Spirituálny kapitál

Intelektuálna charita a poctivá spiritualita

Kto hľadá pravdu, ten ju nájde

       Najväčšiu cenu má
pre nás pravda, ktorú
sme sami objavili.
J. Glasworthy

„Kto hľadá pravdu, ten ju nájde. Kto ju nehľadá, toho si skôr či neskôr sama nájde“