Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Tá naša infekcia predivná

Je zvláštne, že mnoho vecí, na ktoré kladieme zvláštny dôraz Ježiš vôbec nevyslovil Naopak, na mnohé veci, na ktoré my dôraz vôbec nekladieme Ježiš robil Richard Rohr volá sa to...

Je Slovensko v niečom veľmoc?

My, malá krajina v srdci Európy a malilinká na mape sveta nemusíme mať vôbec komplexy menejcennosti. Veľkí môžeme byť niečím iným než silnou ekonomikou, rozsiahlym územím, množstvom obyvateľov či počtom...

Dym pod svätopeterskou kopulou

Z 266 nástupcov apoštola Petra bolo vyhlásených za svätých iba 77. Sama matka cirkev priznáva, že väčšina tých, čo sa roky dávali za svojho života volať „svätými otcami“ nebola veru...

Boh je láska

Dôležité pápežské encykliky I.   Poprvýkrát v dejinách kresťanstva sa zjavila pápežská encyklika o láske. Nepoznať ju by bolo veľkou chybou moderného človeka a ťažkým previnením pre katolíka.   „Programom...

Poznáme svojich?

Poriadny slovák totiž pozná svojich najlepších mužov z histórie svojho národa. Bolo to v čase, kedy komunisti prenasledovali kresťanov a zrušili gréckokatolícku cirkev. Prešovského biskupa Gojdiča odsúdili za vlastizradu.  Nasolili...

Pomôcky pre amatérov

                                                                       o tzv. kultúrnej revolúcii   „Když jsem byl ještě pohanem, živořil  jsem v manželství jak nějaký zvíře. Antikoncepci jsme běžne užívali. Když jsem se však obrátil ke...

Porno je od slova odpornô…

Dobrý večer všem hříšníkům, Možná Vám budu připadat za totálního blázna, cvoka, vola, vyberte si, ale možná se tu najdou i někteří, respektive ženy, které trápí ten stejný problém. Mám...

Pozvánka na veľkú svadbu

Niekto Vás ako ateista pozve kontemplovať večnú ničotu, iný ponúka nekonečné návraty reinkarnácií na túto boľavú planétu, iný rojčí o iných dimenziách v iných galaxiách. My kresťania sa pripravujeme na...

„Nepolepšiteľná“ žena a jej „svojvoľný“ inštitút

až neuveriteľný je osud inštitútu tzv. jezuitiek, špeciálne verných žien pápežovi a cirkvi, ktorý bol šokujúco samým právoplatným pápežom /ale pýchou sveta teda poriadne silno napáchnutým/ až surovým spôsobom zakázaný väznila  ju...

O Ústave aj s nadhľadom

práva, samé práva, a kde sú povinnosti? Väčšina slovákov nečítala našu Ústavu SR. A tak si ju prečítajte. Určite sa Vám to k životu na Slovensku zíde. Mnohokrát ani nevieme,...

1 4 5 6 7 8 11