Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Kategória - Knihy

Duchovná práca alebo veda svätých

Duchovná práca alebo veda svätých I. Adorácia II. Trpezlivé nesenie si kríža III . Sv. ruženec IV. Posväcovať umŕtvovaním V. „Pranie“ úzkostí na svojom tele VI. Ničenie vírusov v požehnanej samote...

Denník kňaza

Ukážky z knihy  (celý text – I.II a III. časť má 150 strán) Tanec medzi črepinami. Byť pre iných zrkadlom. A to nie krivým, ktoré urobí z človeka spotvoreninu. Karikatúru...

Academia Mystagogica

Sprievodca  inteligentnej  spirituality   Je absolútne zásadné byť najskôr človekom.  Veru, veru, najskôr sa musíme snažiť byť dobrými ľuďmi,  až potom môžeme byť nefalošnými učeníkmi života a nakoniec aj spoľahlivými kompletnými bytosťami....

1 6 7 8