Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Iba práva a bez žiadnych povinností ???

Na Slovensku skapíňa na ulici vraj okolo 12 000 bezdomovcov Vraj na nich nie sú peniaze… Napíšte o ľudskej dôstojnosti aj na Slovensku. Človek tu chodí celý mesiac do práce,...

Dôstojnosť ženy

Toto video by malo byť povinným kinom pre každého človeka  Ak sa bohatí ešte nehanbia za svoje bohatstvo, raz sa veru začnú o tzv. bezstarostnej jazde životom  5 panien bolo...

Úvahy o antikristovi

„Antikrist je mezi námi. Začátek nového roku nám otevírá daleké horizonty a jakkoliv se v nich zračí přeci jen nějaký záblesk světla, jsou temné a hrozivé. My ovšem nemůžeme zavírat oči...

Prvá svätica Austrálie

„Konaj tak, ako Ti šepká Boh v srdci“ ukážkový polokatolícky životopis made in Slovakia hlubší pohled made in Bohemia   život vzácnej rehoľnej sestry Mary MacKillop Je  zakladateľkou Sestier sv....

kľúčová osobnosť slovenských dejín

„…starý pán farár bol predovšetkým farár. Aj keď ho poznáme ako politika, hospodára, na prvom mieste bol farár… Hlinka ako farár povzniesol farnosť, povzniesol človeka… A Ružomberok, ten Hlinka skutočne...

„Zmŕtvychvstanie“ Origena

Pozor na svedkov Pravdy lebo aj keď ich mnohorako prizabijú či až zabijú oni zvyknú po čase ožiť a nečakane „vstať zmŕtvych“ Duša má pochopiť, či sú jednotlivé jej pohnútky...

O ztrátě úřadů heretiků

Za čo bol Jan Hus upálený to bolo o vyše sto rokov pápežskou bulou prikázané Totiž, že toho kto sa odchýlil od katolíckej viery, hoci by to boli aj pápež,...

Veda či klamstvo?

Pravdivosť vedy Na ukončenie debaty o nejakej otázke sa používa tvrdenie, že to je  vedecky zistená alebo dokázaná pravda. Veda sa pokladá vždy za pravdivú. Moderný človek si váži vedu práve...

Ako sa stať svätým?

Treba zobrať vážne evanjelium a podľa neho nasledovať Ježišov príklad. Katolícka Cirkev má stáročiami vybrúsený diamant podmienok kto je a kto nie je svätý Ak by Vás zaujímalo presnejšie o...

Démonov vyháňajte !

 Žijeme apokalyptickú dobu Padlí anjeli končia na tejto planéte svoje vyčíňanie Kôň ktorý zdochýna, ten najviac kope Mnohí duchovne žijúci ľudia cítia útoky temných síl Neveriaci nevedia o ničom. Spia totiž...

1 2 3 4 5 12