Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Knieža humanizmu

Erazmus  bol považovaný za najväčšieho učenca svojej doby zniesol vajce reformácie, ktoré Luther vysedel   jeho knihy boli na indexe zakázaných kníh ale paradoxne sa veľmi a všade čítali bol...

Výstražná nóta reinkarnačným apoštolom

Závislosť na reinkarnácii je oveľa závažnejší fenomén ako iné závislosti. Človek si totiž v nej namýšľa, aký je triezvy a ako zrazu všetkému porozumel, a pritom si nevidí ďalej od...

Extrémisti

Sme nastavení na snahu o dokonalosť Ak tomu však bude chýbať zdravý spirituálny rozmer tak táto ľudská túžba sa môže zblázniť a prejde do extrémnych nie normálnych rozmerov Vo svete...

Farizej a Mária Magdaléna

Život sám je niekedy zaujímavejší karneval než ten v Rio de Janeiro. Treba však ku tomu okrem biblie aj trochu fantázie. A aspoň štipku postrehu.      V biblických postavách sú totiž...

Tá naša infekcia predivná

Je zvláštne, že mnoho vecí, na ktoré kladieme zvláštny dôraz Ježiš vôbec nevyslovil Naopak, na mnohé veci, na ktoré my dôraz vôbec nekladieme Ježiš robil Richard Rohr volá sa to...

Je Slovensko v niečom veľmoc?

My, malá krajina v srdci Európy a malilinká na mape sveta nemusíme mať vôbec komplexy menejcennosti. Veľkí môžeme byť niečím iným než silnou ekonomikou, rozsiahlym územím, množstvom obyvateľov či počtom...

Dym pod svätopeterskou kopulou

Z 266 nástupcov apoštola Petra bolo vyhlásených za svätých iba 77. Sama matka cirkev priznáva, že väčšina tých, čo sa roky dávali za svojho života volať „svätými otcami“ nebola veru...

Boh je láska

Dôležité pápežské encykliky I.   Poprvýkrát v dejinách kresťanstva sa zjavila pápežská encyklika o láske. Nepoznať ju by bolo veľkou chybou moderného človeka a ťažkým previnením pre katolíka.   „Programom...

Poznáme svojich?

Poriadny slovák totiž pozná svojich najlepších mužov z histórie svojho národa. Bolo to v čase, kedy komunisti prenasledovali kresťanov a zrušili gréckokatolícku cirkev. Prešovského biskupa Gojdiča odsúdili za vlastizradu.  Nasolili...

Pomôcky pre amatérov

                                                                       o tzv. kultúrnej revolúcii   „Když jsem byl ještě pohanem, živořil  jsem v manželství jak nějaký zvíře. Antikoncepci jsme běžne užívali. Když jsem se však obrátil ke...

1 3 4 5 6 7 12