Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Kontakt

túto sránku po 5 rokoch už bude spravovať  iný webmaster,

zameriavajúci sa na psychológiu

Ďakujem za Vaše návštevy

S úctou Pavel Pakoš

Som na www.umeniezit.eu

                                                                     Spirituálny kapitál