku a mali sme tam zhromaždenie modlitebnej skupiny s dvadsiatimi ôsmimi ľuďmi. Boli sme v kuchyni a keď som zdvihla oči, videla som všetkých označených krížikom. Bol som tak ohromený. Jeden muž tam mal špecifický kríž s tromi ratolesťami, čo znamenalo, že keď príde deň, bude generálom Pánovej armády. Bol na to pripravený. V každej krajine máme jedného generála. Viem že. Boli vyvolení Pánom. Je to úžasné.

Posolstvo svätého Archanjela Gabriela otcovi Michelovi Rodriguemu o decembri 2021
Prof. Daniel O´Connor, USA

Práve som dostal list od otca Michela Rodriguea o posolstve, ktoré
dostal od svätého Gabriela Archanjela v marci tohto roku. Myslí si, že je to jeho „posledné posolstvo pre svet“, a týka sa 8. decembra 2021.
K posolstvu sa dostanem za minútku; najskôr niekoľko poznámok.
Rozhodne sympatizujem s tým, že mu tak dlho trvalo rozlišovanie kedy posolstvo zverejniť. Napriek všetkým údajom, ktoré jasne ukazujú, že je dobrým, svätým, ortodoxným kňazom, ktorý má a vždy mal dobré postavenie v Cirkvi (táto skutočnosť sa nezmenila ani osobným nesúhlasom jeho biskupa s jeho posolstvami, no neodsúdil ich), no tento úbohý človek je nemilosrdne prenasledovaný tými v Cirkvi, ktorí sa vymenovali za inkvizítorov, a ktorí vydávajú odsúdenia tak, ako kostolníci v kostole podávajúci dezinfekciu rúk. Takýmto ľuďom by sa malo pripomenúť Mojžišovo napomenutie Jozueho, ktoré sme čítali na svätých omšiach minulú nedeľu, 19.9.2021:
„Žiarliš miesto mňa?
Kiežby všetok Pánov ľud prorokoval!
Kiežby Pán všetkým udelil svojho ducha! “
(z knihy Numeri, 11 kapitola)
Ježiš chce skutočne hovoriť oveľa viac, ako Mu dovoľujeme. Božej
služobníčke Luise Piccarrete sa posťažoval: „K toľkým chcem hovoriť a oni ma nepočúvajú!“ (16. december 1928)
Nuž, otec Michel je ten, kto počúva. To je všetko, čo poviem. Toto
posolstvo je pre vaše rozlišovanie. Netvrdím, že viem, že je to
rozhodne autentické proroctvo; len si myslím, že je dôležité zdieľať
ho. Tiež tu zopakujem, čo som povedal pred 4 mesiacmi, kde som
vysvetlil, prečo naďalej rozlišujem posolstvá o. Michela:
„Stále si nemyslím, že je možné s istotou povedať, či jeho proroctvo, že jeseň 2020 bude „začiatkom veľkých udalostí očistenia“, bolo prorocky stopercentným zásahom do terča alebo prorockým omylom, pretože všetko závisí od toho, aký účinok budú mať protikovidové vakcíny. Ak budú nakoniec také deštruktívne, ako tvrdia vážnejšie teórie o nich, potom si myslím, že existuje pádny argument, že začiatok ich distribúcie – jeseň 2020 – bol skutočne „začiatkom veľkých udalostí očisťovania“.
A kým dodnes rozlišujem množstvo vážnych teórií o očkovacích látkach proti kovidu, nemôžem poprieť, že naďalej vidíme stále viac a viac náznakov, že ich zavedenie (ktoré sa začalo na jeseň 2020) mohlo byť otváracím aktom formálnej fázy dlho predpovedaných trestov. Neviem, ale uvidíme.
(Tu cítim, že okrem toho musím povedať, že poznám kňaza, ktorého veľmi obdivujem a ktorý – aj keď tieto očkovacie látky a všetky ďalšie nezmysly súvisiace s kovidizmom, ktoré sa dejú v Cirkvi a vo svete, úprimne nenávidí – vakcínu si nechal pichnúť, aby mal aj naďalej možnosť slúžiť ľuďom v nemocnici; ľuďom, ktorí by zomreli bez sviatostí, keby im nemohol slúžiť. Hoci vie o všetkých teóriách týkajúcich sa vakcín, berie ich vážne a dokonca chápe, že táto očkovacia látka by mu mohla veľmi uškodiť, napriek tomu ju dostal len preto, aby mohol pokračovať v záchrane duší. Určite urobil vznešenú vec a ja si ho za to veľmi vážim. Netvrdím, že by ste to mali urobiť aj vy, ale cítil som, že ma Boh nabáda, aby som sa o tento príbeh podelil. Nedovoľte mne, ani nikomu inému, ​​aby vám hovoril, čo máte urobiť v súvislosti s vakcínami proti kovidu. Formujte si svedomie a riaďte sa ním, bez ohľadu na cenu, vždy si pamätajte, že vaše svedomie má plné právo požadovať, aby ste zaujali silnejší morálny postoj než navrhuje Cirkev (aj keď nikdy nie laxnejší/ľahostajnejší). Pamätajte, že rozlišovanie prebieha nasledovaním plodov Ducha Svätého: láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, jemnosť, vernosť, sebaovládanie. Tieto plody porastú vo vašej duši a vo vašom živote úmerne k miere, v akej sa riadite Božou vôľou, a tým vám odhaľujú
obsah Jeho vôle. Božiu vôľu vám však nikdy neodhalí miera vonkajšej sily, ktorá je v rozpore so svedomím a ktorú na vás svet uplatňuje.
Nikdy tomu nepodľahnite. Podľahnite iba Bohu.)
Pochopte prosím, že určite nikoho nekarhám, že prijal očkovaciu látku, iba poznamenávam, že potenciálne diabolská povaha zavedenia očkovacej látky sa dvojnásobne prejavuje, keď vidíme ľudí odmietaných od samotnej sv. omše, ak sú neočkovaní – ide o obmedzenie, ktoré nemá obdoby v dejinách Cirkvi a má úplne apokalyptický charakter.
Vďaka Bohu, arcidiecéza kanadského mesta Moncton čiastočne zrušila svoju vlastnú politiku, ale táto úľava je chladná vzhľadom na to, že:
1) Ostatné diecézy už nasledovali tento príklad a už nezľavili.
Napríklad čitateľ z Filipín mi poslal fotografiu, na ktorej je vidieť,
že veriaci majú zakázaný vstup do kostola, ak nie sú očkovaní;
2) Od arcidiecézy Moncton nevyšlo žiadne ospravedlnenie ani dôkaz o poučení sa, iba „aktualizácia“, nie aby uznali chybu, ale úľava vďaka „novým smerniciam ministra zdravotníctva“, ktorým biskup verejne signalizoval úplnú podriadenosť v čomkoľvek, čím budú najbližšie démonické „smernice ministra zdravotníctva“ naplnené;
3) neočkovaní majú stále zakázané svadby a pohreby.
Čo to všetko znamená, je jasné: viac komunistických, diabolských
mandátov, zákazov a prenasledovania príde pravdepodobne čoskoro.
Skutočne bojujme proti nim tak horlivo, ako môžeme; každý ďalší deň so sviatosťami, ktoré môžeme prijať, je obrovským požehnaním. Nebuďme však ani naivní.

A TERAZ K POSOLSTVU
Prosím, modlite sa, aby vás Duch Svätý osvietil skôr, ako si to
prečítate, aby ste presne vedeli, ako Boh chce, aby ste prijali toto
posolstvo. A pamätajte, že ani pre autentických prorokov nie sú
rozvrhy vytesané do kameňa; vždy je Božím zvrchovaným právom predĺžiť čas milosrdenstva, ak sa Mu to páči. Pokračujte preto žiť tak, aby ste si dobre plnili všetky stavovské povinnosti (ako rodič, manžel, slobodný…) a nerobte si žiadne domnienky o budúcnosti. Žite v prítomnom okamihu. V tomto bode extrémneho zmätku v Cirkvi a vo svete je navyše nevyhnutné, aby ste nerobili žiadne zásadné rozhodnutia, ktoré vám zmenia život, pokiaľ si nie ste veľmi istí, že sú Božou vôľou. Každá ľudská stratégia, ktorá sa neriadi Božou vôľou, padne na nos, bez ohľadu na to, ako sa zdá byť založená na „prorockých informáciách“, a bez ohľadu na to, koľko strategického úsilia ste vynaložili na jej vytvorenie.
Toto je dlhšie posolstvo. Na konci zosumarizujem jeho kľúčové témy.

Marec 2021: Posolstvo svätého Archanjela Gabriela o. Michelovi
Rodriguemu o decembri 2021:

V noci zo 17. na 18. marca 2021 prišiel okolo 2:30 v noci Anjel Pána
(neskôr som pochopil, že to bol svätý Gabriel Archanjel), aby mi
povedal o posvätnom a veľkom takte svätého Jozefa vo Svätej rodine a o jeho úlohe na konci zlých čias. Hovorím „koniec zlých čias“, aby som vyjadril obdobie odlišné od Kristovho slávneho návratu na konci vekov.
Túto skúsenosť, o ktorej budem hovoriť, tú nazývam snom. Gabriel sa najskôr ukázal ako nádherné žiarivé svetlo. Postupne som rozoznal podobu bytosti svetla , ktorá má niečo, čo vyzeralo ako svetelné krídla. Z jeho bytosti vychádzala žiara, ktorá prinášala radosť i veľmi hlboký pokoj v Bohu. Akoby som sa pozeral na časť oblohy. Potom bol počuť jeho hlas:
„Prichádzam odhaliť taktnosť svätého Jozefa od chvíle, keď som s ním hovoril, až do dňa, keď mal opustiť Zem. Jeho úloha ochrancu a strážcu Svätej rodiny bola veľmi pokojná a plná dôvery v Boha, večného Otca. Jemu i Najsvätejšej Panne Márii bolo dané, aby ako prvá mala to najsvätejšie poznanie tajomstva Trojice Otca a Syna a Ducha Svätého.
Slobodné prijatie Panny Márie za nevestu mu prinieslo radosť 
z vliateho poznania, naplneného živým a otcovským vzťahom s Ježišom, jeho Stvoriteľom, jeho Kráľom a jeho Láskou. Toto poznanie Jozef získal z lásky, ktorú mal k Márii, svojej neveste, a z vôle Všemohúceho Otca. Od tej chvíle vzal Jozef Máriu domov a uskutočňoval službu svojej lásky k Márii a Dieťaťu.
Dráma, ktorá sa odohrala v čase narodenia Spasiteľa, vzbudzuje
úvahu o jeho veľkej autorite, ktorá umožnila uchrániť Boha-Dieťa a
Jeho Matku pred akýmkoľvek zlým znamením, ktoré by mohlo ohroziť identitu dieťaťa. Diabol a jeho poskoci teda mohli Ježišovi a Jeho Matke ublížiť. Jeho sila a jeho láska držali diabla a jeho poskokov na uzde. Až do dňa narodenia Dieťaťa-kráľa o tom nič nevedel ani Herodes a jeho dvor. Znamenie však bolo na nebi, mudrci už kráčali v ústrety Božiemu Dieťaťu a pastieri, najmenší z ľudu, boli poučení hlasom anjelov!
Vo chvíli, keď chcel Herodes zabiť Božie Dieťa, varoval som Jozefa vo sne podľa vôle večného Otca, aby vzal Dieťa a Jeho Matku a utiekol do Egypta. Zostali tam až do smrti tyrana. Keď sa vrátili späť do Nazareta, Svätá rodina tam zostala počas rokov Ježišovho rastu. Nik netušil, kto je Ježiš a Jeho Matka. Jozefova rozvážnosť bola dokonalá, aby nepriťahovala oči Zlého, aby sa neprekazil plán Boha, nášho Otca.
Jozefovo domnelé otcovstvo prikrývalo Dieťa a Jeho Matku takým skvelým spôsobom, že to nik nedokáže vyjadriť ani sa k tomu priblížiť.
Jozefova otcovská neha bola ako jaskyňa pod skalou, aby chránila Matku s Dieťaťom pred bezohľadnými náladami tohto sveta. Táto diskrétnosť pokračovala v tichu a modlitbe, v každodennej práci a dokonca aj v ostatných veciach, aby nevyvolávala podozrenie o existencii Božieho Mesiáša. Jozefova poslušnosť plniť vôľu Večného Otca s pokorným a čistým srdcom z neho urobila najreprezentatívnejšiu mužskú postavu na zemi v kuhu Svätej rodiny. Jeho otcovstvo a jeho mužskosť sa podobali tomu, po čom Boh túžil od počiatku.
Tak, ako svätý Jozef chránil Dieťa a Jeho Matku, chráni Cirkev v jej historickom raste.

V týchto vašich časoch ešte vážnejšie.

Súčasná doba vyžaduje stiahnutie závoja Božej diskrétnosti o svätom Jozefovi a o jeho úlohe v Kristovej Cirkvi. Teraz je načase odhaliť slová 2. listu Solúnčanom skryté od počiatkov Cirkvi. Skutočne, teraz musí byť odhalená tajomná postava, ktorá zadržiava alebo bráni prejavu antikrista a jeho súčasnej nadvláde, aby všetci spravodliví pochopili udalosti, ktoré sa dejú. Musíte stáť pripravení a nechať si rozžaté lampy, keď sa prejaví Syn človeka.
Tu je posvätný text 2. listu svätého Pavla Solúnčanom, kapitola 2, 1-13:
„Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho
zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom ani slovom ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával. Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom.
Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek
neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo
sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás? A teraz viete, čo ho zadŕža, aby sa zjavil až v pravom čase. Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža.
Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť. My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v posvätení Duchom a vierou v pravdu.“
Skutočne „tajomstvo neprávosti“ už funguje; stačí, aby ten, ktorý ho
zadržuje, bol teraz odsunutý. Dnes vám to poviem: Ten, kto to brzdí, je svätý Jozef! Svätý Jozef svojou modlitbou a príhovorom pomáha veriacim v duchovnom boji za obranu viery bojujúcej Cirkvi. S modlitbami svätých a duší v očistci, to znamená cirkvi víťaznej a trpiacej, pomoc svätého Jozefa a Panny Márie tvorí štít viery,

ktorý doteraz zadržiava antikrista.

Dobre počúvajte moje slová. Pohár neprávosti preteká a pre Cirkev
čoskoro príde čas, keď dôjde k prenasledovaniu spravodlivých. Z vôle Otca a Syna a Ducha Svätého je, že tento rok 2021 bol pápežom Františkom vyhlásený za Rok svätého Jozefa. Bolo nám ponúknuté veľké požehnanie ochrany. V priebehu tohto roka budete nútení rozhodnúť sa.
To, čo sa prezentuje ako záchrana cez očkovanie, je len ilúzia.
Znamenie šelmy vám bude čoskoro vnútené, aby sa dalo nakupovať, jesť alebo cestovať. Rok 2021 je rokom rozlišovania pre tých, ktorí chcú byť verní Kristovi. Všetkým tým, ktorí chcete nasledovať Krista – pomôže vám svätý Jozef. Ale on sa musí diskrétne stiahnuť 8. decembra.
V tom čase, a už sa to začalo, sa všetci tí, ktorí odmietajú Krista,
ocitnú v sile klamu, ktorý ich núti veriť v lož. Sociálna a planetárna
lož organizovaná a pripravovaná pomocníkmi antikrista. Tvoria falošnú Cirkev, ktorá je skutočne sociálnym telom antikrista. To oni vládnu strachom, dominanciou, komunistickými a socialistickými ideológiami.
Manipulujú a (ako futbalisti) kopú za falošné univerzálne bratstvo.
Prenikli do Kristovej cirkvi s cieľom znetvoriť ju a znesvätiť jej
sviatosti. Všetko zapadá do seba. Do 8. decembra sa títo zlí pomocníci zorganizujú prostredníctvom médií, aby vytvárali atmosféru podozrenia, strachu a udávania.
Musia sa pripraviť na príchod Bezbožných organizovaním svetového poriadku, v ktorom bude vládnuť rozdelenie a zmätok na úkor Pravdy náuky Cirkvi. Škandály a obvinenia zasiahnu Cirkev všade. Hnutia, ktoré popierajú mužov a ženy, sa stanú novými sudcami v tejto spoločenskej lži. V rodinách budú vznikať konflikty argumentujúce potrebu vakcín a Znamenie šelmy. Konflikty medzi národmi dospejú do takého bodu, že sa všetko bude zdať beznádejné. Srdcia ochladnú, svedomie bude spútané a zatemnené hriechom, ktorý všade preniká.
Aj keď sa zdá, že antikristov kúkoľ dusí spravodlivých a svätých, čo
vyvoláva dojem smrti Boha a konca Katolíckej cirkvi, to všetko je len
zdanie. Keď svätý Jozef ustúpi do úzadia, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie začne konať a budú to počiatky triumfu jej Nepoškvrneného Srdca pre jej deti a Cirkev. Cirkev prejde bolesťami očisťovania, a Panna Mária ju bude sprevádzať ako Matka bolesti. Niektoré z jej detí budú mučeníkmi, v deň víťazstva Nepoškvrneného Srdca Panny Márie budú nosiť palmu Kristovho víťazstva. V čase, keď sa zjaví antikrist, príde doba úkrytov pripravených Svätými srdciami Ježiša a Márie a samotným čistým
srdcom svätého Jozefa. Útočištia sú dielom troch a pol rokov uvedených v Knihe Zjavenia. Sú Božím dielom.
Malé stádo, neboj sa. Pozri sa očami viery, nádeje a lásky. Úkryty sú
pod špeciálnou ochranou Panny Márie Karmelskej. Takto to chcelo jej Nepoškvrnené Srdce. Nevidíte teraz konanie Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa? Všetko, čo potrebujete vedieť, bolo povedané. Žite v dôvere, aby ste plnili Jeho Božskú vôľu, a často opakujte túto modlitbu: Ježišu, dôverujem ti!
O. Michel Rodrigue, Kanada

Tu sú kľúčové témy posolstva a niektoré moje vlastné myšlienky:
V posolstve sa hovorí, že „zadržiavateľom“ je sám svätý Jozef, o
ktorom hovorí svätý Pavol vo Sv. Písme (2 Sol 2. kapitola), ktorý
zadržiava moc Antikrista. 2 Sol 2, 7 však odkazuje na čas, v ktorom
bude obmedzujúca osoba „odsunutá/odstránená“, čo umožní Antikristovi (tj. „zločincovi“) získať nadvládu.
O tomto odstránení/odsunutí zadržiavajúceho, posolstvo o. Michela
hovorí, že sa zhoduje so záverom Roku svätého Jozefa, ktorý pripadne na 8. decembra 2021.

Nuž ale, svätý Jozef zjavne nikdy nebude skutočne stáť „mimo cesty“. Vždy bol a vždy bude patrónom všeobecnej Cirkvi, postrachom démonov a vždy tu bude pre nás. Napriek tomu toto posolstvo naznačuje, že Rok svätého Jozefa znamená špeciálne vyliatie jeho ochrany na Cirkev (posolstvo sa týka tohto roku ako „veľkého požehnania ochrany“) – vyliatie, ktoré bolo také silné, že zabránilo Antikristovi vystúpiť na scénu, aj keď dozrel čas na jeho príchod. Ale keď sa skončí tento rok špeciálnej ochrany, Antikristovi už nebude zabránené povstať.
Zo správy je jasné, že očkovacia látka proti Covidu nie je Znamenie
šelmy, pretože Znamenie príde „čoskoro“ ako podmienka „kupovať, jesť alebo cestovať“. Znamená to však, že vakcína je súčasťou
zastrešujúceho systému Znamenia šelmy a že je to „ilúzia záchrany“. Je to podobné môjmu súčasnému – a veľmi omylnému – chápaniu vecí. To znamená, že vakcíny proti kovidu – aj keď majú ich priaznivci pravdu v ich účinnosti/bezpečnosti/dôležitosti (čo nezaručujem!) – sú súčasťou zavádzania väčšieho a temnejšieho systému. Osobitne preto povzbudzujem tých, ktorí dostali očkovaciu látku, aby boli obzvlášť v pohotovosti, pokiaľ ide o to, čo bude nasledovať, a nedovolili svojmu zvyku nechať rozhodovať iných pri ďalšom rozhodovaní sa – rovnaké metódy použité na
propagáciu očkovacej látky sa čoskoro použijú na propagáciu Znamenia šelmy.
Posolstvo hovorí, že špeciálna ochrana svätého Jozefa sa „nenápadne“ stiahne 8. decembra. Preto by som nepovedal, že táto správa nevyhnutne predpovedá niečo kataklyzmatické presne na ten deň. Posolstvo skôr hovorí, že – hoci sa tento proces už začal – tí, ktorí odmietajú Krista, sa po tom čase „ocitnú v sile klamu, ktorý ich prinúti uveriť lži. Je to spoločenská a planetárna lož organizovaná a pripravovaná pomocníkmi antikrista.“
Po tom, čo 8. decembra uplynie špeciálny rok ochrany svätého Jozefa, hovorí toto posolstvo, že hanebné mocnosti, budú môcť začať presadzovať to, čo teraz pripravujú tak, že „sa organizujú
prostredníctvom médií takým spôsobom, aby vytvorili atmosféru
podozrenia, strachu a udávania…, v ktorej bude vládnuť rozdelenie a zmätok…“
Inými slovami, posledné súčasti antikristovej infraštruktúry sú takmer na mieste; po 8. decembri 2021 sa použijú na určený účel.
Ale všetok ten chaos a zlo budú len „zdaním“, aj keď – tu by som mal poznamenať pre tých, ktorí nie sú oboznámení s proroctvami – to bude znamenať 3 roky globálnych trestov (po Varovaní), aké svet nikdy nevidel, vrátane bezprecedentnej
katastrofy/vojny/kolapsu/prenasledovania, vlády Antikrista a potom 3 dní temnoty. Napriek tomu, že mnohí budú mučeníkmi (a mali by sme sa predovšetkým radovať z možnosti takej cti pre seba!), verný zvyšok bude chránený.
Lebo popravde, v ten deň – posolstvo hovorí, že Panna Mária „začne konať vo veciach víťazstva svojho Nepoškvrneného Srdca“.
Tento triumf vyvrcholí do éry pokoja – do splnenia modlitby Otče náš – vlády Božej vôle na zemi tak, ako v nebi. Toto sú najvzrušujúcejšie časy v dejinách, v ktorých možno žiť.
Veríš v Ježiša a snažíš sa žiť v Jeho vôli? Potom sa absolútne nemáš
čoho báť. Ukrývaj sa vo Svätých a Nepoškvrnených Srdciach Syna a Matky a zapájaj sa do Poslania/Misie horlivejšie než kedykoľvek doteraz.
Teraz nie je čas na ústup, je to čas VYRAZIŤ vpred s týmto bojovým
pokrikom na perách: NECH ŽIJE KRISTUS KRÁĽ! Pretože Jeho kráľovstvo je tak blízko, že ho môžeme takmer ochutnať.
Posolstvo sa potom končí výzvou, ku ktorej vás sám z celého srdca tiež nabádam, a ktorou uzatváram tento príspevok:
„Ži v dôvere, aby si napĺňal Jeho Božskú vôľu, a často opakuj túto
modlitbu: Ježišu, dôverujem ti!“
Daniel O´Connor, USA
Preklad: Vladimír Repka, 29.9.2021, sviatok sv. Archanjelov

 

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *