Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

od poslucháčov SV

 

od Richarda       Dominik Chmielewski SDB – Koniec časov
od Heleny   o vychvátení so Sergejom Mihálom
od Radmily  páter Vojtech Kodet
                                                                       od  Jozefa  Mudr. Igor Bukovský
od Michala   Svobodné univerzum
                                                                   od Juraja   Jan Zahradník Havelka
od Kamila     Gosha Tv
Od Evy   Tv Odvážne ženy
od Aleny Dejepis Inak
od Vlada   K prameňom etikoterapie
od Petra Duchovní léčba
od Reného Bioetické otázky a odpovede
od Michaela  Church Militant
od Juraja z Fínska