Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Kontakt

                                                            Teším sa na Tvoj email:

spiritualcapital@centrum.sk

 vďaka za podporu 

IBAN: SK4483300000002901327210