Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Kategória - Knihy

Prvá dáma medzi vedami

Hermeneutika je umenie správneho pochopenia a výkladu textov. Je to spirituálna veda, ktorá je veľmi dôležitá. Jej úlohou je hľadať  pôvodný a pravý zmysel Svätého písma o historicko kriitickej metóde,...

Poklady viery

Je toho mnoho, čo bolo ľudstvu z neba zjavené. Spoľahlivé svedectvo máme v biblických 4.evanjeliách. A okrem nich sme dostali mnohé ďalšie poznatky a detaily, napr. v mimoriadnych  videniach u...

Spirituálna diagnostika

Iba Duch Svätý nám pomáha spoznať čo je pravda a čo klam učí nás rozlišovať medzi zrnom a plevami Láska má byť postavená na skale pravdy. Čo je na piesku,...

Veriť Vedieť Vidieť

veriť 6      Úvodné slovo. 7 1. Triplicitné paraboly. 8 2. Tri dimenzie svätého krstu. 9 3. Zdravé katolícke ale. 10  4. Podobenstvo o Božom paláci. 12 5. Lexigramové...

Virosis classica ecclesiastica

Prvým a najsamozrejmejším darom, ktorý môže dať kňaz svojmu okoliu, je slúžiť pravde, a to celej pravde, demaskovať blud a vyvracať ho bez ohľadu na to, do akej podoby je...

Perly svätých

Chudobní v duchu sú pokorní Sv. Ján Pavol II Pokora je pravda Ak máme z čertov hrôzu, tak iba preto, že si ju spôsobujeme            ...

Chvála Cudnosti

Chvála Cudnosti Reflexie k teológii tela Naozaj šťastní sú čistého srdca,  to oni uvidia Boha.    Mt  5,8 Výraz agapé, ktorý sa v Novom zákone často vyskytuje, značí obetavú lásku niekoho, kto sa usiluje...

Filozofické zrkadlenia

Aby sme ohlasovali nepančované evanjelium K Ježišovmu evanjeliu sa hlási iba tretina zo 7 miliárd ľudí. Je to preto, lebo je to pre nich veľmi vysoká morálna a intelektuálna latka,...

Duchovné striebro a zlato

Duchovné  striebro a zlato   1222  ľudských a kresťanských  čností v trinástich európskych jazykoch /copyright, original/ Tých hlavných je v tomto diele 22. Zoznam tých ostatných zďaleka nie je úplný. Kto počas života nadobúda tieto duchovné kvality, pracuje pre...

Duchovná práca alebo veda svätých

Duchovná práca alebo veda svätých I. Adorácia II. Trpezlivé nesenie si kríža III . Sv. ruženec IV. Posväcovať umŕtvovaním V. „Pranie“ úzkostí na svojom tele VI. Ničenie vírusov v požehnanej samote...

1 5 6 7 8