Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Kontakt

            Teším sa na Tvoj email:
                     spiritualcapital@centrum.sk 
                               vďaka za podporu 

IBAN: SK4483300000002901327210

                                                      0908 232 014