Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

zázraky aj modernej dobe?

najväčší zázrak je nestratiť v tomto svete svätú vieru  Pokora ako zdroj radosti V protikladu k hluboké vnitřní radosti, která pochází z pokory, vytváří pýcha jen neklid a nespokojenost. Pýcha...

Correctio filialis

Keby mala byť Viera premenlivá a meniaca sa, Kristus by pomenoval Petra „vodou“ alebo „blatom“, nie „skalou“.             Láska k pápežstvu a synovský odpor pápežovi...

O zmluvách s čertami

vírusové častice SARS-CoV-2 boli aj vyčistené a izolované ? hrôza a luxus Sh. Be. Ann 2. února 2021 Nikto nerátal, že sa to takto vyvinie !!! PREČO ??? Vysvetlím … …...

pápežská tiara

Vládcov moderného sveta nemá kto kontrolovať. Preto je toľko neprávostí okolo nás. Dlho v dejinách  to robili pápeži.  Jestliže tedy z pravé cesty vybočí moc světská, souzena bude. mocí. duchovní;...

celý svet je v moci zlého

Pandémie idú podľa pripraveného scenára Sú vôbec Pravé tie  Protokoly? digitálna mena ako topnástroj kontroly Vlády oznámia, že svet vstúpil do obdobia globálnych hrozieb. Od zmeny podnebia, cez medzinárodný terorizmus...

Originálne a v cirkvi

Společnost Svatého Dítěte biskup prezidentom? Pamätám si, ako nám bolo ako chlapcom a dievčatám, ktorí prijímali sviatosť birmovania povedané, že máme byť „vojakmi pre Krista“, poverenými v Pánovej armáde. Pred...

Posledné časy vo videniach

Proroctvo sv. Františka z Asissi o falošnom pápežovi V čase tohto prenasledovania jeden, ktorý nebude zvolený kánonicky, dosiahne Pápežstvo, ktoré sa bude rafinovane snažiť dotiahnuť do bludov a k smrti....

Cela sebapoznania sv. Kataríny je vakcínou proti strachu

Cesta toho, kdo chce dosáhnout dokonalého poznání a přebývat v Mé Lásce, je tato: nikdy neopouštěj poznání sebe samého, a když jednou sestoupíš do údolí pokory, poznávej Mě v sobě,...

Odvážne vety II.Vatikánskeho koncilu

Doteraz všeobecné koncily vždy boli vieroučné, teda definovali bludy a nastavili stratégiu a taktiku boja voči nim. Prvou výnimkou v celých dejinách je Druhý vatikánsky koncil (1962 – 1965), ktorý...

infovojna v cirkvi

antipápež Anaklét preklial sv. Norberta „pápež Štefan V.“ veľmi negatívne proti sv. Metodovi  Žiaľ, originál buly pápeža Štefana V. Quia te zelo fidei – kráľovi Svätoplukovi, existuje len v odpise...

1 3 4 5 6 7 8