Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

od poslucháčov SV

 

Rozhovor s Adelou od Ivy  „Nad všetkým je nejaká Božia vôľa.“
od Karola z Kanady  Nahnevaná lekárka

Stanislav Motl
KAM ZMIZEL ZLATÝ POKLAD REPUBLIKY

od Dr. Eleny z Milána   Institutto Slovacco
od Gabriely   kritika cirkvi
od Richarda       Dominik Chmielewski SDB – Koniec časov
od Heleny   o vychvátení so Sergejom Mihálom
od Radmily  páter Vojtech Kodet
                                                                       od  Jozefa  Mudr. Igor Bukovský
od Michala   Svobodné univerzum
                                                                   od Juraja   Jan Zahradník Havelka
od Kamila     Gosha Tv
Od Evy   Tv Odvážne ženy
od Aleny Dejepis Inak
od Vlada   K prameňom etikoterapie
od Petra Duchovní léčba
od Reného Bioetické otázky a odpovede
od Michaela  Church Militant
                                                                  od Juraja z Fínska