Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Kontakt

                                                            Teším sa na Tvoj email:

spiritualcapital@centrum.sk

                                                 vďaka za podporu cirkvi trpiacej

                                                IBAN: SK4483300000002901327210