Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Kategória - Knihy

stručne o kontraverzných weboch

Polokatolícka dejinná nesabareflexia je vodou na mlyn hyperkritičnosti Tá nám neraz nastavuje zrkadlo do ktorého sa odmietajú pozerať  ružoví natierači smutných častí cirkevných dejín Ak ich označíme nálepkou neprajníci cirkvi...

krásy a hrôzy Slovenska

  až prorocký postreh: sme stigmatizovaní malosťou                                               ...

svätý erós

II. Vatikánsky koncil „oduševňoval Duch Boží, Erós Pravdy „ „Pastieri majú byť do hľbky duše preniknutí horlivosťou o dom Boží / „zelo domus Tue“/ Má to byť horlivosť apoštolská. Má...

Hľa, Tvoja matka

Som Nepoškvrnená čistota     Panna Mária je Matka Božia (Cirkevní Otcovia- Tradícia Cirkvi) „Podľa toho, my prijímame doktrínu o zmŕtvychvstaní z mŕtvych, čoho sa Ježiš Kristus, náš Pán stal...

kňaz, jasnovidec, liečiteľ

slovenský ľudový liečiteľ Zázračný český liečiteľ – nikdy sa nezmýlil 15.12.2015 | Spektrum Najpozoruhodnejším fenoménom v parapsychológii bol nespochybniteľne český páter a liečiteľ František Ferda, ktorý svojimi schopnosťami udivoval nielen...

Kopernikovský obrat

Dýka a kríž Radikálne obrátenie potratového lídra USA Zaujímavé svedectvo Billa, ktorý vraj bol na neuveriteľnej návšteve pekla Radikálny obrat vnímania reality nastal u Kanta vtedy, keď sa mu filozofia začala...

Conquest of paradise

Vangelis : Dobytie raja  V nočnom namáhaní V temnotách nájdené  Mnohých pokladov z hlbín   sa zmocnili alebo V běhu noci V noci nalezeny Mnohé doly Kterým vládnou Mm mm mm, mm...

po anglicky cez piesne

                               Preklady piesní             That’s the way it is   Táto...

Prorocké slová pápežov

Pápež František dodal, že kľúčom k ľudskému, ľudovému, skromnému, štedrému a radostnému kresťanstvu je blízkosť kňaza k veriacim a modlitba. “Ak stratíme blízkosť k veriacim a prídeme o ľudskosť, tak...

1 2 3 7