Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Kategória - Novinky

Tá naša infekcia predivná

Je zvláštne, že mnoho vecí, na ktoré kladieme zvláštny dôraz Ježiš vôbec nevyslovil Naopak, na mnohé veci, na ktoré my dôraz vôbec nekladieme Ježiš robil Richard Rohr volá sa to...

Boh je láska

Dôležité pápežské encykliky I.   Poprvýkrát v dejinách kresťanstva sa zjavila pápežská encyklika o láske. Nepoznať ju by bolo veľkou chybou moderného človeka a ťažkým previnením pre katolíka.   „Programom...

Pomôcky pre amatérov

                                                                       o tzv. kultúrnej revolúcii   „Když jsem byl ještě pohanem, živořil  jsem v manželství jak nějaký zvíře. Antikoncepci jsme běžne užívali. Když jsem se však obrátil ke...

Porno je od slova odpornô…

Dobrý večer všem hříšníkům, Možná Vám budu připadat za totálního blázna, cvoka, vola, vyberte si, ale možná se tu najdou i někteří, respektive ženy, které trápí ten stejný problém. Mám...

„Nepolepšiteľná“ žena a jej „svojvoľný“ inštitút

až neuveriteľný je osud inštitútu tzv. jezuitiek, špeciálne verných žien pápežovi a cirkvi, ktorý bol šokujúco samým právoplatným pápežom /ale pýchou sveta teda poriadne silno napáchnutým/ až surovým spôsobom zakázaný väznila  ju...

Virosis classica ecclesiastica

Prvým a najsamozrejmejším darom, ktorý môže dať kňaz svojmu okoliu, je slúžiť pravde, a to celej pravde, demaskovať blud a vyvracať ho bez ohľadu na to, do akej podoby je...

Inšpektor histórie

Obsah Sebareflexia tisícročia od pápeža Františka 7x Moja vina za 2OOO r.histórie kresťanstva sv. Jána Pavla II. Souhrn chyb nesvatého vedení církve Sedem hriechov v histórii cirkvi Bola exkomunikovaná, ale...

Lekáreň u Salvátora

         Vitajte v spirituálnej lekárni  u Spasiteľa.                               /pojem Spasiteľ znamená aj lekár, záchranca či definitívny vysloboditeľ od moci zla/ Ak niekto robí inak ako hlása, evanjelium Ježišovo ho pomenúva...

1 2 3