Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Kategória - interesting

Odvážne vety II.Vatikánskeho koncilu

Doteraz všeobecné koncily vždy boli vieroučné, teda definovali bludy a nastavili stratégiu a taktiku boja voči nim. Prvou výnimkou v celých dejinách je Druhý vatikánsky koncil (1962 – 1965), ktorý...

infovojna v cirkvi

antipápež Anaklét preklial sv. Norberta „pápež Štefan V.“ veľmi negatívne proti sv. Metodovi  Žiaľ, originál buly pápeža Štefana V. Quia te zelo fidei – kráľovi Svätoplukovi, existuje len v odpise...

konzervatívny expápež a pápež progresívny

    22. 1. 2021 bude pápež v úrade 7 r. 10 mes a 9 dní, ako bol Benedikt XVI.                    ...

snaha o svätosť a rodová záťaž

POZNÁŠ PANNU MÁRIU ? Panna Mária je skrytá v Božom pláne, aby ju objavili iba tí, ktorí sú pokorní alebo sú ochotní sa pokoriť. Boh postavil všetko na pokore, lebo...

Exbosoráci

pávy kladivo na čarodejnice  

Beda extrémne pozitívnym, čo nehovoria žiadne beda už nikomu

Svatá Hildegarda z Bingenu (1098-1179) Početí a zrození Antikrista Ovlivněn ďáblem všechno zničí, co Bůh stanovil ve Starém a Novém zákoně, jakmile – jak je předpovězeno – otevře svá ústa...

Vraj arcikacír

„Když biskupové dokončili degradaci mistra Jana Husa, tedy když odňali mu kalich, potom roucha mešní jedno po druhém s hrozným zlořečením, v případu takovém předepsaným, a když mu i kněžská...

„Tá žena nemá obdobu v dejinách cirkvi“Pius XII

zasvěcení                                   priekopnícka vízia apoštolského rehoľného života pre ženy V hebrejčine slovo „avodah“ znamená...

Prečo „experti“ umlčali otca vedy?

„Na príkaz Jeho Svätosti  a najvznešenejších pánov kardinálov tejto najvyššej a univerzálnej Inkvizícii boli teologickou komisiou posúdené výroky takto…: Tvrdenie, že Zem nie je stredom sveta, že nie je nehybná … je...

kto má pravdu v očkovaní?

                                    mRNA, čiže messengerová „vakcína“ to nie je vakcína, ale syntetický patogén  ...

1 3 4 5 6