Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Kontakt

                                                            Teším sa na Tvoj email:

spiritualcapital@centrum.sk

 

 

Vďaka  

IBAN : SK79 8330 0000 0021 0147 4765