Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Kategória - Knihy

Duchovné striebro a zlato

Duchovné  striebro a zlato   1222  ľudských a kresťanských  čností v trinástich európskych jazykoch /copyright, original/ Tých hlavných je v tomto diele 22. Zoznam tých ostatných zďaleka nie je úplný. Kto počas života nadobúda tieto duchovné kvality, pracuje pre...

Duchovná práca alebo veda svätých

Duchovná práca alebo veda svätých I. Adorácia II. Trpezlivé nesenie si kríža III . Sv. ruženec IV. Posväcovať umŕtvovaním V. „Pranie“ úzkostí na svojom tele VI. Ničenie vírusov v požehnanej samote...

Denník kňaza

Ukážky z knihy  (celý text – I.II a III. časť má 150 strán) Tanec medzi črepinami. Byť pre iných zrkadlom. A to nie krivým, ktoré urobí z človeka spotvoreninu. Karikatúru...

Academia Mystagogica

Sprievodca  inteligentnej  spirituality   Je absolútne zásadné byť najskôr človekom.  Veru, veru, najskôr sa musíme snažiť byť dobrými ľuďmi,  až potom môžeme byť nefalošnými učeníkmi života a nakoniec aj spoľahlivými kompletnými bytosťami....

1 6 7 8