Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Zjavenia sv.Brigity

Je to jedna zo spolupatróniek Európy „Nebe a země zaniknou, ale má slova nepozbudou platnosti.“ Marek 13:31 Zjevení Svaté Brigity ukážka z KNIHY 1 – KAPITOLA 18 V mém domě...

Tajomná vláda Sv.Panny

Žijeme v kapitalistickej spoločnosti ktorú ovládajú tí, čo majú najviac finančného kapitálu Ostatní pod vrcholom tejto pyramídy na svojich pánov iba nemo hľadia a divia sa, akí to len „bohovia“...

Štyri roky vyhnanstva

Vo svojej dobe veľmi dôležitý, ale nesvätý kardinál Richelieu poslal na 4. roky do vyhnanstva svätca   Všetci, čo prenasledovali počas svojho života niekoho svätého a hrali sa v cirkvi...

Prečo potrebujeme pápeža?

„Ak by nebolo na svete pápežského úradu bolo by toľko druhov kresťanstva koľko je kňazov“ Pius XI. Právoplatne zvolený pápež je nástupcom apoštola Petra ktorého poveril sám Ježiš Kristus aby...

Večerník filozofa

Výročná správa zo zvieracej farmy Niekedy pripomína náš život zoo, kde ľudia sú v klietkach a zvieratá sa potulujú slobodne… A ten najviac mazaný extrafilantropus ultracriminallis tomu zo zákulisia šéfuje...

Ktorý pápež sa zmýlil?

pápeži o liberalizme Pápež Pius XI. v encyklike Mortalium Animos: (6.1.1928) „…Áno, existuje skupina ľudí, pozbavená úplne náboženského zmyslu, ktorí…organizujú kongresy, stretnutia…s nevercami každého druhu…a tiež aj s tými, ktorí...

Lieky na diagnózu „prílišná modernosť“

                                   protimodernistická prísaha   sv. Pius X. Pascendi Dominici gregis  O zhubnom vplyve tzv.modernizmu 1907 ...

Jasný hlas o slobodomurárstve

slobodomurárske symboly  o Pulitzerovej cene RÁD POČÚVAM VAŠU RELÁCIU NA SV. VÁŽIM SI VAŠU ODVAHU POVEDAŤ PRAVDU O DUCHOVNOM SVETE PROBLÉMOCH V CIRKVI, O NEPODARENOM PREZIDENTOVI SK. O POLITIKOCH ATĎ....

Miluj aj seba samého

Aj naše telo je náš blížny nad ktorým by sme sa mali  zmilovať Miesto zmľandravenosti by sme mali byť na seba prísni lebo aj to patrí ku zdravej sebaúcte  ...

Zmysel života

Veda ktorá sa zaoberá odhalením zmyslu života sa volá logoterapia. Jej zakladateľ je Viktor Emanuel Frankl. Venoval ju s úctou pápežovi Pavlovi VI. „Zmysel života nemôže byť vynájdený musí byť...

1 2 3 4 5 6 12