Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

abeceda

D

Vnútorné svety sú jednoznačne pre inteligentných ľudí

dôležitejšie. Je to úroveň, kde je ťažisko ich bytia.

E

Prečo názov spirituálny kapitál?

Lebo žijeme v dobe, kedy mnohí podliehajú klamu,

že o kvalite nášho pozemského pobytu rozhoduje iba

kapitál finančný. Áno, aj.

Je tu však aj kapitál intelektuálny, emocionálny, sociálny

kultúrny, filozofický a veru aj ten spirituálny.

Je to „platidlo“, ktoré bude platné v našom „trvalom bydlisku.“

Lebo tento náš pozemský pobyt je „bydliskom prechodným“

F

Šťastní sú v skutočnosti iba tí, čo na toto pamätajú

a nelamentujú iba na obrovskou nerovnováhou vo vonkajšom svete,

ale rozvíjajú najmä to, čo bude platidlom vo večnosti.

Byť bohatým znamená mať nielen na účte v banke,

ako nám to chcú nabulikať extrémne lakomí primitívni

mizantropickí sociopati vonku. Aj ich zotročené obete.

G

Treba mať rozvinuté aj iné talenty a hodnoty.

Nazývame ich informačným zlatom a skúsenostným striebrom.

Tieto poklady sú mnohokrát na iných neprenosné.

Ale dá sa o nich podať hodnoverné svedectvo.

H

Sme aj duchovné bytosti, okrem toho, že máme telo a dušu.

Duchovné zdravie je jednou vetou mať predovšetkým rád toho,

kto je Autor života a Majiteľ nielen toho nášho vesmíru…

Snažiť sa mať v láske iné bytosti…

Mať v úcte sám seba aj všetko okolo seba.

Udržovať predovšetkým v sebe i okolo seba poriadok.

O hygienu sa starať nielen v exteriéroch,

ale i o tú v našom interiéri.

Bojovať tiež proti mnohorakej biede.

I

Ako ľudia sme na rôznych úrovniach vývoja.

Každý sme obrazne povedané v inej triede školy života.

Čím je niekto vo vyššom ročníku, tým viac chápe

a tým menej odsudzuje tých ostatných.

A tým viac im viac aj pomáha.

Niekedy hmotne, inokedy intelektuálne.

K

Informácie, ktoré sa tu sprostredkúvajú,

nie sú pre každého.

Sú milovníci náboženského povrchu,

ktorí začnú byť nepríjemní,

keď im niečo hlbšie chcete odovzdať.

Tým sú agresívneší, čím sú v nižšom ročníku…

Inteligentnému, čiže bedliacemu človeku

to iba naznačuje, je nie je hoden ďalších viet…

L

Preto sa treba nevyhnutne naučiť hovoriť v podobenstvách

a byť aj opatrným v tom, čo komu prezradíme

zo spirituálne vzácneho poznania.

Neočistení liliputáni nám sami o sebe prezradia,

že niektoré pravdy nie sú ešte hodní prijať

lebo ich ani nestíhajú pochopiť.

Asi sa do nich „ešte nezmestia“…

V skutočnosti nie sú ich ešte hodni.

Preto netlačme ich ako tekvice do hlbšej vody,

lebo aj tak ich miesto je zatiaľ na povrchu, tesne pod hladinou…

M

Na svete je mnoho typov náboženstviev a spiritualít.

Kto naozaj hľadá, ten nájde.

Tá pravá je pre nás cesta Kristova a

Úcta ku Tri krát Svätému Bohu.

A absolútnu, v ktorom prebýva s pravými víťazmi.

N

Zdravá spiritualita zahŕňa celého človeka.

Snažíme sa o jej kompletnosť.

Sektári sú vlasntne tí, čo si vyberú iba časť

z človeka, biblie alebo cesty k nebu.

Ako tvrdohlaví barani či adorujú iba tie svoje názory,

ako zaťatí somári začínajú a končia iba pri tých

svojských polopravdách a ďalších polovičatostiach.

O

Od tohoto podstatného živočíšneho diletantizmu je

inteigentný človek oslobodený a smeruje k Múdrosti.

Hlupáci utekajú opačným smerom…

P

Pozývame toho, kto chce opustiť večné trápenie Relatívna

a túži sa priblížiť k Istote a ku Absolútnu.

Povolaných je mnoho, ale málo je tých, čo si vyvolia

úzku a poctivo úprimnú cestu do Života…

Ste za duchovný realizmus?

R

Informácie, ktoré sa tu sprostredkúvajú,

sú niektoré ako základné prístupné každému,

ďalšie iba tým, ktorí si ich budú vážiť

a niektoré sú iba pre vyvolených, čo sú ich hodní.

S

Niektoré hlbšie pravdy o živote musia byť zahalené,

Asi tak ako musia byť niektoré krásy cudnej ženy zahalené šatami

pred zaprasačenými pohľadmi s hltavým vlčím chtíčom

T

Pozor na vážne nebezpečia!!!

tu ozaj hrozí náhla strata krpatosti ducha a primitivizmu…

naivita a trpákizmus tu s nami dlho nevydrží…

pri silných dávkach hrozí otrava múdrosťou…

upozorňujeme na závraty z duchovných hĺbok a výšok…

tu ponúkané oleje pomazania rázne ničia mikróby bludov,

plesne predsudkov baktérie svätuškárskych grimás

či , parazity polovičatostí.

U

Tunajšie spirituálne duchovné víno dopĺňa do krvi

úprimnín, charakterín , a humorín.

Ženám napáda necudnín

a mužom vyháňa opilstvá rôznych úrovní…

V

Dlhší zrakový kontakt nasledujúcich texov

a hlbšom uvažovaní nad nimi spôsobuje

vážne zamyslenie sa nad životom.

Hrozí Vám akútne nepochopenie od väčšiny

duchovne zostarnutých a zabetónovaných

odliatkov nejakého baču s kockatou hlavou.

Ale aj detsky úprimný smiech.

X

Strašiaci a strašidlá v nás aj okolo nás

po zmene optiky sa začnú meniť

na cirkusových zabávačov.

Majiteľov okyptených údov či vytočených chbtíc

varujeme že im pri pokračovaní tu hrozí nutná úprava

a náprava. Aj boľavé rozliepanie duchovných karpín.

Vyrábačom klebetných kydov sa dopredu

ospravedlňujeme za nekvalitný materiál

pre ich snoričské kreácie a bublifukové efekty.

Pozor, 

hrozí tu akútne nebezpečenstvo infarktu z precitnutia,

pri definitívnej strate smrtonosnej vážnosti,

ktorú k existencii nevyhnutne potrebuje

väčšina patologických spiritualít.

Y

Pokúšame sa o dosiaľ v doterajších dejinách ľudstva

o obrovský posun vo vývoji ľudstva

a o docenenie všetkých našich hriechov, trapasov a omylov,

ktoré nám naozaj pomohli

pri oslobodzovaní od nášho fatálneho zajatia,

čiže narcistického zaujatia svojim falošným ja,

z predôležitosti, pochabosti, neomylnosti a nadutosti,

z komplexov hrabania ku sebe  

či predivných pudov mlátenia iných po hlave

Z

A ešte by sme radi docenili všetky bludy

ktoré sa v histórii ľudstva vyskytli,

lebo v čase kedy vznikli napomáhali

v našej rozlišovacej schopnosti,

čo je pravda a čo už nie…

Robíme čo je v našich silách,

aby sa dostali na čestné miesta

do Múzea spirituálno patologickej srandy.

PS.

Chronickým udavačom prajeme aby

odpočúvali v pokoji…

Evanjelium podľa Judáša nemáme na sklade…

Obráťte sa v tejto potrebe na najbližšiu sektu.

Neaplikovanie tu publikovaných receptov

do Vašej reality Vám môže prinesť mastné pokuty na osude

alebo aj bankrot vo Vašom spirituálnom kapitále.

Pri vytrvalom ignorovaní nami odporúčaných rád

Vám hrozia trvalé následky invalidity ducha.

Odporúčame odložiť všetky doteraz nadobudnuté

mentálne, emocionálne, sociálne aj spirituálne

kýbliky, hrabličky a lopatky,

Doporučujeme sa odlepiť od svojich zlozvykov

na doterajšom Vami milovanom pieskovisku.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená / Povinné polia sú vyznačené *

Kontrolný kód *