Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Extrémisti

13. apríla 2015 Pavel 0 Comments

images369

Sme nastavení na snahu o dokonalosť

Ak tomu však bude chýbať zdravý spirituálny rozmer

tak táto ľudská túžba sa môže zblázniť

a prejde do extrémnych nie normálnych rozmerov

mentální anorexie

Vo svete to volajú extrémizmusimages6666

v náboženstve to voláme praktický satanizmus

images7458

Adorácie kultu tela končia ignoráciami zdravého rozumu

 

index487images458

Je to trest za zamedbanie spirituálneho rozmeru človeka

images998

Nemiernosti rôzneho druhu sú peklá na zemi, inkarnované do ľudských tiel

Jedni podliehajú rozkoši z prežierania sa

A tí druhí rozkoši z hladovania

78999

Ak to človek prestane mať pod kontrolou,
prídu veľmi nedôstojné následky

images478

 

 

  Toto je nie v Božom pláne,

ale je to v pláne temných síl

images

Treba sa nám modliť, a zaháňať s pomocou Krista tieto extrémy

 nezabudnime

že oveľa horšie budú na tom bulimici a anorektici

v intelektuálnej či emocionálnej 

a najmä spirituálnej oblasti bytia

ku ktorej patrí aj tá oblasť intímna

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt lucifer

Odborníci na extrémy sú antikristi.

extrémy tela má na starosti satanistická skupina…

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt lucifer

a extrémy na duchu tá luciferská…

images

Diabol prehral si…

Kristus na kríži ťa definitívne porazil

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kristus
Svojou extrémne drastickou obetou
stopol každý druh extrémizmu!
Preto si kresťania tak veľmi ctia jeho obetu na kríži

Degenerácia ľudstva sa zastavila a prišla jeho regenerácia

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kristus
S pomocou Kristovej sily sa dá premôcť každý extrém

 

Tí, ktorí kašlú na kresťanskú vieru
tí svojim extrémom podliehajú a tvrdia,
že sa s tým nedá nič robiť
a že iba musíme tolerovať ich úlety
na ktoré vraj oni majú „posvätné“ ľudské práva
Za adorovaním
pestrofarebne hriešneho pride štýlu
je aj ignorovanie Božích zámerov
a skrýva ako bonus aj 50 odtieňov
sivej priepasti nudy…
a spoločné nafúknutie  falošného ega…
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pride
      Zatiaľ je to iba ako cirkusová zábava
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pride
                            ale horšie to bude
keď niekto bude mať takto zohavené vzkriesené telo
ktoré nebude voňať, ale raziť záprdkovým zápachom
                                                                 a takým silným, aká bola „hrdosť“ na svoju                                                                    zaprasačenosť…
 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pride

Extrémizmus 

označuje konanie a prejavy vychádzajúce z postojov krajne vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie, ktoré či už priamo, alebo v určitom časovom horizonte deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický systém a jeho základné atribúty. Druhou charakteristickou črtou extrémizmu a s ním spájaných aktivít je, že útočia na systém základných práv a slobôd garantovaný ústavou a medzinárodnými ľudsko-právnymi dokumentmi, alebo sa snažia svojimi aktivitami uplatňovanie týchto práv sťažiť, či znemožniť. Za ďalšie charakteristické znaky extrémizmu sa považuje snaha o obmedzenie, potláčanie, znemožnenie výkonu základných práv a slobôd pre určité skupiny obyvateľstva definované ich pohlavím, národnosťou, rasou, etnikom, farbou pleti, vierovyznaním, jazykom, sexuálnou orientáciou, príslušnosťou k spoločenskej triede, majetkom, ako aj používanie fyzického násilia namiereného voči názorovým či politickým oponentom alebo ich majetku.

Kriminalitou extrémistov a kriminalitou extrémistických skupín sa vo všeobecnosti rozumejú trestné činy a iná protispoločenská činnosť s extrémistickým prvkom vrátane trestných činov a priestupkov motivovaných rasovou či národnostnou neznášanlivosťou, alebo spáchaných priaznivcami extrémistických skupín a to bez ohľadu na konečnú trestnoprávnu kvalifikáciu jednotlivých prípadov.

Právny poriadok Slovenskej republiky pojem extrémizmus nedefinuje. Pre potreby odhaľovania, objasňovania, dokumentovania takejto trestnej činnosti a v neposlednom rade aj pre účely preventívneho pôsobenia Policajného zboru na Slovensku v súčasnosti sledujeme tri základné orientácie extrémizmu:

  • pravicovo orientovaný – prezentovaný presadzovaním ideí rasizmu, fašizmu, nacizmu, neonacizmu – fungujúcich na princípe a ideológii národného socializmu,
  • ľavicovo orientovaný – prezentovaný prevažne anarchistickými, antiglobalistickými a antikorporativistickými ideami, radikálnymi ekológmi,
  • nábožensky orientovaný – prezentovaný náboženskými zoskupeniami, ktoré svojou ideológiou, názormi a z nich následne vyvíjanými aktivitami a činnosťami môžu ohrozovať život, zdravie alebo majetok osôb a porušovať všeobecne záväzné právne predpisy.

Predchádzajúci

Ďalší

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *